Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới năm 2022

25/08/2022 | 09:36 282 lượt xem Thanh Loan

Thủ tục giao kết hợp đồng mua bán nhà đất là thủ tục pháp lý khi một bên có nhu cầu mua nhà đất giao kết hợp đồng với bên bán để thực hiện các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chúng tôi sẽ giúp bạn khám phá qua bài viết “Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới năm 2022” về các quy định pháp luật liên quan điều chỉnh vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

Hợp đồng mua bán nhà đất là gì?

Việc giao kết hợp đồng mua bán đất được xem là hành vi dân sự. Theo đó, trong hợp đồng giao kết, bên bán có nghĩa vụ bàn giao đất và các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu đất cho bên mua. Người mua có quyền nhận và nghĩa vụ trả tiền cho người bán. Phương thức hợp đồng sẽ do các bên thỏa thuận khi ký hợp đồng.

Hợp đồng mua bán đất phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên. Sau đó, nó cần được chứng thực để trở thành một văn bản pháp lý. Việc mua bán đất thuộc sở hữu chung của nhiều người cũng rất phức tạp. Trường hợp có nhiều chủ đất thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của các bên liên quan.

Hợp đồng mua bán nhà đất

Ký hợp đồng công chứng mua bán nhà đất

Trình tự, thủ tục công chứng hợp đồng mua bán nhà đất bao gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu công chứng

– Kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ công chứng:

+ Hồ sơ đầy đủ, đúng pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

+ Hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 2. Thực hiện công chứng

Trường hợp 1: Nếu các bên có hợp đồng soạn trước

– Công chứng viên phải kiểm tra dự thảo hợp đồng

+ Nếu đáp ứng được yêu cầu thì chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

+ Nếu không đúng hoặc có vi phạm thì yêu cầu sửa, nếu không sửa thì từ chối công chứng.

Trường hợp 2: Với hợp đồng công chứng viên soạn thảo theo yêu cầu người công chứng

– Người yêu cầu công chứng (2 bên mua bán) đọc lại toàn bộ hợp đồng để kiểm tra và xác nhận vào hợp đồng.

– Người yêu cầu công chứng ký vào từng trang của hợp đồng (việc ký phải thực hiện trước mặt công chứng viên).

– Công chứng viên yêu cầu các bên xuất trình bản chính các giấy tờ có trong hồ sơ để đối chiếu.

– Ghi lời chứng, ký và đóng dấu.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới năm 2022
Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới năm 2022

Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

Hợp đồng mua bán nhà đất viết tay là cơ sở pháp lý để bên bán và bên mua hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong suốt quá trình ký kết và chuyển nhượng các văn bản pháp lý liên quan cho việc mua bán nhà đất. tài sản. Mẫu hợp đồng mua bán bất động sản viết tay là giấy biên nhận mua bán viết tay sau khi hai bên thỏa thuận về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đất ở (có hoặc không có nhà ở kèm theo).

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất không công chứng

Luật Công chứng năm 2014 quy định: các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phải được công chứng. Đây là thủ tục phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Chỉ có như vậy hợp đồng giữa các bên mới có giá trị pháp lý và ràng buộc trên thực tế, các bên không thực hiện công chứng thì pháp luật khó có căn cứ để xác định quyền và nghĩa vụ cũng như bảo vệ quyền lợi một cách chính đáng. 

Hợp đồng mua bán bất động sản được công chứng sẽ giúp người mua có đầy đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các hoạt động chuyển nhượng quyền hợp pháp. Cơ quan quản lý nhà nước có lý do để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với nhà ở. Do đó chuyển giao các quyền và nghĩa vụ tương ứng.

Hợp đồng mua bán nhà đất không có sổ đỏ

Hợp đồng mua bán nhà đất không có sổ đỏ là văn bản được lập khi nhà, đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác trên đất. Luôn tiềm ẩn những rủi ro, vì giao dịch bất động sản không có Sổ đỏ không được coi là hợp pháp. Sau khi ký hợp đồng mua bán, người mua phải kiên quyết chấp nhận lời hứa của người bán về việc xin cấp sổ đỏ.

Thủ tục pháp lý khi mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ cụ thể như sau:

Nhà đất chưa có sổ đỏ chính là đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Có 2 trường hợp nhà đất chưa có sổ đỏ:

+ Trường hợp 1: Đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Trường hợp này sẽ không được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất.+

+ Trường hợp 2: Đất có đủ điều kiện nhưng vì lý do gì đó mà chưa được cấp Sổ đỏ hoặc chưa làm Sổ đỏ.

Theo Luật Đất đai 2013, một trong những điều kiện mua bán đất là phải có Sổ đỏ, do đó đất chưa có Sổ đỏ không đủ điều kiện để tham gia các giao dịch như mua bán, tặng cho, thừa kế. Hoặc thừa kế một thế chấp. Nếu vẫn quyết định mua tài sản khi chưa có Sổ đỏ thì bên bán (Trường hợp 2) có quyền chuyển nhượng trong hợp đồng mua bán tài sản. Các bước cụ thể bao gồm các bước chính sau:

 • Bên bán đất xin các đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích đất cần bán đã thống nhất với bên mua.
 • Bên mua và Bên bán cùng soạn thảo mẫu hợp đồng mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ.
 • Sau ký hợp đồng xong xuôi, bên bán tiến hành xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ về sau theo quy định pháp luật.

Hợp đồng mua bán đất chưa có sổ đỏ là mẫu do hai bên hoàn thành để thỏa thuận mua hoặc bán bất động sản nếu đất chưa có sổ đỏ, trong đó có thông tin về hai bên và thông tin về giao dịch: bao gồm các nội dung về Điều kiện mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ này. Tránh sự cố sau này.

Thủ tục làm hợp đồng mua bán nhà đất

Theo quy định tại Điều 386 BLDS 2015:

Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán nhà đất là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được đề nghị.

Bên đề nghị mua bán nhà đất phải xác định rõ những nội dung chủ yếu (điều, khoản cơ bản) của hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị đối với bên đã được đề nghị.

Trường hợp trong đơn yêu cầu giao kết hợp đồng mua bán đất đã quy định thời hạn trả lời mà chưa hết thời hạn trả lời thì nhà thầu có thể gia hạn hợp đồng với bên thứ ba trong thời gian chờ phản hồi của nhà thầu mà nhà thầu phải bồi thường thiệt hại. bên được đề nghị nếu thiệt hại này do không giao kết hợp đồng theo quy định tại Điều 2, Điều 386 Bộ luật Dân sự 2015;

Nói cách khác, đó là đề xuất dựa trên tình hình thực tế tại địa điểm mua bán đất. Bên mua đặt cọc để đảm bảo rằng bên bán không chuyển nhượng đất cho bên thứ ba. Việc Bên bán nhận đặt cọc được coi là hành vi chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng mua bán tài sản theo Quy chế. Theo quy định tại Điều 328 BLDS 2015, nếu bên bán không còn muốn thực hiện hợp đồng thì bên mua sẽ hoàn trả tiền đặt cọc cùng với tiền đặt cọc, đồng thời phải chấm dứt hợp đồng và bán tài sản cho người khác.

Trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ tương đương với một khoản đặt cọc. Nếu người mua không làm như vậy, tiền đặt cọc sẽ bị mất. Sau khi bên mua và bên bán thống nhất nội dung thỏa thuận, hai bên có thể giao kết hợp đồng mua bán bất động sản theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng về quyền sử dụng đất phải bằng văn bản, hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này, Bộ luật đất đai và các quy định khác của pháp luật. Việc thực hiện hợp đồng quyền sử dụng đất phải theo trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Đất đai và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nội dung hợp đồng mà các bên giao kết phải được thực hiện theo quy định tại Điều 398, Điều 501 BLDS 2015.

Theo quy định tại Điều 400 BLDS 2015, thời điểm giao kết hợp đồng mua bán nhà đất được quy định như sau:

 • Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được chấp nhận giao kết.
 • Trường hợp các bên có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng trong một thời hạn thì thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm cuối cùng của thời hạn đó.
 • Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.
 • Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.

Cách ghi hợp đồng mua bán nhà đất

Thông tin Bất động sản: Bao gồm thông tin về thửa đất và ngôi nhà có trong hợp đồng. Vui lòng điền thông tin chính xác vào trang 2 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Giá chuyển nhượng bất động sản: Bạn sẽ ghi theo thỏa thuận của hai bên. Tuyệt đối người mua và người bán không được hạ giá thực tế để giảm thuế, phí.

Nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí bao gồm: Thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Cùng với đó là lệ phí thẩm tra hồ sơ cấp chứng chỉ.

Chuyển tài liệu và tình trạng đăng ký.

Lệ phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất được tính như sau:

Trường hợp 1. Chỉ có đất

– Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được tính trên giá trị quyền sử dụng đất.

Trường hợp 2. Đất có nhà ở, công trình xây dựng trên đất

– Phí công chứng tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất.

TTGiá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng chuyển nhượngMức thu(đồng/trường hợp)
1Dưới 50 triệu đồng50.000 đồng
2Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng100.000 đồng
3Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
4Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8Trên 100 tỷ đồng32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Download mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

Hủy hợp đồng công chứng mua bán nhà đất

Thành phần hồ sơ

 • Phiếu yêu cầu công chứng (Mẫu số 01/PYC)
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
 • Biên bản thỏa thuận về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán đất
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.

Trình tự thủ tục

 1. Người “yêu cầu hủy hợp đồng công chứng” nộp hồ sơ (bao gồm các tài liệu, giấy tờ như trên) đến tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng mua bán đất trước đó.
 2. Công chứng viên kiểm tra hồ sơ. Nếu đầy đủ và phù hợp với quy định pháp luật thì tiến hành thụ lý và ghi vào sổ công chứng.
 3. Công chứng viên giải thích cho các bên về quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của việc hủy bỏ hợp đồng đã công chứng. Trường hợp nếu hợp đồng mà các bên giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì công chứng viên tiến hành xác minh hoặc giám định; trường hợp không làm rõ thì có quyền từ chối công chứng.
 4. Yêu cầu các bên đọc lại hợp đồng.
 5. Các bên trong hợp đồng đã công chứng đồng ý việc hủy bỏ hợp đồng thi ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên yêu cầu các bên trong hợp đồng xuất trình bản chính của các giấy tờ liên quan trong hồ sơ.

Hợp đồng mua bán nhà đất công chứng ở đâu?

Nơi công chứng hợp đồng mua bán nhà đất

Điều 42 Luật Công chứng 2014 quy định phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch bất động sản, công chứng viên của cơ quan công chứng có trách nhiệm công chứng các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trong phạm vi thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. công chứng Văn phòng công chứng đặt ở đâu. trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận bất động sản là bất động sản, văn bản cho phép bất động sản liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản theo quy định của pháp luật.

Khi công chứng hợp đồng mua bán đất, người có nhu cầu công chứng đất phải nộp hồ sơ tại phòng công chứng hoặc phòng công chứng của nhà nước, quận, huyện nơi có nhà, đất.

Nơi chứng thực hợp đồng nhà đất

Căn cứ theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, thì khi chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất và chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở như hợp đồng mua bán nhà đất thì người có nhu cầu chứng thực mang hồ sơ tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất để thực hiện chứng thực hợp đồng mua bán nhà đất.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của Tư vấn luật đất đai

Quy trình dịch vụ soạn thảo hợp đồng của Tư vấn luật đất đai như sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng

Luật sư tư vấn cho khách hàng của mình nên chọn loại hợp đồng phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Trong trường hợp khách hàng không có thông tin cụ thể ở trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng những thông tin không cụ thể để khách hàng có cái nhìn đầy đủ về hợp đồng sẽ được soạn thảo trong tương lai.

Bước 2: Luật sư đưa ra các quy định của pháp luật và tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến hợp đồng khách hàng cần soạn thảo

Khi nghiên cứu các căn cứ pháp lý liên quan đến từng yêu cầu của khách hàng, luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn. Đồng thời, bổ sung thông tin tư vấn và soạn thảo hợp đồng theo yêu cầu khách hàng một cách tối ưu.

Bước 3: Tư vấn luật đất đai tiến hành soạn thảo hợp đồng hoàn thiện cho khách hàng

Trên cơ sở tư vấn và các thỏa thuận cuối cùng của các bên trong hợp đồng Tư vấn luật đất đai sẽ soạn thảo hợp đồng dựa trên ý kiến và lựa chọn của khách hàng.

Luật sư sẽ đảm bảo việc soạn thảo hợp đồng tuân thủ các quy định của pháp luật về nội dung và hình thức, tránh rơi vào trường hợp hợp đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

Bước 4. Chuyển hợp đồng đã hoàn thiện đến tay khách hàng để các bên trong hợp đồng chốt các nội dung và thực hiện ký kết hợp đồng

Trong trường hợp các bên không thống nhất, Tư vấn luật đất đai sẽ đưa ra các ý kiến ​​pháp lý để các bên tìm được tiếng nói chung đi đến thống nhất và ký kết hợp đồng.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất mới năm 2022”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục mua bán, cho thuê, cho mượn nhà đất khiếu nại, khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai;… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Trong trường hợp hợp đồng mua bán nhà đất đã được công chứng mà muốn hủy bỏ thì phải làm gì?

Theo quy định tại điều 51 Luật công chứng về việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ mẫu hợp đồng mua bán nhà đất đã được công chứng như sau:
Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.
Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành.
Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

Các loại chi phí khi ký hợp đồng mua bán nhà đất là gì?

Thuế thu nhập cá nhân: Có hai cách tính đối với thuế TNCN
Cách 1: Thuế thu nhập cá nhân = 25% giá trị lợi nhuận (giá bán – giá mua)
Cách 2: Áp dụng khi không xác định được giá mua (thông thường cơ quan thuế sẽ áp dụng phương pháp này cho hợp đồng mua bán nhà đất). Khi đó, thuế thu nhập cá nhân = 2% Giá trị chuyển nhượng (giá ghi trong hợp đồng).
Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 đã quy định: “Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất” sẽ được miễn thuế.
Lệ phí trước bạ: Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP thì: “Mức lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0,5%”. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau:
Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp = (Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ) x (Mức lệ phí trước bạ)
Giá trị đất = (diện tích đất) x (giá đất). Mỗi địa phương quy định giá đất khác nhau
Như vậy, Số tiền lệ phí trước bạ của bạn = (Diện tích đất) x( Giá đất) x 0,5%
Các loại phí khác: 
+ Lệ phí công chứng: Mức thu lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
+ Lệ phí địa chính: Lệ phí địa chính hiểu theo cách  đơn giản là khoản tiền để bù đắp lại những hao tổn (công sức làm việc, giấy tờ,..) mà nhà nước bỏ ra để thực hiện các giao dịch mua bán nhà ở, mua bán đất đai theo yêu cầu của người sử dụng đất. Tùy thuộc vào tình hình kinh tế – chính sách phát triển của từng nơi mà có mức thu sao cho phù hợp và đảm bảo nguyên tắc pháp luật
+ Lệ phí thẩm định: 0,15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu 100.000 đồng và tối đa 5.000.000 đồng).