Hồ sơ xin được cung cấp thông tin quy hoạch gồm những gì?

06/10/2022 | 20:10 21 lượt xem Thanh Thùy

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi hiện nay thông tin quy hoạch được quy định như thế nào? Hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch gồm những gì? Nộp hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch ở đâu? Hồ sơ đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch có bắt buộc phải thực hiện hay không? Thông tin quy hoạch được sử dụng để làm gì? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Quy hoạch đất đai là gì?

Căn cứ theo khoản 2 điều 3 luật đất đai 2013 quy định cụ thể như sau:

” 2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.”

Như vậy có thể hiểu quy hoạch sử dụng đất đó là việc lập kế hoạch sử dụng đất ở từng địa phương cụ thể theo nhu cầu sử dụng và hiện trạng sử dụng đất, phân theo từng mục đích sử dụng và được chia thành từng kỳ trong một khoảng thời gian nhất định. Đất quy hoạch chính là vùng đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất đó. Ví dụ cụ thể như một số quy hoạch đất đai phổ biến như quy hoạch xây dựng khu dân cư, quy hoạch đường sắt, quy hoạch làm đường giao thông…

Theo đó có thể thấy việc quy hoạch này được đưa ra để hoạch định chính sách, phát triển kinh tế địa phương, đảm bảo việc sử dụng quỹ đất một cách có hiệu quả và đây cũng là cơ sở để Nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hay là cơ sở để Nhà nước thực hiện việc đền bù về đất, chi phí về đất cho người dân khi có quy hoạch cần thu hồi đất.

Hồ sơ xin được cung cấp thông tin quy hoạch gồm những gì?
Hồ sơ xin được cung cấp thông tin quy hoạch gồm những gì?

Đặc điểm của quy hoạch đất đai là gì?

Thứ nhất quy hoạch đất đai có tính lịch sử xã hội cụ thể có thể hiểu qua mỗi giai đoạn lịch sử lại có các chế độ cai trị khác nhau và trong lịch sử phát triển của mỗi loại giai đoạn khác nhau thì sẽ có chính sách quy hoạch khác nhau. Cũng vì vậy nên ta có thể nói rằng lịch sử phát triển xã hội chính là lịch sử phát triển của quy hoạch sử dụng đất đai. Đối với mỗi hình thái kinh tế – xã hội đều có một phương thức sản xuất thể hiện theo các mặt.

Thứ hai, quy hoạch đất đai có tính tổng hợp, Chúng ta thấy đất đai có vai trò quan trọng đối với đời sống của con người và các hoạt động xã hội và nó được xem như là nền tảng để phát triển các công việc và hoạt động. Cho nên quy hoạch sử dụng đất đai mang tính tổng hợp rất cao, đề cập đến nhiều lĩnh vực về khoa học, kinh tế, xã hội như khoa học tự nhiên, khoa học xã hội dân số và đất đai, sản suất công nông nghiệp, môi trường sinh thái. … Theo đó việc quy hoạch sử dụng đất đai hường động chậm đến việc sử dụng đất của sáu loại đất chính cụ thể như đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất khu dân cư nông thôn, đất đô thị, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng, cũng như ảnh hưởng đến toàn nhu cầu sử dụng đất đai của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Thứ ba, quy hoạch đất đai có tính dài hạn  cụ thể đặc điểm này được thể hiện rất rõ nét trong phương hướng, kế hoạch sử dụng đất. Thường thời gian của quy hoạch sử dụng đất đai trên 10 năm đến 20 năm hoặc lâu hơn nữa tùy theo nhu cầu của xã hội. Căn cứ vào các dự báo xu thế biến động dài hạn của những yếu tố kinh tế xã hội quan trọng như: sự thay đổi về nhân khẩu học, triển bộ kỹ thuật, đô thị hóa, công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và các lĩnh vực khác, từ đó xác định quy hoạch trung và dài hạn về sử dụng đất đai, đề ra các phương hướng, chính sách và biện pháp có tính chiến lược, tạo căn cứ khoa học cho xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và ngắn hạn.

Thứ tư, quy hoạch đất đai có tính chính sách bởi vì đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân và do nhà nước quản lý trực tiếp. Quy hoạch sử dụng đất đai thể hiện rất mạnh đặc tính chính trị và chính sách xã hội. Mỗi đất nước có các thể chế chính trịnh khác nhau, các phương hướng hoạt động kinh tế xã hội khác nhau, nên chính sách và quy định về vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai cũng khác. Khi xây dựng phương án phải quán triện các chính sách và quy định có liên quan đến đất đai của đảng và nhà nước, đảm bảo cụ thể mặt bằng đất đai của các mục tiêu phát triển kinh tế quốc dân, phát triển ổn định kinh tế chính trị xã hội; tuân thủ các chỉ tiêu, các quy định khống chế về dân số, đất đai và môi trường sinh thái.

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin đất đai được quy định ra sao?

Quy định của pháp luật thì người sử dụng đất có quyền xin cung cấp thông tin quy hoạch. Căn cứ vào Điều 28 của Luật đất đai 2013 thì cơ quan nhà nước; người có thẩm quyền trong quản lý sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức; cá nhân theo quy định của pháp luật.

Khoản 4 Điều 28 Luật Đất đai 2013

“Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.”

Như vậy theo tinh thần của quy định pháp luật, thì mọi người dân khi có nhu cầu cần được cung cấp thông tin về quy hoạch thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, sử dụng đất đai để thông tin.

Xin cung cấp thông tin quy hoặc là một công đoạn vô cùng quan trọng và cũng không hề đơn giản. Trong trường hợp mua đất mà không biết tình trạng đất ra sao có thuộc diện quy hoạch hay không? Bạn nên tiến hành thủ tục tra cứu thông tin quy hoạch để đảm bảo quyền lợi của mình.

Hồ sơ xin được cung cấp thông tin quy hoạch gồm những gì?

Bộ hồ sơ cần phải có những loại giấy tờ, tài liệu sau:

  • Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất;
  • Văn bản giải trình nội dung;
  • Sơ đồ vị trí và ban chính. Hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật bản đồ đo đạc tỉ lệ 1/500 hoặc tỉ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 3 năm;
  • Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;
  • Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Trình tự thủ tục xin cấp thông tin quy hoạch như thế nào?

Căn cứ Mục 2 Phần II Phụ lục Thủ tục hành chính “Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng” thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng (ban hành kèm theo Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng), việc xin cung cấp thông tin quy hoạch được thực hiện như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (đối với trường hợp có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã).

Thành phần hồ sơ:

  • Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin);
  • Bản sao các tài liệu và hồ sơ đất đai của chủ sở dụng đất;
  • Bản đồ đo đạc vị trí thửa đất;
  • Mội số giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Kiểm tra thông tin quy hoạch và trả kết quả

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ xin được cung cấp thông tin quy hoạch gồm những gì?
Hồ sơ xin được cung cấp thông tin quy hoạch gồm những gì?

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về Hồ sơ xin được cung cấp thông tin quy hoạch gồm những gì?. Chúng tôi hi vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn đọc và bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, hợp đồng ủy quyền công chứng mua bán nhà đất Bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Tách sổ đỏ, Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai…, Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến đất đai vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Tài liệu kèm theo khi nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch là gì?

– Sơ đồ vị trí ranh giới khu đất
– Bản đồ hiện trạng khu đất
– Giấy tờ về sử dụng đất
– Giấy tờ khác có liên quan:

Quy hoạch tổng thể quốc gia hiện nay như thế nào?

Quy hoạch tổng thể quốc gia là quy hoạch cấp quốc gia. Đây là 1 trong các loại quy hoạch mang tính chiến lược cao. Đồng thời cũng phức tạp nhất. Trong quá trình quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền sẽ triển khai theo hướng phân vùng và liên kết vùng của lãnh thổ. Các lãnh thổ thuộc quy hoạch có thể là đất liền. Hoặc, các đảo, quần đảo, vùng biển và vùng trời.

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia  được hiểu như thế nào?

Cũng tương tự như các loại quy hoạch kể trên, quy hoạch sử dụng đất quốc gia được hiểu là quy hoạch thuộc cấp quốc gia. Lãnh thổ của hình thức quy hoạch này bao gồm vùng đất đai cho các ngành, lĩnh vực và các địa phương trên cơ sở tiềm năng đất đai. Như vậy, có thể thấy rằng những vùng đất được sử dụng, khai thác cho mục đích, lợi ích quốc gia không được phép tự ý mua bán. Cũng không được xây dựng, thi công bởi những chủ đầu tư, hộ gia đình.