Người trả nhà ở công vụ thì có được nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội không?

05/08/2022 | 16:52 6 lượt xem Trà Ly

Chào Luật sư, tôi có câu hỏi muốn hỏi Luật sư. Tôi vừa mới trả nhà ở công vụ, vợ chồng tôi hiện tại muốn mua thuê nhà ở xã hội. Đồng nghiệp tôi nói rằng người trả nhà ở công vụ được nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội. Tôi không am hiểu về pháp luật nên tôi muốn hỏi luật sư: Người trả nhà ở công vụ thì có được nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội không? Rất mong sự phản hồi của Luật sư, cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Để giải đáp thắc mắc về vấn đề Người trả nhà ở công vụ thì có được nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội không?, hãy theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Nhà ở 2014 

Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Căn cứ quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở 2014 thì các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 Luật Nhà ở 2014 thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu;
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại Khoản 5 Điều 81 Luật Nhà ở 2014;
 • Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Người đã trả nhà ở công vụ thì có được nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội hay không?

 Khoản 8 Điều 49 Luật Nhà ở 2014 có quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

“Điều 49. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Các đối tượng sau đây nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

8. Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này;

Như vậy, Người đã trả nhà ở công vụ thì sẽ được nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định.

Người trả nhà ở công vụ thì có được nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội không?
Người trả nhà ở công vụ thì có được nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội không?

Hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Điều 50 Luật nhà ở 2014 quy định về hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

Hỗ trợ giải quyết cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội cho các đối tượng sau:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 • Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ không thuộc diện bị thu hồi nhà ở và chưa có nhà ở tại nơi sinh sống;
 • Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập;
 • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Lưu ý: Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập chỉ được thuê nhà ở xã hội.

Hỗ trợ theo các chương trình mục tiêu về nhà ở để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Hình thức này áp dụng với các đối tượng sau: 

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ giao đất ở có miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc tặng nhà ở cho các đối tượng:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn;
 • Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.

Hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Hình thức này được áp dụng với các đối tượng sau:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;
 • Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân;
 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Nguyên tắc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

 • Có sự kết hợp giữa Nhà nước, cộng đồng dân cư, dòng họ và đối tượng được hỗ trợ trong việc thực hiện chính sách;
 • Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cộng đồng dân cư;
 • Bảo đảm đúng đối tượng, đủ điều kiện theo quy định của Luật nhà ở 2014;
 • Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì được hưởng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất; trường hợp các đối tượng có cùng tiêu chuẩn và điều kiện thì đối tượng là người khuyết tật, nữ giới được ưu tiên hỗ trợ trước;
 • Trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thì chỉ áp dụng một chính sách hỗ trợ cho cả hộ gia đình.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Người trả nhà ở công vụ thì có được nhận hỗ trợ về nhà ở xã hội không?”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102 hoặc qua các kênh sau:

FB: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội có được mua nhà ở xã hội nhiều lần hay không?

Căn cứ Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định về việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội như sau:
Nhà ở xã hội phải được bán, cho thuê, thuê mua theo đúng đối tượng và điều kiện quy định tại Điều 49 và Điều 51 của Luật Nhà ở; mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở xã hội một lần theo quy định tại Điều 52 của Luật Nhà ở.
Như vậy, theo quy định nên trên, với hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ thì chỉ áp dụng một chính sách hỗ trợ cho cả gia đình, do đó mặc dù trường hợp gia đình của chị có chồng/vợ đều thuộc đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội nhưng trước đó gia đình đã được hỗ trợ mua nhà ở xã hội rồi nên sẽ không được mua thêm nhà ở xã hội lần thứ hai nữa bởi mỗi hộ gia đình, cá nhân chỉ được giải quyết hỗ trợ nhà ở xã hội một lần.

Người sở hữu nhà ở xã hội có được bán cho người khác hay không?

căn cứ theo quy định tại Điều 62 Luật Nhà ở 2014 thì sẽ không được mua bán nhà ở xã hội trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư. Nếu chưa đủ 05 năm mà muốn bán thì chỉ có thể bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc người thuộc diện được mua nhà ở xã hội.
– Đặc biệt, chỉ được mua bán bình thường theo cơ chế thị trường sau 05 năm kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất và thuế thu nhập cá nhân. Nếu người mua là đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội thì giá bán tối đa chỉ bằng giá bán của nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
– Trong trường hợp không có muốn bán nhà thì vẫn có thể thực hiện cho thuê nhà ở xã hội được vì hiện tại luật chỉ quy định cấm việc bên đang thuê và thuê mua nhà ở xã hội thì không được cho thuê lại. Không có quy định cấm hay hạn chế người mua nhà ở xã hội cho thuê lại nhà ở xã hội này.