Thủ tục thông báo xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất năm 2022

26/06/2022 | 11:01 19 lượt xem Thu Trang

Thế chấp quyền sử dụng đất không phải là biện pháp xa lạ đối với mọi người. Biện pháp này nhằm dùng quyền sử dụng đất của mình; thông qua sổ đỏ để làm bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Và đương nhiên; khi nghĩa vụ không được thực hiện thì tài sản đó sẽ bị xử lý theo quy định. Vậy khi thực hiện sử lý cần lưu ý gì? có phải thông báo cho chủ sỏ hữu hay cơ quan nhà nước không? Nếu có thì thủ tục ra sao? Tất cả sẽ được Luật sư X giải đáp thông qua bài viết: Thủ tục thông báo xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất năm 2022. Mời bạn đọc theo dõi!

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Thế chấp quyền sử dụng đất là gì?

Thế chấp là một trong những biện pháp bảo đảm nhằm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Biện pháp này được quy định tại Điều 317 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“ Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp). Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.”

Luật đất đai tuy không có quy định rõ khái niệm quyền sử dụng đất ; nhưng ta có thể hiểu như sau: người sử dụng đất được sở hữu phần giá trị quyền sử dụng đất; được phép chuyển nhượng; cho thuê; thế chấp;… quyền sử dụng đất đối với các phần diện tích được giao tương ứng với nghĩa vụ thực hiện với Nhà nước.

Nư vậy; ta có thể hiểu thế chấp quyền sử dụng đất là việc bên có nghĩa vụ dùng quyền sử dụng đất của mình (thông qua chứng thư pháp lý là sổ đỏ) để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Khi nào phải thực hiện thủ tục thông báo xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất?

Căn cứ Điều 19 Nghị định 102/2017/NĐ-CP; quy định như sau:

Điều 19. Đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm

Trường hợp xử lý tài sản bảo đảm mà người xử lý tài sản bảo đảm có yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm; thì gửi hồ sơ đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm theo phương thức quy định tại Điều 13 của Nghị định này đến cơ quan đăng ký có thẩm quyền.

Như vậy, theo quy định trên, trường hợp xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất; mà người xử lý tài sản bảo đảm có yêu cầu đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản thế chấp; thì gửi hồ sơ đến văn phòng đăng ký đất đai. Người gửi có thể lựa chọn gửi theo các phương thức: gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến; Nộp trực tiếp; Qua đường bưu điện; Qua thư điện tử trong trường hợp người yêu cầu đăng ký đã được cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm.

Quy định về thông báo xử lý tài sản bảo đảm

Hình thức và phương thức thông báo

Thứ nhất; theo quy định; văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm có nội dung chủ yếu sau đây:

  • Lý do xử lý tài sản bảo đảm;
  • Tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý;
  • Thời gian, địa điểm xử lý tài sản bảo đảm.

Tiếp theo; phương thức thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm thực hiện theo thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận; thì bên nhận bảo đảm gửi trực tiếp văn bản thông báo cho bên bảo đảm hoặc thông qua ủy quyền; dịch vụ bưu chính; phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu hoặc phương thức khác đến địa chỉ được bên bảo đảm cung cấp.

Trường hợp bên bảo đảm thay đổi địa chỉ; mà không thông báo cho bên nhận bảo đảm biết; thì địa chỉ của bên bảo đảm được xác định theo địa chỉ đã được bên bảo đảm cung cấp trước đó; theo hợp đồng bảo đảm hoặc theo thông tin được lưu trữ tại cơ quan đăng ký biện pháp bảo đảm.

Thời hạn thông báo

Thời hạn thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm cho bên bảo đảm phải thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm hoặc thỏa thuận khác. Trường hợp không có thỏa thuận; thì phải thực hiện trong thời hạn hợp lý; nhưng trước ít nhất 10 ngày đối với động sản hoặc trước ít nhất 15 ngày đối với bất động sản tính đến thời điểm xử lý tài sản bảo đảm; trừ trường hợp tài sản bảo đảm bị xử lý ngay theo quy định tại khoản 1 Điều 300 của Bộ luật Dân sự. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi để nắm thông tin về thủ tục thông báo xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất!

Có thể bạn quan tâm:

Các trường hợp cần lưu ý

Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ hoặc được giữ bởi người khác; thì văn bản thông báo phải được gửi đồng thời cho bên bảo đảm; các bên cùng nhận bảo đảm khác (nếu có) và người giữ tài sản bảo đảm.

Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ; mà có nhiều bên cùng nhận bảo đảm; thì ngoài phương thức thông báo quy định tại khoản 2 Điều này còn có thể thực hiện bằng phương thức đăng ký văn bản thông báo xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Trường hợp tài sản bảo đảm là chứng khoán niêm yết; hàng hóa trên sàn giao dịch hàng hóa hoặc động sản khác có thể xác định được giá cụ thể; rõ ràng trên thị trường thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 52 Nghị định 21/2021/NĐ-CP.

Thủ tục thông báo xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất

Thủ tục thông báo xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất năm 2022
Thủ tục thông báo xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất năm 2022

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo Điều 45 Nghị định 102/2017/NĐ-CP; quy định về hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất. Cụ thể, người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất sau đây:

+ Phiếu yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính);

+ Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);

Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm có nội dung chủ yếu: Lý do xử lý tài sản bảo đảm; Tài sản bảo đảm sẽ bị xử lý; Thời gian, địa điểm xử lý tài sản bảo đảm.

+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực; hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất; tại văn phòng đăng ký đất đai.

Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì người tiếp nhận từ chối đăng ký; và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ; thì Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký vào Sổ địa chính; chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký; và thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản thế chấp cho các bên cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.

Bước 3: Nhận kết quả

Cơ quan tiếp nhận phải trả kết quả ngay trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ; thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ thì cũng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Thủ tục thông báo xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất năm 2022 “.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến giải thể công ty, thành lập công ty, giấy phép bay flycam; xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục cấp hộ chiếu, tư vấn luật đất đai …. của luật sư X, hãy liên hệ: 0833102102. Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Quyền sử dụng đất gồm những quyền nào?

– Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
– Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
– Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.
– Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.
– Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.
– Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất gồm giấy tờ gì?

1. Phiếu yêu cầu đăng ký;
2. Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định;
3. Bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
4. Giấy tờ chứng minh như: văn bản ủy quyền; giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp phí.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.