Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022

28/07/2022 | 23:29 13 lượt xem Thanh Thùy

Chào Luật sư, hiện nay trình tự gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được quy định thế nào? Trình tự thực hiện nộp thuế như thế nào? Tôi có ý định mua một mảnh đất thổ cư của người quen. Như vậy việc nộp thuế khi chuyển nhượng đất hiện nay ra sao? Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022 như nào? Luật quy định tiền thuê đất được xác định dựa vào những tiêu chí nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2022

Đối tượng được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất năm 2022 được quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022 như sau:

(1) Doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế:

– Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; Sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; dệt; sản xuất trang phục; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy;

– Sản xuất kim loại; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; gia công cơ khí; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

– Xây dựng; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động xuất bản;

– Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (trừ thuế TNDN của dầu thô, khí thiên nhiên, condensate thu theo hiệp định, hợp đồng);

– Sản xuất đồ uống; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị; in, sao chép bản ghi các loại.

– Thoát nước và xử lý nước thải.

(2) Doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế:

– Dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; vận tải kho bãi; hoạt động kinh doanh bất động sản; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội;

(3) Doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm, xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15/3/2018.

(4) Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xác định theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

(5) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022?
Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022?

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022

Căn cứ Điều 5 Nghị định 34/2022/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục gia hạn như sau:

1. Người nộp thuế trực tiếp kê khai, nộp thuế với cơ quan thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (sau đây gọi là Giấy đề nghị gia hạn) lần đầu hoặc thay thế khi phát hiện có sai sót (bằng phương thức điện tử; gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính) theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định pháp luật về quản lý thuế. Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn.

Trường hợp người nộp thuế có các khoản được gia hạn thuộc nhiều địa bàn cơ quan thuế quản lý khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm truyền thông tin gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý có liên quan.

2. Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định này. Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30 tháng 9 năm 2022 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này.

3. Cơ quan thuế không phải thông báo cho người nộp thuế về việc chấp nhận gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Trường hợp trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế có cơ sở xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng gia hạn thì cơ quan thuế có văn bản thông báo cho người nộp thuế về việc không gia hạn và người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp trong khoảng thời gian đã thực hiện gia hạn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, qua thanh tra, kiểm tra cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

Tổ chức thực hiện gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022

Theo Điều 6 Nghị định 34/2022/NĐ-CP quy định về tổ chức thực hiện như sau:

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2. Sau thời gian gia hạn theo Nghị định này, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định này.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm công bố danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tham gia hỗ trợ khách hàng để cơ quan quản lý thuế thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định này.

Các nguyên tắc chung khi đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

– Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý theo quy định pháp luật về quản lý thuế. 

Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/09/2022

Trường hợp phát hiện Giấy đề nghị gia hạn đã nộp có sai sót, người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn thay thế chậm nhất là ngày 30/09/2022

– Chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc trong trường hợp:

+ Tự thực hiện khai thuế GTGT, thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh, đơn vị trực thuộc;

+ Thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP .

– Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP có các địa điểm kinh doanh hoạt động trên nhiều địa bàn và được cấp mã số thuế riêng để kê khai hoặc nộp thuế theo Thông báo của cơ quan thuế thì:

+ Hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng mã số thuế được cấp để lập và gửi Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp địa điểm kinh doanh. 

+ Nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có nhiều địa điểm kinh doanh do cùng một cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì chỉ gửi 01 Giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp các địa điểm kinh doanh đó. 

Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022?
Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022?

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102 hoặc qua các kênh sau:

FB: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

 Phương thức nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022

Phương thức nộp người nộp thuế lựa chọn như sau: 
+ Nộp theo phương thức điện tử gửi tới cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. 
+ Nộp trực tiếp tới cơ quan thuế hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính. 

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất được quy định thế nào?

Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất chỉ gửi 01 lần cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn. 

Hiện nay có mấy cách tra cứu quy hoạch trước khi thực hiện chuyển đổi đất?

Người dân có thể tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất bằng 03 cách sau:
– Tra cứu thông tin trực tiếp tại xã.
– Tra cứu thông tin tại Văn phòng đăng ký đất đai.
– Tra cứu trực tuyến.