Đính chính sổ đỏ mất bao lâu?

25/10/2022 | 09:59 47 lượt xem Hương Giang

Khi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai sót, điều này làm người dân băn khoăn lo lắng vì không biết như vậy thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được công nhận không. Theo quy định, Khi nào người dân phải đính chính sổ đỏ? Thủ tục đính chính sổ đỏ năm 2022 như thế nào? Hồ sơ làm Thủ tục đính chính sổ đỏ gồm những giấy tờ gì? Đính chính sổ đỏ mất bao lâu? Đính chính sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Tên của người sử dụng đất trong sổ đỏ bị sai thì có được đính chính không? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết bên dưới của Tư vấn luật đất đai để được giải đáp những thắc mắc về vấn đề này nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn.

Căn cứ pháp lý

Đính chính sổ đỏ là gì?

Đính chính sổ đỏ (hay thực chất là đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên sổ, việc sai sót này có thể là về các thông tin của chủ sở hữu hoặc là các thông tin đối với thửa đất.

Khi nào người dân phải đính chính sổ đỏ?

Khoản 1 điều 106 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp đính chính Giấy chứng nhận đã cấp: “1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Căn cứ vào quy định trên, thì khi có sự sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất so với giấy tờ pháp nhân, nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận, người sử dụng đất có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình.

Đính chính sổ đỏ mất bao lâu
Đính chính sổ đỏ mất bao lâu

Thủ tục đính chính sổ đỏ năm 2022 như thế nào?

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ xin đính chính lại thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các loại văn bản sau:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Số lượng: 01 bộ hồ sơ.

Trình tự thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ

Quy trình thực hiện việc đính chính Giấy chứng nhận gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân nộp tại Văn phòng đăng ký nơi có đất 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hồ sơ địa chính. Hồ sơ được cán bộ tại Bộ phận một cửa kiểm tra, khi đã đúng theo quy định của luật, người nộp hồ sơ nhận phiếu hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nếu có thiếu sót, người nộp hồ sơ sẽ được cán bộ hướng dẫn để bổ sung thêm.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định sau:

  • Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất không phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện xác nhận đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Trường hợp người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính, Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện – đối với Giấy chứng nhận do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp; hoặc trình Sở tài nguyên và môi trường – đối với Giấy chứng nhận do Sở tài nguyên và môi trường cấp – thực hiện xác nhận đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính;

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản về nội dụng và nguyên nhân sai sót, lập hồ sơ trình Sở tài nguyên và môi trường thực hiện việc đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót đối với Giấy chứng nhận do Sở tài nguyên và môi trường cấp cho người sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trong dự án phát triển nhà ở, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Sau khi thực hiên các công việc trên, Sở tài nguyên và môi trường ký đính chính vào Giấy chứng nhận hoặc ký cấp Giấy chứng nhận mới.

Bước 3: Trả kết quả.

Thời gian đính chính sổ đỏ: 

– Thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo hướng dẫn phía trên (Căn cứ khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

– Sau khi có kết quả đính chính trong thời hạn 03 ngày làm việc phải trả lại sổ đỏ cho công dân.

Đính chính sổ đỏ mất bao lâu?

Đính chính sổ đỏ mất bao lâu? Để trả lời câu hỏi này, trước tiên, khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai quy định về các trường hợp thực hiện đính chính sổ đỏ gồm:

– Người sử dụng đất hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện sai sót về tên gọi, địa chỉ của người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người sử dụng đất đó;

– Người sử dụng đất hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hiện có sai sót thông tin về thửa đất hoặc sai sót về tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra, xác nhận.

Theo thông tin bạn cung cấp, thông tin về tên đệm và địa chỉ thường trú trên Giấy chứng nhận của bạn bị sai lệch so với giấy tờ nhân thân của bạn tại thời điểm cấp sổ đỏ/Giấy chứng nhận, do đó, căn cứ quy định trên, bạn có quyền thực hiện thủ tục đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận để các thông tin này chính xác so với các giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh nơi ở hợp pháp của bạn.

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ (đính chính Giấy chứng nhận) như sau:

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

r) Thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày.

Như vậy, thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận/sổ đỏ/sổ hồng là không quá 10 ngày. Riêng đối với thủ tục đính chính Giấy chứng nhận tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, hoặc hải đảo, hoặc khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận là không quá 20 ngày.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý, thời gian thực hiện này sẽ không bao gồm các khoảng thời gian sau đây:

– Khoảng thời gian là các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật, khoảng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã;

– Khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (người có yêu cầu đính chính sổ đỏ/Giấy chứng nhận);

– Khoảng thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp người sử dụng đất có vi phạm pháp luật hoặc khoảng thời gian trưng cầu giám định theo quy định pháp luật hiện hành.

Đính chính sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

Là một thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nên khi thực hiện đính chính sổ đỏ, chủ sử dụng đất cũng phải nộp khoản phí/lệ phí theo quy định pháp luật.

Đây là khoản lệ phí được quyết định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất (căn cứ quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC). Cụ thể, chi phí đính chính sổ đỏ là lệ phí về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, là khoản lệ phí sau:

– Lệ phí đăng ký biến động (thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận);

– Hoặc Lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận (trong trường hợp người sử dụng đất có yêu cầu đổi từ Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Ví dụ về khoản lệ phí này hiện nay ở thành phố Hà Nội:

Thành phố Hà Nội áp dụng mức thu lệ phí đính chính sổ đỏ/Giấy chứng nhận theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

Nơi thực hiệnChi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các quận/huyệnVăn phòng đăng ký đất đai
Mức lệ phí– Nếu người sử dụng đất thực hiện cấp đổi/cấp lại/xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận khi giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất thí mức lệ phí tại các phường thuộc quận, thị xã là 20.000 đồng/lần; mức lệ phí ở các khu vực khác: 10.000 đồng/lần.- Nếu người sử dụng đất đề nghị cấp giấy chứng nhận mới thì mức lệ phí tại các phường thuộc quận, thị xã là 50.000 đồng/lần; mức lệ phí ở các khu vực khác là 25.000 đồng/lần.Mức lệ phí là 50.000 đồng/giấy, bao gồm cấp đổi, cấp lại hoặc cấp lại do hết chỗ xác nhận 

Như vậy: Khi đính chính sổ đỏ, người sử dụng đất phải nộp một khoản lệ phí cho Nhà nước. Mức lệ phí này có sự khác nhau giữa các tỉnh thành do mức lệ phí này được quyết định bởi Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về Đính chính sổ đỏ mất bao lâu”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục mua bán, cho thuê, cho mượn nhà đất khiếu nại, khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai; cấp đổi lại sổ đỏ… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Tên của người sử dụng đất trong sổ đỏ bị sai thì có được đính chính không?

Theo quy định , trong trường hợp tên của người sử dụng đất trong sổ đỏ bị sai thì bạn hoàn toàn có thể yêu cầu đính chính lại nội dung này.

Làm thủ tục đính chính sổ đỏ tối đa trong thời gian bao lâu?

Thời hạn thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ không quá 10 ngày, kể từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai nhận được hồ sơ đầy đủ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (nếu có).
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận đã cấp được tăng thêm 10 ngày.

Đổi sang thẻ căn cước công dân có phải đính chính sổ đỏ không?

Khi bị mất chứng minh nhân dân và được cấp thẻ căn cước công dân thì không cần phải thực hiện đính chính sổ đỏ. Vì các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.