Nhà mua thanh lý có được đền bù không?

06/12/2023 | 17:31 16 lượt xem SEO Tài

Khi bạn muốn thực hiện vay ở ngân hàng hay các tổ chức tín dụng thì thường sẽ phải có tài sản bảo đảm. Một trong những loại tài sản có tính thanh khoản cao và thường được chấp nhận đó là đất đai, nhà ở. Khi bạn thực hiện đảm bảo bằng tài sản thì khi bạn không còn đủ điều kiện trả nợ phía ngân hàng sẽ sử dụng chính tài sản bảo đảm đó để chi trả cho khoản nợ gọi là hoạt động thanh lý. Việc thanh lý này sẽ được thực hiện theo hình thức đấu giá và bán cho những người có nhu cầu. Vậy nếu bạn mua được nhà thanh lý trong khu vực đền bù thì sao? Để giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này hãy tham khảo bài viết “Nhà mua thanh lý có được đền bù không?” đưới đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

Mua nhà ngân hàng thanh lý là gì?

Ngân hàng có nghiệp vụ thanh lý nhà ở đất đai hay không? Ngân hàng không có nghiệp vụ thanh lý nhà ở đất đai. Việc bạn mua được nhà do ngân hàng thanh lý thực chất là việc ngân hàng đang bán thanh lý những tài sản bảo đảm do những người đã vay tiền của ngân hàng nhưng không đủ điều kiện để chi trả khoản vay nên cần phải bán tài sản bảo đảm đã được đặt cọc trước đó để chi trả cho khoản vay đó. Nhưng tài sản này sau khi bán sẽ được chuyển giao cho chủ sở hữu mới.

Nhà ngân hàng thanh lý được hiểu đơn giản là những ngôi nhà hoặc căn hộ được ngân hàng rao bán lại để thu hồi vốn.

Phần đông các ngân hàng hiện nay đều đã mở dịch vụ cho khách hàng vay bằng cách thế chấp đất, nhà để hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp trong việc mua nhà, sản xuất, kinh doanh. Các khoản nợ mà khách hàng mượn không thể hoàn trả sẽ bị ngân hàng tịch thu tài sản thế chấp và ngân hàng thanh lý tài sản này theo thỏa thuận đã ký kết. Đây cũng là lý do chủ yếu khiến ngân hàng tiến hành thanh lý nhà.

Có tất cả hai loại nhà ngân hàng thanh lý hiện nay, bao gồm:

 • Ngân hàng tiến hành thanh lý nhà bằng cách cho chính chủ tự thực hiện chào bán.
 • Ngân hàng sẽ tự chào bán trong các trường hợp chủ nhà không đồng ý hoặc không có khả năng chào bán.

Nhà mua thanh lý có được đền bù không?

Nhiều người sau khi mua nhà thanh lý mới phát hiện ra những căn nhà này trong diện quy hoạch và sẽ có những thắc mắc là đối với những căn nhà trong diện quy hoạch này thì có thể được đền bù không? Hiện nay theo những thông tin chúng tôi tìm hiểu thì nhà thanh lý trong diện quy hoạch vẫn hoàn toàn có thể được đền bù nếu việc mua bán của bạn là đúng theo trình tự mà pháp luật quy định. Không có những hành vi gian dối trong việc mua bán này.

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất quy định tại Điều 82 Luật Đất đai 2013, bao gồm:

(1) Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất
Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013, bao gồm:

 • Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Đất đai 2013;
 • Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;
 • Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;
 • Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;
 • Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

(2) Đất được Nhà nước giao để quản lý
(3) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai
Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

 • Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;
 • Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;
 • Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;
 • Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;
 • Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;
 • Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;
 • Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;
 • Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này;

Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

(4) 04 trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người
Các trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai 2013:

 • Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất; người sử dụng đất thuê của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất;
 • Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;
 • Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;
 • Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;

(5) Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai 2013, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013.

Nhà mua thanh lý có được đền bù không
Nhà mua thanh lý có được đền bù không

Rủi ro khi mua nhà ngân hàng thanh lý

Mua nhà thanh lý có khá nhiều lợi ích khác nhau như giá thành sẽ rẻ hơn nhiều đối với một căn nhà thực tế tại khu vực đó, việc mua bán sẽ được thực hiện bằng hình thức đấu giá nên đảm bảo tính công bằng cho những người có nhu cầu mua. Nhưng bên cạnh đó việc mua bán nhà ở thanh lý cũng tồn tại những rủi ro lớn mà bạn nên lưu tâm nếu thực sự có nhu cầu mua bán nhà ở thanh lý.

Không xác định được chủ sở hữu

Ngân hàng đầu tiên sẽ tạo điều kiện để chủ nhà tự mở bán, rao bán nhà trực tiếp nếu không có rắc rối gì phát sinh. Qua đó, giao dịch sẽ có sự tham gia của cả ba bên gồm người bán (chủ nhà, người vay vốn), ngân hàng và người mua nhà.

Tuy nhiên người mua nhà ngân hàng thanh lý sẽ phải chịu các rắc rối phát sinh như bị tịch thu nhà hoặc các vấn đề pháp lý khác nếu mua nhà trực tiếp từ chính chủ mà không có sự thông qua hay có mặt từ phía ngân hàng.

Gặp những rắc rối về các thủ tục pháp lý

Bởi vì là tài sản thanh lý nên cần phải có sự có mặt hoặc thông qua của các bên liên quan. Đặc biệt bạn cần phải có sự thỏa thuận và chữ ký của các bên tham gia nên thủ tục có phần rườm rà, rắc rối. Do vậy sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để hoàn tất thủ tục thanh lý nhà.

Dễ bị khiếu nại, tố cáo

Trường hợp này thường gặp phải khi người vay vốn không đồng ý với mức giá thanh lý nhà mà ngân hàng đề ra. Vì vậy rất dễ xảy ra các trường hợp kiện tụng, tố cáo do tranh chấp xảy ra. Hai bên sẽ tốn nhiều thời gian để giải quyết thỏa đáng vấn đề này.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Nhà mua thanh lý có được đền bù không?” đã được Tư vấn luật đất đai giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống Tư vấn luật đất đai chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới quy định pháp luật còn vướng mắc. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Câu hỏi thường gặp

Những lưu ý để mua nhà ngân hàng thanh lý không dính rủi ro?

Nếu như vẫn quyết định mua căn hộ ngân hàng thanh lý, để tránh được tối đa những rủi ro không may có khả năng xảy ra bạn cần chú ý những điều sau:
Đảm bảo chắc chắn đó là nhà ngân hàng thanh lý
Lượng Bất Động Sản Nhà Đất do ngân hàng thanh lý đang làm nóng thị trường Nhà Đất bất động sản và thu hút sự chú ý quan tâm của cả khách hàng lẫn các chủ đầu tư Bất Động Sản Nhà Đất. lợi dụng thời cơ này, khá nhiều cò đất, đầu nậu Marketing Thương mại tự do nhập nhằng biến nhà bình thường thành nhà ngân hàng nhà nước thanh lý lừa người tiêu dùng.
Để đảm bảo không mắc lừa trước khi mua căn hộ khách hàng cần tìm hiểu thật kỹ, xác định chính xác đây chính là đất ngân hàng thanh lý bằng cách đến trực tiếp ngân hàng hoặc tham khảo trên trang website chính thức của ngân hàng nhà nước.
Đảm bảo các giấy tờ pháp lý
Giấy tờ pháp lý đảm bảo những lợi ích của người sử dụng đất, sau lúc đã thực thi giao dịch thì đó chính là quyền lợi của bạn. vì thế, người mua cần nắm rõ các Thông tin pháp lý bao gồm như giấy ghi nhận quyền nắm giữ đất căn hộ, đất có thuộc diện đầu tư và quy hoạch không, đất có vướng mắc tranh chấp không,…
Hiện trạng và giá trị phát triển của nhà
Không phải Bất động sản Nhà Đất ngân hàng nhà nước thanh lý nào cũng sẽ có giá trị tăng trưởng. Thông thường tất cả chúng ta chỉ chú ý quan tâm đến mức giá của ngôi nhà mà quên đi những yếu tố khác ví như nhà có phù hợp với mục tiêu sử dụng không? điều kiện kèm theo vật chất có thuận lợi hay giá trị gia tăng của nhà có hay không?… Hãy đảm bảo sự tương thích và cân nhắc liệu đây có phải là khoản vốn đúng đắn.

Những ưu điểm của nhà thanh lý?

Không riêng gì nhà nhất, thời gian vừa qua rất nhiều ô tô cũng được ngân hàng thanh lý với mức giá rất tốt. Vì vậy, những tài sản gắn 2 chữ thanh lý từ ngân hàng luôn hấp dẫn người mua. Tuy nhiên, có 2 ưu điểm chính của đất ngân hàng thanh lý như sau:
Giá rẻ hơn thị trường: trước khi cho vay thế chấp đất, ngân hàng luôn cử đội định giá thẩm định trực tiếp bất động sản, tham khảo giá thị trường. Thường ngân hàng sẽ định giá thấp hơn thị trường từ 20 đến 30%.
Sau đó chỉ cho người vay, vay từ 60% đến 80% giá của ngân hàng thẩm định.
Vì vậy, khi bán ra mục đích của ngân hàng chỉ cần thu hồi vốn và lãi của ngân hàng thôi. Còn tài sản thường có giá thấp hơn thị trường khoảng 20%.
Uy tín từ ngân hàng: một tài sản được bán ra từ các ngân hàng luôn được người mua an tâm về mặt pháp lý. Vì cơ bản, sự an tâm đó đến từ uy tín và số tiền cũng như danh tiếng của ngân hàng. Nên người mua sẽ quyết định nhanh nếu như tài sản đó họ tính toán có lợi nhuận sau khi mua.