Định giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần như thế nào?

27/05/2022 | 22:40 30 lượt xem Thanh Thùy

Chào Luật sư, tôi có ý định thuê đất 50 năm để làm xưởng để đồ cho cơ sở kinh doanh của gia đình. Nếu tôi muốn trả tiền thuê một lần luôn thì có được hay không? Định giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần như thế nào? Trả tiền thuê đất 50 năm trong 1 lần có ưu điểm gì so với trả tiền hằng năm hay không? Tại sao nên chọn việc trả tiền thuê đất trong 1 lần? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi, Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Tiền thuê đất là khoản tiền mà cá nhân; tổ chức được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất phải nộp cho nước theo quy định trong quyết định giao đất hoặc hợp đồng thuê đất. Ngày nay; để khuyến khích mở rộng hoạt động sản xuất đầu tư phát triển nền kinh tế của cả nước; Nhà nước có nhiều chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho người dân cũng như doanh nghiệp được thuê đất để thực hiện hoạt động sản xuất của mình. Định giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần như thế nào? Để giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề trên; Luật sư tư vấn luật đất đai xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Căn cứ pháp lý

Luật đất đai

Quyền sử dụng đất được hiểu như thế nào?

Điều 53 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013) quy định: “Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; nguồn lợi vùng biển; vùng trời; tài nguyên thiên nhiên khác và các loại tài sản do Nhà nước đầu tư; quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Bộ luật Dân sự; Luật Đất đai đều cụ thể hóa quy định của Hiến pháp quy định đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.

Tuy Luật Đất đai không có quy định rõ ràng khái niệm Quyền sử dụng đất; nhưng luật cũng đưa ra khái niệm về giá quyền sử dụng đất là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất. Còn giá trị quyền sử dụng đất là giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng đất; trên một đơn vị diện tích xác định trong một thời gian sử dụng nhất định. Người sử dụng đất được sở hữu phần giá trị quyền sử dụng đất; được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các phần diện tích được giao tương ứng với nghĩa vụ thực hiện với Nhà nước.

Tiền thuê đất là gì?

Tiền thuê đất là khoản tiền mà cá nhân; tổ chức được Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất phải nộp cho nước theo quy định trong quyết định giao đất hoặc hợp đồng thuê đất.

Định giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần như thế nào?
Định giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần như thế nào?

Cách tính tiền thuê đất 50 năm như thế nào?

Cách tính tiền thuê đất được xác định khác nhau trong hai trường hợp thuê đất; và được quy định tại Điều 12 Nghị định 46/2014/NĐ-CP như sau:

Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm:

Tiền thuê đất thu một năm = diện tích phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với đơn giá thuê đất (từng loại đất có quy định đơn giá đất thuê riêng).

Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:

+ Tiền thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê = diện tích đất phải nộp tiền thuê đất nhân (x) với đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

+ Tiền thuê đất có mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê = diện tích đất có mặt nước phải nộp tiền thuê nhân (x) với đơn giá thuê đất có mặt nước thu một lần cho cả thời gian thuê.

– Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê phải trả một lần = đơn giá đất do UBND tỉnh quyết định cụ thể theo loại đất và thời hạn 50 năm nhân (x) với diện tích đất thuê.

– Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì số tiền thuê đất phải trả hàng năm =đơn giá đất do UBND tỉnh quyết định nhân (x) Diện tích đất thuê. Đây là tiền thuê đất của một năm và kho có sự thay đổi về đơn giá đất thì tiền thuê đất của năm đó cũng có sự thay đổi.

Định giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần như thế nào?

– Trường hợp trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua đấu giá (khoản 1, Điều 3 Thông tư 77/2014/TT-BTC):

Đơn giá thuê đất hàng năm = mức tỷ lệ (%) nhân (x) với giá đất tính thu tiền thuê đất, trong đó:

+ Mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương; (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quy định cụ thể và được công bố công khai trong quá trình tổ chức thực hiện.

+ Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá mà diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất tại Bảng giá đất); từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi; vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại; thì giá đất tính thu tiền thuê đất; là giá đất cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

+ Hệ số điều chỉnh giá đất; để xác định giá đất tính thu tiền thuê đất; do Sở Tài chính chủ trì xác định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành hàng năm sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Định giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần như thế nào?
Định giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần như thế nào?

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Luật Sư X về “Định giá đất thuê 50 năm trả tiền 1 lần như thế nào?“. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về thành lập doanh nghiệp; tra mã số thuế cá nhân; xác nhận độc thân;… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

 Trường hợp thuê đất trả tiền một lần thì tính thế nào?

Trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thì số tiền thuê phải trả một lần bằng (=) Giá đất do UBND tỉnh quyết định cụ thể theo loại đất (đất sản xuất kinh doanh) và thời hạn cụ thể (50 năm) nhân (x) với diện tích đất thuê.

Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì tiền thuê đất tính thế nào?

Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì số tiền thuê đất phải trả hàng năm tính bằng: Giá đất sản xuất kinh doanh (SXKD) do UBND tỉnh quyết định nhân (x) với đơn giá thuê đất (hay tỷ lệ %) x Diện tích đất thuê.

Tỷ lệ % để định giá đất thuê được quy định như thế nào?

 Tỷ lệ % được tính theo quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh (Biến động từ 1,1% – 1,3% tùy theo vị trí khu đất)