Tên người sử dụng đất trong sổ đỏ bị sai sót có được đính chính không?

03/08/2022 | 16:30 13 lượt xem Thanh Loan

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay sổ đỏ là giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà nội dung, thông tin trên sổ đỏ không tương ứng với thực tế. Vậy tên người sử dụng đất trong sổ đỏ bị sai sót có được đính chính không,  sau đây Tư vấn luật đất đai sẽ giúp bạn đọc làm rõ vấn đề nói trên.

Căn cứ pháp lý

Tên người sử dụng đất trong sổ đỏ bị sai sót có được đính chính không?

Tại Điều 106 Luật Đất đai 2013 có quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Thủ tục đính chính tên của người sử dụng đất trong sổ đỏ bị sai

Tại Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP có quy định về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp như sau:

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

3. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Tên người sử dụng đất trong sổ đỏ bị sai sót có được đính chính không?
Tên người sử dụng đất trong sổ đỏ bị sai sót có được đính chính không?

Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp đơn yêu cầu đính chính

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp đơn yêu cầu đính chính (nếu có) và bản chính Giấy chứng nhận đã cấp cho Văn phòng đăng ký đất đai cùng giấy tờ khác liên quan.

Trong trường hợp Văn phòng đăng kí đất đai phát hiện sai sót sẽ thực hiện việc thông báo cho người sử dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ. Khi đó, họ không cần nộp đơn yêu cầu định chính sổ đỏ.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện thủ tục đính chính thông tin sổ đỏ

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót.

Đồng thời có trách nhiệm lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trong trường hợp địa phương có đất thuộc vùng có điều kiện khó khăn thì thời hạn giải quyết tối đa là 20 ngày làm việc. Sau khi hết thời hạn này mà vẫn chưa có kết quả thì cơ quan nhà nước phải trả lời rõ lý do cho người dân bằng văn bản.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về trường hợp đính chính Giấy chứng nhận đã cấp thì cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo trình tự:

– Nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì thực hiện cập nhật, chỉnh lý vào hồ sơ địa chính gắn với quá trình thực hiện thủ tục theo trình tự:

  • Nhập thông tin đăng ký đính chính Giấy chứng nhận; quét Giấy chứng nhận đã cấp sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp chưa quét;
  • Nhập kết quả kiểm tra hồ sơ sau khi hoàn thành kiểm tra theo thẩm quyền;
  • Quét và nhập bổ sung thông tin Giấy chứng nhận đã được đính chính trước khi trao cho người được cấp;
  • Kiểm tra việc cập nhật thông tin, trích xuất vào sổ địa chính và ký duyệt trang sổ địa chính đã lập đối với nơi đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;

– Nơi chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thì thực hiện các công việc quy định tại điểm a khoản 5 Điều 26 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền ký đính chính vào Giấy chứng nhận trước khi trao cho người được cấp.

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “Tên người sử dụng đất trong sổ đỏ bị sai sót có được đính chính không?”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về thành lập doanh nghiệp; tra mã số thuế cá nhân, xác nhận độc thân;… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Lệ phí thực hiện đính chính sổ đỏ?

Khi thực hiện thủ tục đính chính thông tin, người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, bao gồm:
+ Lệ phí thực hiện chứng nhận đăng ký biến động đất đai;
+ Lệ phí cung cấp trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất;
+ Phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trường hợp người sử dụng đất có yêu cầu cấp đổi).
Mức chi phí cụ thể do Hội đồng nhân dân từng tỉnh, thành phố thuộc trung ương quy định phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương và theo quy định pháp luật. Tức là mỗi địa phương sẽ quy định về chi phí là khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều tuân theo những nguyên tắc nhất định. Cụ thể:
+ Mức thu đối với chủ thể có yêu cầu tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác.
+ Mức thu đối với tổ chức cao hơn mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân.

Hồ sơ đính chính sai tên trên sổ đỏ

Đơn đề nghị đính chính thông tin bị sai sót trên sổ đỏ theo mẫu được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính – sổ đỏ;
Sổ hộ khẩu cũ (tại thời điểm cấp sổ đỏ – nếu có) và sổ hộ khẩu mới.