Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ 2022

26/10/2022 | 09:01 16 lượt xem Lò Chum

Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ

Thưa luật sư, tôi có mua một mảnh đất để tặng con gái tôi vào ngày cưới của nó vì dịch nên đám cưới tạm hoãn mà mảnh đất thì đã mua nên tôi đã làm giấy chứng nhận thuộc về con gái tôi. Đầu tháng này thì con gái tôi cưới, tôi muốn hỏi luật sư trong trường hợp của tôi thì có thể sửa thêm trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên mảnh đất tôi tặng con gái tôi thêm tên của con rể tôi không? Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ theo quy định pháp luật như thế nào? Để thực hiện thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ thì cần giấy tờ gì? Chi phí để thực hiện thủ tục là bao nhiêu, thời gian như thế nào? Mong luật sư tư vấn giúp.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi; để giải đáp thắc mắc của bạn; cũng như vấn đề: Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ? Quy định như thế nào? Cụ thể ra sao?; Đây chắc hẳn; là thắc mắc của; rất nhiều người để giải đáp thắc mắc đó cũng như trả lời cho câu hỏi ở trên; thì hãy cùng tham khảo qua; bài viết dưới đây của chúng tôi để làm rõ vấn đề nhé!

Căn cứ pháp lý:

  • Luật đất đai năm 2013
  • Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính

Quy định pháp luật về Đính chính sổ đỏ

Đính chính sổ đỏ là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên sổ, việc sai sót này có thể là về các thông tin của chủ sở hữu hoặc là các thông tin đối với thửa đất.

Pháp luật quy định về các trường hợp thực hiện đính chính sổ đỏ tại khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 như sau:

– Thứ nhất, có sai sót trong thông tin của người sử dụng đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận. Những sai sót này có thể là:

+ Thông tin thông tin về tên gọi, giấy tờ của pháp nhân, hoặc tên gọi, giấy tờ nhân thân của người sử dụng đất.

+ Địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (địa chỉ này thường là địa chỉ nơi thường trú ghi trên sổ hộ khẩu).

Cần phải lưu ý, việc đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ cần thiết khi thông tin này có sai sót so với thông tin tại thời điểm cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, nếu trong trường hợp người sử dụng đất thay đổi số chứng minh thư nhân dân do cấp mới, làm lại thẻ căn cước hoặc thay đổi địa chỉ thường trú thì không nhất thiết phải làm thủ tục đính chính thông tin trên sổ đỏ, nhưng khi đi làm thủ tục chuyển nhượng, mua bán, hoặc các thủ tục khác liên quan tới đất thì cần phải có sự xác nhận của địa phương về sự thay đổi này.

– Thứ hai, có sai sót về thông tin thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm tra xác nhận. Ví dụ như là có sự chênh lệch giữa diện tích thực tế sử dụng và diện tích trong sổ được cấp, có sự khác biệt về mốc giới đất, về tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu thuộc một trong các trường hợp như trên, người sử dụng đất có thể thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sai tên trong sổ đỏ phải làm gì?

Việc sai thông tin thường xảy ra khi họ tên trên khai sinh, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu thì trùng khớp với nhau nhưng họ tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại không đúng với các giấy tờ cá nhân khác. Theo quy định của Luật đất đai thì người sử dụng đất có sai sót thông tin về tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần làm thủ tục đính chính thông tin sai.

Để thực hiện thủ tục này, người sử dụng đất nộp hồ sơ như sau:

  • Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
  • Các giấy tờ, tài liệu làm căn cứ điều chỉnh thông tin sai trên Giấy chứng nhận (chứng minh nhân dân, hộ khẩu, đăng ký kết hôn…)

Hồ sơ đính chính nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở tài nguyên môi trường nơi có đất.

Hồ sơ này cũng được áp dụng để đính chính sai sót các nội dung về giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó; sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ 2022

Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ
Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ

Khi nào phải đính chính sổ đỏ?

Cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ có trách nhiệm đính chính sổ đỏ đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp sổ đỏ của người đó;

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Hồ sơ đính chính sổ đỏ

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp gồm có:

– Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

– Bản gốc Giấy chứng nhận (sổ đỏ) đã cấp.

Trình tự đính chính sổ đỏ

– Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện sổ đỏ đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

– Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

+ Kiểm tra hồ sơ;

+ Lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót;

+ Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào sổ đỏ đã cấp có sai sót;

+ Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Lưu ý: Trường hợp đính chính mà người được cấp sổ đỏ có yêu cầu cấp đổi sổ đỏ thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp sổ đỏ.

Trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai:

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ nêu trên, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót.

Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp huyện) thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót

Chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Vì phần đính chính trong trường hợp này chỉ là phần sai sót về tên, cho nên việc mà đo đạc là không cần thiết, và như trình bày thì Văn phòng đăng ký đất đai chỉ thực hiện việc kiểm tra thông tin sai sót có xác thực không để thay đổi.

Các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13, các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các trường hợp sau:

– Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.

– Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

– Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

– Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “Thủ tục đính chính tên trong sổ đỏ. Chúng tôi hi vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn đọc và bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, giá làm sổ đỏ Bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Tách sổ đỏ, Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai…, Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến đất đai vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Đính chính tên sai có được cấp giấy chứng nhận mới không?

Theo quy định các trường hợp: đăng ký biến động quyền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất; thay đổi thời hạn sử dụng đất… và đính chính nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận. Có nghĩa trường hợp của bạn chỉ thực hiện thủ tục xác nhận lại phần tên đúng vào giấy chứng nhận cũ đã cấp.
Trừ trường hợp giấy chứng nhận đã cấp không còn chỗ để xác nhận thay đổi thì cơ quan có thẩm quyền mới cấp giấy chứng nhận mới với thông tin đã được điều chỉnh.

Thời gian đính chính sai sót mất bao lâu?

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày.

Phí đính chính sổ đỏ là bao nhiêu?

Căn cứ Thông tư 85/2019/TT-BTC, khoản chi phí thực hiện đính chính thông tin trên sổ đỏ là khoản lệ phí được quy định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất (lệ phí về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).
Khi thực hiện đính chính Giấy chứng nhận, người sử dụng đất phát sinh lệ phí cụ thể là: Lệ phí đăng ký biến động (thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận) hoặc Lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận (trong trường hợp người sử dụng đất có yêu cầu đổi từ Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).