Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu?

06/10/2022 | 20:13 7 lượt xem Thanh Thùy

Chào Luật sư, tôi muốn được xem thông tin quy hoạch thì có được không? Thông tin quy hoạch do cơ quan nào nắm giữ? Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu? Tôi nghe nói mảnh đất tôi định mua có kế hoạch bị quy hoạch. Vậy tôi phải làm gì để được cung cấp thông tin quy hoạch? Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Quy định về việc cung cấp thông tin quy hoạch

Việc quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo các kỳ, mỗi kỳ là 10 năm. Nhà nước căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia; quy hoạch tổng thể phát triển các vùng kinh tế – xã hội; chiến lược, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực cùng các điều kiện tự nhiên, hiện trạng sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực để xây dựng kế hoạch sử dụng đất phù hợp. Quy hoạch, kế hoạc sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai. Tuy nhiên, người sử dụng đất có thể xin cung cấp thông tin quy hoạch, căn cứ vào khoản 4 điều 28 Luật đất đai 2013: “4. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.”

Theo điều 43 Luật xây dựng 2014, có những hình thực cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng như sau: công khai hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng; giải thích quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin bằng văn bản. Người sử dụng đất có thể lựa chọn hình thức phù hợp với nhu cầu thông tin của mình.

Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu?
Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu?

Thủ tục xin cung cấp thông tin quy hoạch đất đai như thế nào?

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cung cấp thông tin quy hoạch gồm các văn bản sau:

  • Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất;
  • Văn bản giải trình nội dung;
  • Sơ đồ vị trí và ban chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật bản đồ đo đạc tỉ lệ 1/500 hoặc tỉ lệ 1/200 do cơ quan có tư cách pháp nhân thực hiện, thời gian chưa quá 3 năm;
  • Giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;
  • Các loại giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Sở quy hoạch và kiến trúc. Trong trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lại phiếu hẹn lấy kết quả cho người xin cung cấp thông tin. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người thực hiện thủ tục bổ sung.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch khi người sử dụng đất yêu cầu trong phạm vi đồ án quy hoạch xây dựng do mình quản lý.

Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp các thông tin.

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày có yêu cầu, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Bước 4: Trả kết quả

Thứ hai, quy định của pháp luật về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong diện quy hoạch

Đối với đất nằm trong diện quy hoạch, thì một số quyền của người sử dụng đất bị hạn chế. Cụ thể, theo khoản 2 điều 49 Luật đất đai 2013:

“2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch đươc tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

Thủ tục hành chính Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng

Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu? Thủ tục hành chính Cung cấp thông tin về Quy hoạch xây dựng như sau:

1.1. Trình tự thực hiện:

– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh.

– Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh tiếp nhận và kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

–  Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

1.2. Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp tỉnh.

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin).

b)  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

1.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, cá nhân.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Cơ quan thực hiện: Cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

1.8. Phí, Lệ phí:

– Lệ phí và phí: Không quy định.

– Chi phí thực tế (tài liệu, in ấn, trích lục…).

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

– Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

– Luật số 35/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch.

Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu?
Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu?

Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu?

Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu? Hãy cùng tìm hiểu nhé:

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch bằng văn bản gửi 1 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (đối với trường hợp có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Đối với trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã tiếp nhận kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đầy đủ một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Hồ sơ đầy đủ thì UBND cấp xã trình UBND cấp huyện để UBND cấp huyện xem xét.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng cấp huyện có trách nhiệm rà soát thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, các thông tin khác liên quan đến quy hoạch và cung cấp thông tin quy hoạch cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Về cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ thuộc UBND huyện và UBND xã.

Một bộ hồ sơ gồm đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch (trong đó ghi rõ thông tin về vị trí, địa điểm lô đất cần cung cấp thông tin).

Thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính này là văn bản cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng và thông tin khác liên quan đến quy hoạch.

Từ cơ sở trên, Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều đề nghị ông Vũ liên hệ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND quận Ninh Kiều để thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

Đối với nội dung ông phản ánh, công tác cung cấp dữ liệu đất đai không thuộc thẩm quyền của Phòng Quản lý đô thị quận Ninh Kiều. Do đó, Phòng không thể nhận và cung cấp thông tin cho ông được.

Thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện không có quy định mẫu đơn, để người dân đến liên hệ, cung cấp thông quy hoạch trực tiếp tại Phòng Quản lý đô thị được thuận tiện, Phòng tạo sẵn mẫu đơn để người dân ghi được dễ dàng và nhanh chóng. Theo mẫu đơn in sẵn có hướng dẫn cung cấp đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao y) và Chứng minh nhân dân (bản sao y) hoặc bản gốc để đối chiếu để bảo đảm tính pháp lý và quyền lợi hợp pháp cho chủ sở hữu tài sản, tránh tình trạng cung cấp thông tin quy hoạch sai đối tượng sẽ gây tranh chấp, khiếu nại dân sự về sau.

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về Lệ phí cung cấp thông tin quy hoạch hiện nay là bao nhiêu?. Chúng tôi hi vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn đọc và bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, hợp đồng ủy quyền công chứng mua bán nhà đất Bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Tách sổ đỏ, Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai…, Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến đất đai vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Hiện nay có những loại quy hoạch nào?

– Quy hoạch nông thôn
– Quy hoạch đô thị
– Quy hoạch xây dựng vùng huyện, vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng

Hồ sơ xin cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất bắt buộc có giấy tờ gì?

Người/đơn vị có nhu cầu sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm đầy đủ các giấy tờ như:
Bản chính Văn bản đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (trong đó thể hiện rõ vị trí, diện tích khu đất và mục đích đề nghị cung cấp thông tin)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập của tổ chức (bản sao công chứng)
Các giấy tờ liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chỉ định đầu tư (bản sao công chứng)
Bản sao Trích lục bản đồ thể hiện vị trí khu đất hoặc bản đồ hiện trạng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập tỷ lệ 1/500 (nếu có).
Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sẽ được viết theo mẫu chung hiện hành.

 Nộp hồ sơ xin cung cấp thông tin quy hoạch ở đâu?

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, người thực hiện thủ tục nộp hồ sơ tại Sở quy hoạch và kiến trúc. Trong trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lại phiếu hẹn lấy kết quả cho người xin cung cấp thông tin. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người thực hiện thủ tục bổ sung.