Mẫu số 11/ĐK – Đơn đề nghị tách thửa đất đai năm 2022

13/07/2022 | 23:35 193 lượt xem Trà Ly

Khi có nhu cầu tách thửa đất, người dân phải làm đơn đề nghị tách thửa gửi lên cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách viết đơn đề nghị tách thửa đất như thế nào? Vì vậy, Tư vấn Luật đất đai xin đưa ra Mẫu số 11/ĐK – Đơn đề nghị tách thửa đất đai để giúp thủ tục đề nghị tách thửa đất được thuận tiện hơn.

Căn cứ pháp lý

Tách thửa đất được hiểu như thế nào?

Hiện nay, pháp luật đất đai chưa có định nghĩa về tách thửa, thay vào đó, pháp luật đất đai quy định về các trường hợp, điều kiện, hồ sơ, trình tự tách thửa. Tách thửa đất thường được người sử dụng thực hiện trong các trường hợp như:

– Chuyển nhượng, mua bán, thừa kế, tặng cho,…hoặc một hình thức khác tương tự làm thay đổi diện tích thửa đất ban đầu/thay đổi người sử dụng đất so với ban đầu;

– Bị thu hồi một phần thửa đất theo quy định pháp luật;

– Theo quyết định/bản án của Tòa án nhân dân có thẩm quyền; Khi thực hiện tách thửa đất theo các mục đích như trên, thửa đất ban đầu sẽ được chia tách thành các thửa nhỏ hơn, có thể việc chia tách này làm thay đổi người sử dụng đất (mua bán, tặng cho…) hoặc giữ nguyên người sử dụng đất (bị thu hồi…).

Đơn đề nghị tách thửa đất đai – Mẫu số 11/ĐK

Đơn đề nghị tách thửa là gì?

Đơn đề tách thửa là văn bản thể hiện mong muốn tách một thửa đất thành hai hay nhiều thửa đất có diện tích nhỏ hơn của người sử dụng đất.

Đơn đề nghị tách thửa có bắt buộc hay không?

Theo Luật Đất đai 2013, Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, đơn đề nghị tách thửa là một trong các tài liệu pháp lý bắt buộc trong hồ sơ đề nghị tách thửa.

Đơn đề nghị tách thửa gồm những nội dung nào?

Đơn xin tách thửa bao gồm các nội dung chính như:

 • Kê khai của người sủ dụng đất với các thông tin về người sử dụng đất, thửa đất muốn tách thửa; hồ sơ nộp kèm,…
 • Ý kiến của cơ quan đăng ký đất đai.

Tải xuống Mẫu đơn đề nghị tách thửa đất đai – Mẫu số 11/ĐK

Hướng dẫn ghi mẫu đơn đề nghị tách thửa đất đai – mẫu số 11/ĐK

1. Kính gửi:

 • Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng nộp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện của địa phương nơi có đất;
 • Tổ chức nước ngoài, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của địa phương nơi có đất;

2. Thông tin người sử dụng đất

 • Viết tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm các thông tin sau:

+ Đối với cá nhân, hãy viết tên đầy đủ, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân;

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài, hãy viết tên đầy đủ, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch;

+ Đối với hộ gia đình, hãy viết “ông/bà” Và ghi rõ họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân của cả hai vợ chồng đại diện sử dụng đất;

Trong trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả hai vợ chồng, hãy viết họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân của vợ và chồng;

+ Đối với một tổ chức, ghi tên, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

3. Thông tin về thửa đất

 • Viết thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số cấp giấy chứng nhận là số sê-ri của giấy chứng nhận gồm 2 chữ cái và 06 số).
 • Người viết đơn đã ký và viết rõ ràng tên đầy đủ của mình vào cuối Bản khai báo Người sử dụng đất, nếu được ủy quyền viết đơn, người được ủy quyền sẽ ký tên, ghi rõ họ tên và viết (ủy quyền); đối với các tổ chức sử dụng đất, phải ghi đầy đủ tên và vị trí của người nộp đơn và tem của họ.

4. Lý do chia tách và hợp nhất thửa đất

Trên thực tế, có nhiều lý do dẫn đến việc chia tách hoặc hợp nhất, chẳng hạn như: Chuyển nhượng hoặc trao một phần quyền sử dụng đất … Tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể của từng hộ gia đình hoặc cá nhân, ghi lại: Lý do tách thửa đất cho phù hợp.

Mẫu số 11/ĐK - Đơn đề nghị tách thửa đất đai năm 2022
Mẫu số 11/ĐK – Đơn đề nghị tách thửa đất đai năm 2022

Một số lưu ý đối với đơn đề nghị tách thửa đất đai – Mẫu 11/ĐK

 • Ứng dụng đơn đề nghị này trong trường hợp người sử dụng đất yêu cầu chia một thửa đất thành các thửa đất mới hoặc hợp nhất nhiều thửa đất thành một thửa đất;
 • Nộp hồ sơ: Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng, đến Ủy ban nhân dân của huyện nơi có đất; các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, nộp cho Ủy ban nhân dân tỉnh nơi có đất;
 • Điểm 1 thể hiện tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm các thông tin sau: cho một cá nhân có họ và tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh thư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài, hãy viết tên đầy đủ, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; Đối với hộ gia đình, viết “Mr./Ms.” và ghi rõ họ tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân của cả hai vợ chồng của người đại diện của cùng một người sử dụng đất; Trong trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng, họ và tên, năm sinh, số chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp chứng minh nhân dân của vợ và chồng là bắt buộc; đối với tổ chức, ghi tên tổ chức, ngày thành lập, số, ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Điểm 2 ghi thông tin trên thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Người ký đơn đã ký và ghi rõ họ tên của mình vào cuối “Tuyên bố người sử dụng đất”; Trong trường hợp được ủy quyền để viết đơn, người được ủy quyền sẽ ký tên, ghi rõ họ tên và chữ viết của họ (được ủy quyền); đối với các tổ chức sử dụng đất, phải ghi đầy đủ tên và vị trí của người nộp đơn và tem của họ.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Mẫu số 11/ĐK – Đơn đề nghị tách thửa đất đai năm 2022”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102 hoặc qua các kênh sau:

FB: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ đề nghị tách thửa đất gồm những gì?

Hồ sơ để yêu cầu tách thửa đất bao gồm:
– Đơn đề nghị tách thửa (Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)
– Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;
– Sơ đồ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu);
Nếu tách thửa do chuyển nhượng thì cần thêm một số giấy tờ sau:
– Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; (Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có chứng nhận của công chứng nhà nước; trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền xử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thì được lựa chọn hình thức chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc chứng thực của xã, phường, thị trấn nơi có đất);
– Chứng minh thư, hộ khẩu của hai bên chuyển nhượng, tặng cho (có công chứng).

Thủ tục tách thửa đất đai như thế nào?

Thủ tục tách thửa được thực hiện qua các bước như:
Bước 1: Nộp hồ sơ
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
Bước 3: Xử lý yêu cầu tách thửa

Nơi nộp đơn đề nghị tách thửa đất đai?

Nơi nộp đơn đề nghị tách thửa đất: Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.