Thủ tục đính chính sổ đỏ từ hộ sang cá nhân 2022

25/10/2022 | 09:51 27 lượt xem Thủy Thanh

Hiện nay có nhiều trường hợp thông tin trên sổ đỏ đã được cấp bị ghi sai. Khi người dân sở hữu đất hoặc các cơ quan chức năng có thẩm quyền phát hiện những lỗi sai trên sổ đỏ thì sẽ thực hiện thủ tục đính chính thông tin sai sót đó. Vậy pháp luật đất đai quy định như thế nào về việc đính chính sổ đỏ?, và khi người dân muốn thực hiện ” Thủ tục đính chính sổ đỏ từ hộ sang cá nhân” thì cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì và các bước thực hiện ra sao?. Để biết câu trả lời cho những câu hỏi này, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của Tư vấn luật đát đai nhé.

Câu hỏi: Chào luật sư, gia đình tôi đang canh tác và sử dụng một mảnh đất, mảnh đất này đã được cấp sổ đỏ với chủ sở hữu là hộ gia đình tôi. Hiện giờ do anh em trong nhà đều đi làm ăn xa nên quyết định để mảnh đất đó cho tôi. Giờ tôi muốn làm thủ tục đính chính sổ đỏ từ hộ sang cá nhân thì cần phải chuẩn bị giấy tờ gì và nộp ở đâu ạ?. Tôi xin cảm ơn.

Khi nào phải đính chính sổ đỏ?

Đính chính sổ đỏ là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên sổ, việc sai sót này có thể là về các thông tin của chủ sở hữu hoặc là các thông tin đối với thửa đất.

Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ có trách nhiệm đính chính sổ đỏ đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp sổ đỏ của người đó;

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận. Ví dụ như là có sự chênh lệch giữa diện tích thực tế sử dụng và diện tích trong sổ được cấp, có sự khác biệt về mốc giới đất, về tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ cần thiết khi thông tin này có sai sót so với thông tin tại thời điểm cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, nếu trong trường hợp người sử dụng đất thay đổi số chứng minh thư nhân dân do cấp mới, làm lại thẻ căn cước hoặc thay đổi địa chỉ thường trú thì không nhất thiết phải làm thủ tục đính chính thông tin trên sổ đỏ, nhưng khi đi làm thủ tục chuyển nhượng, mua bán, hoặc các thủ tục khác liên quan tới đất thì cần phải có sự xác nhận của địa phương về sự thay đổi này.

Thẩm quyền đính chính sổ đỏ

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai năm 2013 có quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

“Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó”.

Và tại Khoản 1 Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai có quy định:

“Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính”.

Như vậy, khi phát hiện phần tên chủ sử dụng đất có sai sót thì bạn có thể nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành đính chính.

Thủ tục đính chính sổ đỏ từ hộ sang cá nhân
Thủ tục đính chính sổ đỏ từ hộ sang cá nhân

Thủ tục đính chính sổ đỏ từ hộ sang cá nhân

Việc đính chính sổ đỏ từ hộ sang cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau;

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất có nhu cầu đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiến hành chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

– Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp;

– Đơn đề nghị đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Bản sao Sổ hộ khẩu.

Ngoài ra khi đi làm thủ tục này người sử dụng đất phải xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Nộp và tiếp nhận hồ sơ:

– Người sử dụng đất nộp hồ sơ đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu xác nhận Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì tiếp nhận hồ sơ, cung cấp Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho công dân. Nếu hồ sơ thiếu thì yêu cầu người sử dụng đất bổ sung hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì từ chối tiếp nhận và giải thích rõ lý do.

Bước 3: Xử lý hồ sơ:

Văn phòng đăng ký đất đai sau khi kiểm tra hồ sơ tiến hành các bước sau:

–  Lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân của việc sai sót;

– Lập hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho người sử dụng đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu người sử dụng đất có yêu cầu cấp đổi.

– Chỉnh lý lại các nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Trả kết quả:

Văn phòng đăng ký đất đai sau khi hoàn tất các bước nêu trên thì trả kết quả cho người sử dụng đất là Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được đính chính hoặc Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mới sau khi được đổi.

Thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Như vậy, người sử dụng đất muốn đính chính từ sổ đỏ từ hộ sang cá nhân thì thực hiện theo trình tự thủ tục như đã nêu trên và thời gian giải quyết hồ sơ là không quá 10 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí đính chính sổ đỏ hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ Thông tư 85/2019/TT-BTC, khoản chi phí thực hiện đính chính thông tin sai sót trên sổ đỏ là khoản lệ phí được quy định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất (lệ phí về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

Khi thực hiện đính chính Giấy chứng nhận, người sử dụng đất phát sinh lệ phí cụ thể là: Lệ phí đăng ký biến động (thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận) hoặc Lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận (trong trường hợp người sử dụng đất có yêu cầu đổi từ Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của tư vấn luật Đất đai về vấn đề “Thủ tục đính chính sổ đỏ từ hộ sang cá nhân“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn về tranh chấp đất thừa kế, làm sổ đỏ, chia thừa kế đất hộ gia đình, xin cấp lại sổ đỏ bị mất, giá đất bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất, hợp đồng dịch vụ làm sổ đỏ, chuyển đất ao sang đất sổ đỏ, muốn tách sổ đỏ,… của tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ từ hộ sang cá nhân được quy định như thế nào?

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận là không quá 10 ngày. Nếu tại khu vực các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục đính chính là 20 ngày.

Thời gian thực hiện đính chính sổ đỏ được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và không bao gồm các khoảng thời gian sau: Thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định theo quy định pháp luật hiện hành) (khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Có được chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân không?

– Theo quy định của Luật đất đai 2013, hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất.
Như vậy, mảnh đất đó sẽ là tài sản chung của các thành viên trong hộ gia đình.
Mặt khác, Bộ luật dân sự 2015 quy định nếu quyền sử dụng đất này là của hộ gia đình thì xác định đây là tài sản chung và việc định đoạt khối tài sản chung được quy định: Tài sản của các thành viên gia đình cùng sống chung gồm tài sản do các thành viên đóng góp, cùng nhau tạo lập nên và những tài sản khác được xác lập quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.
– Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của các thành viên gia đình được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Trường hợp định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký, tài sản là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình phải có sự thỏa thuận của tất cả các thành viên gia đình là người thành niên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp luật có quy định khác.
Như vậy, theo quy định của pháp luật, bạn được phép chuyển sổ đỏ từ hộ gia đình sang cá nhân, nếu được sự đồng ý của các thành viên khác trong gia đình.
Muốn đổi Sổ đỏ hộ gia đình sang tên cá nhân thì thực hiện bằng cách tất cả thành viên có chung quyền sử dụng đất đồng ý tặng cho hoặc chuyển nhượng cho một người.