Lệ phí gia hạn đất trồng cây lâu năm

20/05/2022 | 14:56 297 lượt xem Thanh Loan

Đất trồng cây lâu năm là tài sản cho nguồn thu nhập chính của rất nhiều hộ gia đình khi trực tiếp canh tác trên đất này. Vì thế, thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm được nhiều người quan tâm, tìm hiểu trong thời gian vừa qua. Vậy người sử dụng có phải thực hiện gia hạn đất trồng cây lâu năm không? Lệ phí gia hạn đất trồng cây lâu năm được quy định ra sao? Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin quy định về vấn đề này. Mời các bạn độc giả cùng theo dõi để tìm được câu trả lời.

Căn cứ pháp lý

Luật đất đai 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Thời gian sử dụng đất trồng cây lâu năm được quy định bao lâu?

Đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Vì vậy, theo quy định về thời hạn sử dụng đất tại Luật đất đai 2013 thì thời hạn sử dụng đất trồng cây lâu năm cũng chính là thời hạn sử dụng đất nông nghiệp. Thời hạn được xác định như sau:

 • Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi đất nông nghiệp hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.
 • Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất.
 • Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Lưu ý: Để biết thời hạn sử dụng của đất trồng cây lâu năm là bao nhiêu, hãy xem tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cụ thể, tại phần thông tin thửa đất nằm ở trang 2 của Giấy chứng nhận, ngoài thông tin về địa chỉ, diện tích, số thửa thì còn hiển thị thời hạn sử dụng đất. Người sử dụng đất có thể căn cứ vào đó để biết đất mình đang sử dụng có còn hạn sử dụng hay không.

Lệ phí gia hạn đất trồng cây lâu năm

Người nộp hồ sơ sẽ được cơ quan Tài nguyên môi trường thông báo về các khoản thuế phí phải nộp khi nộp hồ sơ xin gia hạn đất trồng cây lâu năm. Về cơ bản sẽ có 02 loại thế phí bắt buộc phải đóng như sau:

 • Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 15.000 đồng/lần.
 • Phí thẩm định: 1.000 đồng/m2 nhưng tối đa không vượt quá 5.000.000 đồng/hồ sơ

Tất cả các khoản nộp sẽ có biên lai, người nộp hồ sơ phải giữ đầy đủ. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc các vấn đề liên quan đến pháp lý thì những biên lai thuế phí khi gia hạn đất trồng cây lâu năm sẽ có giá trị.

Đất trồng cây lâu năm hết hạn có phải thực hiện thủ tục gia hạn không?

Khi nào đất trồng cây lâu năm cần phải gia hạn thời gian sử dụng đất?

Đất trồng cây lâu năm cần phải gia hạn khi được sử dụng bởi:

 • Các tổ chức sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
 • Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;
 • Các tổ chức sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư;
 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư Việt Nam.

Các trường hợp trên khi đất hết hạn sử dụng phải thực hiện thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Khi nào đất trồng cây lâu năm không phải gia hạn thời gian sử dụng đất?

Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định rằng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

 • Khoản 1 Điều 126 Luật đất đai 2013 quy định thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.
 • Khoản 3 Điều 210 Luật đất đai 2013 có nêu rõ hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.

Như vậy, đối với đất trồng cây lâu năm trong các trường hợp nói trên khi hết hạn sử dụng thì người sử dụng đất không cần phải thực hiện thủ tục gia hạn mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng với thời hạn được quy định trong Luật đất đai. Tuy nhiên, người sử dụng đất vẫn phải làm thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Đất trồng cây lâu năm hết hạn có bị thu hồi không?

Luật đất đai hiện hành quy định các trường hợp bị thu hồi đất bao gồm:

 • Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh.
 • Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
 • Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai (đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục).
 • Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Nếu nằm trong những trường hợp được nêu trên thì đất trồng cây lâu năm có thể bị thu hồi. Trong trường hợp người sử dụng đất muốn tiếp tục sử dụng nhưng lo ngại về khả năng bị thu hồi thì phải xem bản đồ quy hoạch ở địa phương mình để xác định thửa đất có nằm trong diện bị thu hồi hay không. Quy định bồi thường được cụ thể hóa trong Luật đất đai 2013 và các văn bản pháp luật khác về đất đai.

Ngoài ra, đất trồng cây lâu năm hết hạn nhưng không được người sử dụng đất gia hạn thời gian sử dụng đất (trong trường hợp cần phải gia hạn) thì cũng sẽ bị Nhà nước thu hồi.

Lệ phí gia hạn đất trồng cây lâu năm
Lệ phí gia hạn đất trồng cây lâu năm

Trình tự, thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất trồng cây lâu năm được quy định thế nào?

Đối với trường hợp đất trồng cây lâu năm không cần gia hạn.

Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

 • Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất.
 • UBND cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.
 • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đối với các trường hợp đất trồng cây lâu năm phải gia hạn.

Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn về thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất như sau:

Chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:

+) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

+) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nộp hồ sơ tới Cơ quan tài nguyên môi trường.

Cơ quan tài nguyên môi trường sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ chuyển đến Văn phòng đăn ký đất đai, đồng thời trình UBND cùng cấp để quyết định gia hạn quyền sử dụng đất theo yêu cầu của người sử dụng đất.

Nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ yêu cầu người sử dụng đất bổ sung hồ sơ cho đến khi đầy đủ.

Người gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ phải đóng lệ phí gia hạn. Sau đó nộp chứng từ thể hiện việc đã đóng xong nghĩa vụ tài chính cho Cơ quan tài nguyên môi trường.

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận gia hạn thời gian sử dụng đất vào Giấy chứng nhận. Đồng thời chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Người gia hạn thời gian sử dụng đất sẽ nhận Giấy chứng nhận tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND cấp xã.

Lưu ý:

 • Thủ tục gia hạn phải thực hiên trước khi đất trồng cây lâu năm hết hạn tối thiểu 6 tháng.
 • Theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì toàn bộ thời gian gia hạn thời hạn sử dụng đất sẽ không quá 15 ngày.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Lệ phí gia hạn đất trồng cây lâu năm”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Đất trồng cây lâu năm hết thời hạn sử dụng có được mua bán không?

Một trong những điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất là đất đang trong thời hạn sử dụng đất nên đất trồng cây lâu năm hết thời hạn sử dụng thì không được mua bán. Đất trồng cây lâu năm quá thời hạn sử dụng thì không được thực hiện việc mua bán. Nếu bạn muốn mua bán thì phải thực hiện thủ tục xin xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp.

Đất trồng cây lâu năm có được xây nhà không?

Người sử dụng đất phải sử dụng đúng mục tiêu ghi trong giấy ghi nhận, trường hợp muốn kiến thiết xây dựng nhà ở phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chỉ được thiết kế xây dựng nhà ở khi có quyết định hành động được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất . Lưu ý : Không phải khi nào làm đơn xin phép thì cũng được chuyển mục tiêu sử dụng đất vì cơ quan nhà nước dù có thẩm quyền nhưng khi ra quyết định hành động phải dựa trên địa thế căn cứ được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất theo lao lý của Luật Đất đai .