Chủ trọ không sửa chữa gây thiệt hại, sinh viên thuê nhà có phải bồi thường không?

06/08/2022 | 23:58 237 lượt xem Trà Ly

Khi đi thuê trọ, có không ít sinh viên gặp phải trường hợp đồ đạc trong phòng bị hỏng vì chủ trọ không sửa chữa. Điều này gây nên sự ức chế, tranh cãi giữa sinh viên và chủ nhà khi quyết định ai là người bồ thường. Vậy, Chủ trọ không sửa chữa gây thiệt hại, sinh viên thuê nhà có phải bồi thường không? Hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Nhà ở 2014
  • Bộ luật Dân sự năm 2015

Nhà thuê bị hỏng người sửa là bên thuê hay chủ nhà?

Nghĩa vụ của bên cho thuê

Căn cứ Điều 477 Bộ luật Dân sự năm 2015, bên cho thuê có nghĩa vụ đảm bảo giá trị sử dụng của nhà cho thuê được quy định như sau:

Điều 477. Nghĩa vụ bảo đảm giá trị sử dụng của tài sản thuê

1. Bên cho thuê phải bảo đảm tài sản thuê trong tình trạng như đã thỏa thuận, phù hợp với mục đích thuê trong suốt thời gian cho thuê; phải sửa chữa những hư hỏng, khuyết tật của tài sản thuê, trừ hư hỏng nhỏ mà theo tập quán bên thuê phải tự sửa chữa.

2. Trường hợp tài sản thuê bị giảm sút giá trị sử dụng mà không do lỗi của bên thuê thì bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê thực hiện một hoặc một số biện pháp sau đây:

a) Sửa chữa tài sản;

b) Giảm giá thuê;

c) Đổi tài sản khác hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu tài sản thuê có khuyết tật mà bên thuê không biết hoặc tài sản thuê không thể sửa chữa được mà do đó mục đích thuê không đạt được.

3. Trường hợp bên cho thuê đã được thông báo mà không sửa chữa hoặc sửa chữa không kịp thời thì bên thuê có quyền tự sửa chữa tài sản thuê với chi phí hợp lý, nhưng phải báo cho bên cho thuê và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí sửa chữa.

Nghĩa vụ của bên thuê

Căn cứ Điều 479 Bộ luật Dân sự, bên thuê có nghĩa vụ sau đây:

Điều 479. Nghĩa vụ bảo quản tài sản thuê

1. Bên thuê phải bảo quản tài sản thuê, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ; nếu làm mất, hư hỏng thì phải bồi thường.

Bên thuê không chịu trách nhiệm về những hao mòn tự nhiên do sử dụng tài sản thuê.

2. Bên thuê có thể tu sửa và làm tăng giá trị tài sản thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý và có quyền yêu cầu bên cho thuê thanh toán chi phí hợp lý.”

Trường hợp nhà thuê bị hư hỏng cần sửa chữa thì có thể chia theo các trường hợp sau đây:

  • Bên thuê phải sửa chữa nếu làm hỏng hoặc sửa chữa các hư hỏng nhỏ ngoại trừ các hư hỏng tự nhiên do sử dụng nhà thuê.
  • Bên cho thuê phải sửa các hư hỏng không phải do lỗi của bên thuê. Nếu không sửa hoặc chưa sửa kịp và bên thuê đã sửa chữa thì phải thanh toán chi phí sửa chữa cho bên thuê.

Như vậy, căn cứ vào đối tượng làm hư hỏng để xác định người có nghĩa vụ phải sửa chữa tài sản thuê, nhà thuê.

Chủ trọ không sửa chữa gây thiệt hại sinh viên thuê nhà có phải bồi thường không?
Chủ trọ không sửa chữa gây thiệt hại sinh viên thuê nhà có phải bồi thường không?

Chủ trọ không sửa chữa gây thiệt hại sinh viên thuê nhà có phải bồi thường không?

Căn cứ Điều 27 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng như sau:

1. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế.

2. Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê.

3. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.

4. Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng.

5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

6. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Như vậy, theo quy định trên, Chủ trọ không sửa chữa gây thiệt hại sinh viên thuê nhà không phải bồi thường. mà ngược lại nếu gây thiệt hại cho sinh viên thì chủ nhà sẽ phải bồi thường cho sinh viên.

Người thuê có được tự ý sửa chữa khi phòng trọ bị hư hỏng không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 89 Luật Nhà ở 2014. Về việc bảo trì, cải tạo nhà ở đang cho thuê như sau:

Bên thuê nhà ở có quyền yêu cầu bên cho thuê nhà ở bảo trì nhà ở, trừ trường hợp nhà ở bị hư hỏng do bên thuê gây ra; trường hợp bên cho thuê không bảo trì nhà ở thì bên thuê được quyền bảo trì nhưng phải thông báo bằng văn bản cho bên cho thuê biết trước ít nhất 15 ngày. Văn bản thông báo phải ghi rõ mức độ bảo trì và kinh phí thực hiện. Bên cho thuê nhà ở phải thanh toán kinh phí bảo trì cho bên thuê nhà ở hoặc trừ dần vào tiền thuê nhà.

Ngoài ra theo quy định tại Điều 87 Luật Nhà ở 2014 về việc Cải tạo nhà ở như sau:

  • Chủ sở hữu nhà ở được cải tạo nhà ở thuộc sở hữu của mình; người không phải là chủ sở hữu nhà ở chỉ được cải tạo nhà ở nếu được chủ sở hữu đồng ý.
  • Việc cải tạo nhà ở phải thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng; trường hợp pháp luật quy định phải lập dự án để cải tạo nhà ở thì phải thực hiện theo dự án được phê duyệt. Đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc cải tạo nhà ở còn phải thực hiện theo quy định tại Điều 90 của Luật này.

Như vậy, người thuê có thể sửa chữa, bảo trì nhà nhưng phải thông báo bằng văn bản cho chủ trọ trước ít nhất 15 ngày. Nội dung thông báo bằng văn bản gồm mức độ bảo trì, kinh phí thực hiện . Ngoài ra, chỉ được sửa chữa khi được đồng ý của chủ trọ.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Chủ trọ không sửa chữa gây thiệt hại, sinh viên thuê nhà có phải bồi thường không?”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102 hoặc qua các kênh sau:

FB: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Có được nâng giá thuê phòng khi sửa chữa phòng trọ không?

Theo quy định Khoản 2 Điều 129 Luật nhà ở 2014 quy định việc sửa chửa nhà cho thuê trong thời hạn thuê, cụ thể như sau:
“Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng thuê nhà ở mà bên cho thuê thực hiện cải tạo nhà ở và được bên thuê đồng ý thì bên cho thuê được quyền điều chỉnh giá thuê nhà ở. Giá thuê nhà ở mới do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở và phải bồi thường cho bên thuê theo quy định của pháp luật.”

Chủ trọ bán nhà trọ có được buộc người thuê trọ phải chuyển đi không?

Căn cứ theo Điều 133 Luật Nhà ở 2014 quy định về quyền tiếp tục thuê nhà ở như sau:
Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Giá thuê phòng trọ phụ thuộc vào các yếu tố nào?

Chi phí thuê phòng trọ phụ thuộc khá nhiều vào các yếu tố khác nhau. Điển hình như
– Ví trí phòng trọ, nhà trọ
– Hệ thống hạ tầng giao thông
– Tiện ích xung quanh khu vực thuê phòng trọ
– Chất lượng phòng trọ và các tiện nghi bên trong phòng
Những phòng trọ dịch vụ với nhiều tiện nghi hoặc gần trung tâm hơn thì sẽ có giá thuê đắt hơn.