Cách tính giá đất làm sổ đỏ như thế nào?

23/05/2024 | 10:04 39 lượt xem Trang Quỳnh

Đóng lệ phí làm sổ đỏ là một nghĩa vụ tài chính quan trọng mà mỗi cá nhân hoặc tổ chức cần phải hoàn thành khi tiến hành các thủ tục liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây không chỉ là một khoản phí bắt buộc mà còn là bước cuối cùng trong quy trình bàn giao sổ đỏ, giúp hoàn tất quá trình cấp giấy tờ chính thức chứng nhận quyền sở hữu và sử dụng đất cho người có nhu cầu. Việc nộp lệ phí này đảm bảo rằng mọi thủ tục pháp lý đã được thực hiện đầy đủ và đúng quy định, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan chức năng kiểm tra và xác nhận thông tin một cách chính xác trước khi giao giấy chứng nhận cho người dân. Tuvandatdai sẽ chi sẻ đến Cách tính giá đất làm sổ đỏ theo quy định hiện hành tại bài viết sau

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ hiện nay gồm những gì?

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ là một tập hợp các tài liệu cần thiết để hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan đến việc công nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân hoặc tổ chức. Đầu tiên, hồ sơ bao gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó cần nộp một bản gốc và ba bản sao đã được công chứng. Đây là tài liệu quan trọng nhất, chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất của người nộp hồ sơ.

Tiếp theo, cần có Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên tham gia giao dịch. Hợp đồng này cần được lập rõ ràng, cụ thể và có xác nhận của cơ quan chức năng để đảm bảo tính pháp lý và quyền lợi của các bên.

Sơ đồ kỹ thuật thửa đất cũng là một phần quan trọng trong hồ sơ nếu có. Sơ đồ này cung cấp thông tin chi tiết về kích thước, ranh giới và vị trí của thửa đất, giúp cơ quan chức năng dễ dàng kiểm tra và xác minh thông tin.

Ngoài ra, chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của cả bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cũng cần được nộp, với các bản sao đã được công chứng. Những giấy tờ này giúp xác định danh tính và địa chỉ của các bên, đảm bảo rằng việc chuyển nhượng được thực hiện đúng người, đúng pháp luật.

Cuối cùng, có thể cần nộp thêm các giấy tờ khác như giấy đăng ký kết hôn, biên bản thỏa thuận về tài sản của vợ chồng liên quan đến phần đất này, nếu được yêu cầu. Những giấy tờ này giúp làm rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan, đảm bảo rằng mọi tranh chấp về tài sản đều được giải quyết trước khi cấp sổ đỏ.

Việc chuẩn bị đầy đủ và chính xác các giấy tờ trong hồ sơ xin cấp sổ đỏ không chỉ giúp quá trình xét duyệt diễn ra suôn sẻ mà còn đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

Cách tính giá đất làm sổ đỏ theo quy định hiện hành

Quy trình xin cấp sổ đỏ diễn ra như thế nào?

Xin cấp sổ đỏ, hay còn gọi là xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, là quá trình mà cá nhân, hộ gia đình, hoặc tổ chức tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và cấp giấy chứng nhận cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất của mình.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, người dân có thể tiến hành làm sổ đỏ theo các bước quy định tại Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ gia đình và cá nhân cần nộp hồ sơ làm sổ đỏ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất ở. Việc lựa chọn địa điểm nộp hồ sơ phụ thuộc vào tình hình cụ thể của mỗi địa phương và sự thuận tiện của người nộp hồ sơ.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Trách nhiệm giải quyết hồ sơ thuộc về ba cơ quan chính: Ủy ban nhân dân, Văn phòng đăng ký đất đai, và Sở Tài nguyên và Môi trường. Các cơ quan này sẽ phối hợp để thực hiện một loạt các công việc sau:

 • Xác thực nguồn gốc đất: Kiểm tra và xác nhận về quyền sử dụng đất của người nộp hồ sơ, đảm bảo đất không có tranh chấp và thuộc quyền sở hữu hợp pháp.
 • Xác thực thời điểm sử dụng đất: Kiểm tra thời điểm bắt đầu sử dụng đất để đảm bảo tính chính xác của thông tin trong hồ sơ.
 • Kiểm tra hồ sơ đăng ký: Rà soát toàn bộ hồ sơ để đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ liên quan.
 • Gửi số liệu địa chính tới cơ quan thuế: Cung cấp thông tin về đất đai cho cơ quan thuế để tính toán các nghĩa vụ tài chính liên quan.
 • Cập nhật bổ sung việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thông tin về việc cấp sổ đỏ sẽ được cập nhật vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Thực hiện các thủ tục khác: Bao gồm các công việc bổ sung cần thiết để hoàn tất quá trình giải quyết hồ sơ.

Bước 3: Trả kết quả

Nếu hồ sơ đủ điều kiện cấp sổ đỏ, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho người nộp hồ sơ. Trong trường hợp hộ gia đình hoặc cá nhân nộp hồ sơ tại cấp xã, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi Giấy chứng nhận QSDĐ về Ủy ban nhân dân cấp xã để cơ quan này trao lại cho người được cấp. Quá trình này đảm bảo rằng người dân sẽ nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một cách thuận lợi và đúng quy trình.

Như vậy, việc làm sổ đỏ không chỉ đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hồ sơ mà còn yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất.

Cách tính giá đất làm sổ đỏ theo quy định hiện hành

Giá đất làm sổ đỏ là một thuật ngữ thường được sử dụng để chỉ số tiền mà người dân phải trả cho Nhà nước khi thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc cấp sổ đỏ, cụ thể là khi công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước trong các trường hợp được giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc công nhận quyền sử dụng đất. Theo khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, tiền sử dụng đất là một nghĩa vụ tài chính mà người dân phải hoàn thành để có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Việc nộp tiền sử dụng đất có sự khác biệt rõ rệt trong các trường hợp công nhận quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Khi công nhận quyền sử dụng đất

Theo khoản 9 Điều 3 Luật Đất đai 2013, công nhận quyền sử dụng đất là quá trình Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất ổn định mà không có nguồn gốc được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất, thông qua việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với thửa đất xác định.

Chỉ một số trường hợp khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới phải nộp tiền sử dụng đất. Theo khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013, được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận nếu đủ các điều kiện sau và có thể phải nộp tiền sử dụng đất:

 • Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai.
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Khi giao đất

Theo Điều 55 và điểm b khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013, những trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận bao gồm:

 • Hộ gia đình và cá nhân được giao đất ở.
 • Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.
 • Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.

Như vậy, tiền sử dụng đất là một phần quan trọng trong quá trình hợp pháp hóa quyền sử dụng đất. Nó không chỉ đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất mà còn góp phần vào nguồn thu ngân sách của Nhà nước, hỗ trợ cho các hoạt động quản lý và phát triển đất đai.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Cách tính giá đất làm sổ đỏ theo quy định hiện hành” đã được Tư vấn luật đất đai giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống Tư vấn luật đất đai chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới dịch vụ chuyển từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Câu hỏi thường gặp:

Lệ phí trước bạ phải đóng khi làm sổ đỏ hiện nay là bao nhiêu?

Theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP, mức lệ phí này được tính bằng giá tính lệ phí trước bạ x mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ %.
Trên cơ sở giá đất tại bảng giá đất được UBND cấp tỉnh ban hành và diện tích thực tế thửa đất thổ cư đang đề nghị cấp sổ đỏ sẽ tính được lệ phí trước bạ khi làm sổ đỏ bằng 0,5% (Giá đất niêm yết tại bảng giá đất x diện tích thực tế mảnh đất thổ cư đó).

Lệ phí cấp sổ đỏ hiện nay là bao nhiêu?

Lệ phí cấp sổ đỏ sẽ do HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phép quy định. Vì thế mà lệ phí cấp sổ đỏ tại từng địa phương là không giống nhau.
Dù vậy, thông thường lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất thổ cư ở từng địa phương giao động trong khoảng từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng cho mỗi lần cấp.