Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội năm 2022

30/06/2022 | 14:57 26 lượt xem Trà Ly

Hiện nay, nhiều người có mong muốn mua nhà ở xã hội với những ưu đãi lớn của nhà nước. Khi mua bán nhà ở xã hội cần phải ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội. Tư vấn luật đất đai xin đưa ra mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội giúp quá trình ký kết được hoàn thành nhanh chóng hơn.

Căn cứ pháp lý

Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội là gì?

Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội là một dạng cụ thể của hợp đồng mua bán tài sản, theo đó các bên thoả thuận với nhau, bên bán chuyển quyền sở hữu nhà ở cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Việc mua bán nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 100/2015/NĐ-CP do các bên thỏa thuận trên cơ sở tham khảo hợp đồng mẫu do Bộ Xây dựng ban hành.

Nội dung của hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Theo quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở 2014, Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội phải có các nội dung chính sau đây:

 • Tên, địa chỉ của các bên;
 • Các thông tin về nhà ở giao dịch;
 • Giá mua bán;
 • Phương thức và thời hạn thanh toán;
 • Thời hạn giao nhận nhà ở;
 • Bảo hành nhà ở;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Cam kết của các bên;
 • Chấm dứt hợp đồng;
 • Các thỏa thuận khác;
 • Giải quyết tranh chấp;
 • Hiệu lực của hợp đồng;

Lưu ý: Đối với nhà ở xã hội là căn hộ chung cư thì các bên phải ghi rõ phần sở hữu chung, sử dụng chung; diện tích sử dụng thuộc quyền sở hữu riêng; diện tích sàn xây dựng căn hộ; mục đích sử dụng của phần sở hữu chung, sử dụng chung trong nhà chung cư theo đúng mục đích thiết kế đã được phê duyệt ban đầu.

Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội năm 2022
Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội năm 2022

Thời điểm có hiệu lực và Hình thức của hợp đồng

Căn cứ vào Điều 121, 122 Luật Nhà ở 2014 quy định cụ thể như sau:

Mua bán nhà ở xã hội thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thoả thuận; trường hợp các bên không có thoả thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm xác lập bên ký kết hợp đồng.

Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội do các bên thoả thuận và phải được lập thành văn bản, không bắt buộc phải công chứng, chứng thực (trừ khi các bên có nhu cầu).

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng

Đối với bên bán nhà ở xã hội

Quyền của bên bán:

 • Được chấm dứt hợp đồng theo thoả thuận trong hợp đồng đã ký;
 • Thu các khoản phí dịch vụ liên quan đến quản lý, sử dụng nhà ở xã hội theo đúng thoả thuận trong hợp đồng đã ký và Quy chế quản lý nhà ở xã hội;
 • Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ bên bán:

 • Phải thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở đã ký kết;
 • Tổ chức thành lập Ban quản trị nhà ở xã hội và ban hành Quy chế quản lý nhà ở xã hội theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng đối với nhà ở xã hội là nhà chung cư;
 • Không được tăng giá bán nhà ở xã hội khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Phải chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các hành vi vi phạm và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội;
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với bên mua nhà ở xã hội

Quyền của bên mua:

 • Được quyền chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết;
 • Thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.

Nghĩa vụ của bên mua:

 • Phải thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết và Quy chế quản lý nhà ở xã hội cho thuê do cơ quan có thẩm quyền ban hành;
 • Phải chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xử lý các hành vi vi phạm và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến việc mua bán nhà ở xã hội và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tải xuống mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội năm 2022”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102 hoặc qua các kênh sau:

FB: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội cần phải đăng ký với cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng?

Khi hợp đồng mua bán nhà ở xã hội giao kết giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng là hợp đồng theo mẫu theo định nghĩa tại khoản 5 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 và đối tượng của hợp đồng là căn hộ chung cư theo định nghĩa tại khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở thì doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội có cần công chứng, chứng thực không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 122 Luật nhà ở 2014 thì việc mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội hiện nay pháp luật không bắt buộc các bên phải công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, nhà ở xã hội là một loại hình nhà ở đặc thù, khi mua bán thì nhà ở và các bên tham gia giao dịch phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định quy định tại Điều 62, Điều 63 Luật nhà ở 2014.

Nhà ở xã hội mua bao lâu thì được phép bán lại?

Theo Khoản 4 Điều 62 Luật Nhà ở 2014, bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 5 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở. Trong trường hợp muốn chuyển nhượng trong thời hạn 5 năm thì phải ưu tiên bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán.