Mua chung đất có được phép tách thửa đất hay không?

25/06/2022 | 18:05 37 lượt xem Thanh Loan

Việc góp tiền mua chung đất hiện nay diễn ra rất phổ biến. Tuy nhiên, việc mua chung này sẽ khiến cho những thủ tục về sau trở nên khó khăn hơn như sang tên đổi chủ, chuyển nhượng, tách thửa…Hiện nay, pháp luật đẫ có quy định về những thủ tục này đối với đất mua chung nhưng nhiều người còn chưa nắm rõ. Vậy mua chung đất có được phép tách thửa đất hay không? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây để biết được câu trả lời.

Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai 2013

Tách thửa đất là gì?

Tách được hiểu là từ một vật chia nhỏ thành hai, ba hoặc nhiều hơn phần khác nhau. Từ đó có thể hiểu tách thửa đất chính là hoạt động từ diện tích ban đầu chia thành hai hay nhiều hơn diện tích đất khác nhau, do nhiều chủ thể đứng tên quyền sử dụng đất.

Quy định về hạn chế tách thửa đất

Hạn chế tách thửa đất là việc pháp luật có những quy định về các trường hợp hạn chế tách thửa đất hoặc không thực hiện hoạt động tách thửa đất.

Tại Điều 75a của Nghị định số 43/2013/NĐ- CP của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ- CP; Nghị định 148/2020/NĐ- CP quy định như sau:

“Điều 75a. Quy định điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa

Mua chung đất có được phép tách thửa đất hay không?
Mua chung đất có được phép tách thửa đất hay không?

Khi tách thửa đất cần thực hiện những hoạt động nào?

Khi đủ các điều kiện được tách thửa đất, thì các chủ thể mong muốn được tách thửa đất phải thực hiện các hoạt động theo luật định.

Tại Điều 99 Luật Đất đai năm 2013 quy định về trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì tại Điểm i, khoản 1 quy định: ” Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;” Từ quy định này, thì có thể thấy khi thực hiện hoạt động tách thửa đất, các chủ thể tách thửa phải thực hiện thủ tục tách thửa đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất hình thành từ việc tách thửa.

Tại Nghị định số 43/2013/NĐ- CP của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ- CP; Nghị định 148/2020/NĐ- CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa đất tại Điều 75, cụ thể để bắt đầu thủ tục tách thửa, thì người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa lên văn phòng đăng ký đất đai. Khi kiểm tra hồ sơ đề nghị hợp lệ, thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ. 

Văn phòng đăng ký đất đai cử cán bộ thực hiện hoạt động đo đạc địa chính để chia tách thửa đất. Sau khi thực hiện xong hoạt động đo đạc, thì tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới tách. Cuối cùng, văn phòng đăng ký đất đai thực hiện hoạt động chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đối với trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc tách thửa đất do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc tách thửa đất khi chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; tách thửa đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện hoạt động đo đạc địa chính chia tách thửa đất và lập bản trích lục thửa đất mới tách theo kết quả đo đạc địa chính . Đồng thời, văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đăng ký biến động phần diện tích đất được tách, chuyển quyền sử dụng; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền sử dụng. Để hoàn tất thủ tục, vì văn phòng đăng ký đất đai thực hiện chỉnh sửa và cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Mua chung đất có được phép tách thửa không?

Trường hợp nhiều người cùng góp tiền mua chung thửa đất về bản chất là “sở hữu chung theo phần” nên sẽ xác định được diện tích của các bên theo số tiền mà các bên đã góp hoặc theo sự thỏa thuận của các bên.

Nhiều người mua chung thửa đất nhưng khi có nhu cầu tách thửa thì được phép tách thửa nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Căn cứ Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và quyết định quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu thửa đất đáp ứng đủ điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì được tách thửa.

Thủ tục tách thửa được quy định như thế nào?

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Bước 3: Xử lý yêu cầu tách thửa

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện yêu cầu tách thửa trong thời hạn không quá 15 ngày.

Thông tin liên hệ

Trên đây là Mua chung đất có được phép tách thửa đất hay không?toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Mua chung đất có được phép tách thửa đất hay không?”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102 hoặc qua các kênh sau:

FB: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Mua phải mảnh đất không đủ điều kiện tách sổ thì giải quyết thế nào?

Thứ nhất, có thể hợp thửa với một thửa đất khác
Bên cạnh hình thức đứng tên đồng sở hữu quyền sử dụng đất, bạn cũng có thể thực hiện hợp thửa phần đất bạn mua vào một thửa đất liền kề khác để đảm bảo diện tích bằng hoặc lớn hơn hạn mức tách thửa theo quy định tại khoản 3, Điều 29, Nghị định 43/2014/NĐ-CP:
Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.
Thứ hai, có thể lựa chọn hình thức đứng tên đồng sở hữu
Căn cứ theo quy định tại Điều 98, Luật Đất đai 2013, một thửa đất có thể có nhiều người cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, trong trường hợp thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng, thì phải ghi đầy đủ tên của những người này trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp cho mỗi người 1 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện…

Hồ sơ tách thửa năm 2022 bao gồm những gì?

Theo khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT hồ sơ đề nghị tách thửa bao gồm:
Đơn đề nghị tách thửa;
Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;
Bản sao y các hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất đã ký kết.
Giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, sổ hộ khẩu,…)
Văn bản ủy quyền, giấy tờ tùy thân người được ủy quyền.

Mua nhà đất chung sổ đỏ có tách thửa được không?

Trường hợp có nhiều người cùng góp tiền mua chung thửa đất; về bản chất đây là sở hữu chung theo phần mỗi người góp tiền mua sẽ sở hữu một phần đất tương ứng với phần tiền đã góp mua đất; nên sẽ xác định được diện tích của các bên theo số tiền mà các bên đã góp; hoặc theo sự thỏa thuận của các bên.
Nhiều người mua chung thửa đất; nhưng khi có nhu cầu tách thửa; nếu đáp ứng đủ điều kiện về giấy tờ, diện tích thì được phép tách thửa.