Hướng dẫn cách nộp hồ sơ đất đai trực tuyến

06/10/2022 | 18:46 184 lượt xem Hương Giang

Cách nộp hồ sơ đất đai trực tuyến năm 2022 như thế nào? Thời gian trả kết quả khi nộp hồ sơ đất đai trực tuyến là bao lâu? Người dân cần Phải làm gì khi bị chậm trả kết quả hồ sơ đất đai trực tuyến? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết bên dưới của Tư vấn luật đất đai để được giải đáp những thắc mắc về vấn đề này nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn.

Căn cứ pháp lý

Đăng ký đất đai là gì?

Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính.

Cách nộp hồ sơ đất đai trực tuyến năm 2022

Bước 1: Người sử dụng đất đăng ký tài khoản, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thực hiện

– Tìm kiếm và lựa chọn nộp hồ sơ dịch vụ công: Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ).

– Nhập thông tin Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (Đơn đăng ký) và kiểm tra thông tin công dân qua Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư.

+ Trường hợp 01: Nếu xác thực thành công thì lưu thông tin Đơn đăng ký;

+ Trường hợp 02: Nếu xác thực không thành công thì Hệ thống thông báo cho người sử dụng đất để cập nhật lại thông tin trên Đơn đăng ký.

– Đính kèm hồ sơ: Bản chụp hoặc bản quét (scan) Giấy chứng nhận đã cấp (nội dung thông tin phải đầy đủ, rõ ràng, chính xác như bản gốc);

– Chọn phương thức gửi bản gốc Giấy chứng nhận và nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

– Chọn xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

– Chọn gửi hồ sơ: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký đất đai (Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng cấp huyện) để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, cán bộ thuộc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính có trách nhiệm kiểm tra thông tin hồ sơ và thông báo qua tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoặc hòm thư điện tử, hoặc tin nhắn SMS cho người sử dụng đất, cụ thể như sau:

– Trường hợp 01: Hồ sơ không đạt yêu cầu, cán bộ thông báo rõ lý do từ chối hồ sơ.

– Trường hợp 02: Hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cán bộ gửi thông báo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp 03: Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu tiếp nhận và trả kết quả.

Đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính gửi hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký đất đai để giải quyết.

Cách nộp hồ sơ đất đai trực tuyến
Cách nộp hồ sơ đất đai trực tuyến

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

– Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký đất đai truy cập vào Cổng Dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Cổng Dịch vụ công) thực hiện việc phân công xử lý thủ tục (Phòng/Ban/Cán bộ).

– Cán bộ được phân công giải quyết truy cập vào Cổng Dịch vụ công kiểm tra, đối chiếu các thông tin trong hồ sơ đăng ký của người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu đất đai hoặc hồ sơ lưu trữ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký đất đai và thực hiện các công việc sau:

+ Trường hợp các thông tin chưa phù hợp, chưa chính xác hoặc trường hợp người sử dụng đất đề nghị xác nhận trên Giấy chứng nhận mà thuộc trường hợp phải cấp mới Giấy chứng nhận thì gửi thông tin thông qua Cổng Dịch vụ công đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để thông báo cho người sử dụng đất hoàn thiện, bổ sung hồ sơ.

* Nội dung thông báo cho người sử dụng đất phải cụ thể về các thông tin chưa phù hợp, chưa chính xác hoặc lý do yêu cầu trích đo địa chính, cấp mới Giấy chứng nhận.

+ Trường hợp các thông tin phù hợp, chính xác thì gửi nội dung thông tin thông qua Cổng Dịch vụ công đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính để thông báo cho người sử dụng đất.

– Người sử dụng đất thực hiện thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản giá, phí khác (nếu có) thông qua Cổng Dịch vụ công. Nộp bản gốc Giấy chứng nhận trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

– Sau khi nhận được bản gốc Giấy chứng nhận do người sử dụng đất nộp, cán bộ giải quyết kiểm tra việc thực hiện thanh toán các khoản phí, lệ phí và các khoản giá, phí khác (nếu có) thông qua Cổng Dịch vụ công. Nếu đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì cán bộ giải quyết chuẩn bị hồ sơ theo quy định và thực hiện:

+ Trường hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận: in nội dung xác nhận trên Giấy chứng nhận để trình lãnh đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký đất đai ký duyệt.

+ Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận: in Giấy chứng nhận mới để trình lãnh đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký đất đai/Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

* Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng các cấp thực hiện các công việc của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký đất đai nêu trên. Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng cấp huyện trình UBND huyện ký duyệt.

Bước 4: Trả kết quả

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức mà người sử dụng đất đã lựa chọn (qua đường dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính).

Thời gian trả kết quả khi nộp hồ sơ đất đai trực tuyến là bao lâu?

Theo khoản 5 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP việc trả kết quả được thực hiện như sau:

– Kết quả giải quyết phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết, trừ trường hợp sau:

Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì việc trao Sổ đỏ được thực hiện sau khi:

+ Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;

+ Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì trả kết quả sau khi người sử dụng đất đã ký hợp đồng thuê đất;

+ Trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính thì trả kết quả sau khi nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác định được miễn nghĩa vụ tài chính.

Phải làm gì khi bị chậm trả kết quả hồ sơ đất đai trực tuyến?

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã bị chậm thời gian trả kết quả theo giấy hẹn (phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả thủ tục hành chính), vậy nên, bạn có thể tham khảo cách xử lý vụ việc mà chúng tôi nêu dưới đây:

Bước 1: Tìm hiểu lý do bị chậm trả kết quả

Bạn liên hệ trực tiếp với chuyên viên thực hiện trả kết quả hoặc chuyên viên xử lý hồ sơ của bạn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để tìm hiểu lý do bị chậm trả kết quả.

Một số lý do thông thường có thể phát sinh khi bị chậm trả kết quả gồm:

– Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có quá nhiều hồ sơ phải thực hiện (lý do khách quan);

– Lý do chủ quan từ phía bạn như:

  • Hồ sơ của bạn có một vài lỗi phải xử lý mà tại thời điểm tiếp nhận chuyên viên chưa phát hiện ra;
  • Bạn chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo thời gian được ghi trên thông báo hoặc việc tính toán, quyết toán thuế chưa được giải quyết xong tại cơ quan thuế;
  • Hoặc thửa đất của bạn có phát sinh tranh chấp trong quá trình sang tên nhận thừa kế;
  • Hoặc có thời gian nghỉ lễ, nghỉ tết khi giải quyết hồ sơ của bạn…;

– Lý do khác:

  • Chuyên viên xử lý hồ sơ cố tình kéo dài thời gian giải quyết;
  • Chuyên viên xử lý, giải quyết hồ sơ của bạn không thực hiện đúng, đầy đủ quy định…

Bước 2: Khắc phục lỗi hoặc sai sót, hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính

  • Nếu là nguyên nhân từ phía bạn: Phải khắc phục nhanh chóng nhất có thể (đóng nộp thuế phí, giải quyết tranh chấp, bổ sung hồ sơ…);
  • Nếu nguyên nhân khách quan từ cơ quan Nhà nước do có quá nhiều hồ sơ tồn đọng: Đề nghị xin lại giấy hẹn trả từ cơ quan tiếp nhận hoặc chuyên viên xử lý, giải quyết hồ sơ của bạn;
  • Nếu nguyên nhân chủ quan từ chính cán bộ tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ: Đề nghị cán bộ/chuyên viên thực hiện giải quyết hồ sơ của bạn theo đúng quy định. Nếu không có hiệu quả, bạn có thể khiếu nại hoặc khởi kiện hành vi của chuyên viên này vì đã không giải quyết đúng trình tự, thủ tục, gây hậu quả cho bạn.

Như vậy, để xử lý nhanh chóng việc chậm trả kết quả thì trước hết bạn cần tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến việc bị chậm trả, từ đó, có các phương án xử lý phù hợp.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về Cách nộp hồ sơ đất đai trực tuyến”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục mua bán, cho thuê, cho mượn nhà đất khiếu nại, khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai; mẫu hợp đồng chuyển nhượng nhà đất… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai không bao gồm thời gian nào?

Theo quy định, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai không bao gồm các khoảng thời gian sau đây:
Không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định;
Không bao gồm thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã (nếu người nộp hồ sơ nộp hồ sơ qua cấp xã);
Không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất;
Không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật;
Không bao gồm thời gian trưng cầu giám định.

Nếu người sử dụng đất có yêu cầu thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính thì xử lý như thế nào?

Theo quy định, nếu người sử dụng đất có yêu cầu thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định thời gian thực hiện nhưng không quá tổng thời gian thực hiện các thủ tục đó theo quy định 

Thời điểm có hiệu lực của việc đăng ký đất đai là khi nào?

Theo quy định, việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính.