Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai nhanh

30/08/2022 | 19:45 9 lượt xem Thanh Thùy

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi hiện nay tranh chấp đất đai thì làm thế nào? Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới như thế nào? Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai bao gồm những nội dung gì theo quy định? Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai nộp ở đâu theo quy định? Tải xuống đơn khỏi kiện tranh chấp đất đai ở đâu? Tranh chấp đất đai bao gồm những loại tranh chấp nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là gì?

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là văn bản do chính cá nhân có tranh chấp trong đất đai ban hành, hoặc cũng có thể là chủ thể được cá nhân đó ủy quyền ban hành gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, để cơ quan đó có thể xem xét, thụ lý hồ sơ, với mục đích đòi lại công bằng cho chính họ trong các mối quan hệ đất đai trong xã hội.

Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới
Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới

Hình thức và nội dung đơn khởi kiện tranh chấp đất đai hiện nay ra sao?

Việc làm đơn khởi kiện của cá nhân được thực hiện như sau:

a) Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, cá nhân đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;

b) Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ nơi cư trú của người khởi kiện trong đơn phải ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp đó phải ký tên hoặc điểm chỉ;

c) Cá nhân thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng. Người làm chứng phải ký xác nhận vào đơn khởi kiện.

3. Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Tại mục tên, địa chỉ của người khởi kiện phải ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức và họ, tên, chức vụ của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó; ở phần cuối đơn, người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức phải ký tên và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó; trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp.

4. Đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

a) Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;

b) Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

c) Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).

Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;

d) Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);

đ) Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;

Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới

– Đối với cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn kiện tranh chấp đất đai.

– Đối với cá nhân là người đủ từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không mất năng lực hành vi dân sự, không bị hạn chế hành vi dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn kiện tranh chấp đất đai.

– Đối với cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì người đại diện hợp pháp của họ (đại diện theo pháp luật) có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn kiện tranh chấp đất đai.

– Nếu các cá nhân nói trên không biết chữ, không nhìn được, không thể tự làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn kiện tranh chấp đất đai và phải có người làm chứng.

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Thành phố Hồ Chí Minh, ngày….. tháng ….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).    

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới
Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới

Tải xuống đơn khởi kiện đất đai mới nhất hiện nay

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của tư vấn luật Đất đai về vấn đề Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất,Mức bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Tra cứu chỉ giới xây dựng; Tách sổ đỏ,Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai…, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Các dạng tranh chấp đất đai phổ biến hiện nay ra sao?

– Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất;
– Tranh chấp do lấn, chiếm đất;
– Tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
– Tranh chấp đất đai trong các vụ án ly hôn.…

Các nội dung cơ bản của Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai?

– Quốc hiệu tiêu ngữ.
– Tên đơn: Ở đây, người soạn đơn cần nói rõ được luôn đây là đơn khởi kiện? Khởi kiện ai? Khởi kiện về vấn đề gì? Trường hợp này cần phải nêu ra một cách khái quát nhất, tránh lan man, dài dòng, không rõ nghĩa.
– Nơi gửi đơn.
– Thông tin người tiến hành khởi kiện: Cần nêu rõ được các thông tin sau: Họ tên; Năm sinh: Loại và số giấy tờ chứng thực cá nhân, ngày cấp, nơi cấp; Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên hệ; Số điện thoại, …
– Thông tin người bị kiện: Nêu các thông tin như của người tiến hành khởi kiện.

 Nội dung khởi kiện tranh chấp đất đai thế nào?

Người viết đơn tiến hành trình bày những vụ việc có tranh chấp trên mảnh đất đó. Lưu ý cần trình bày thật chi tiết những sự việc đã xảy ra. Đồng thời, những việc mà người viết đơn nêu lên bắt buộc cần phải có sự đúng đắn, khách quan, và minh bạch, để người thụ lý đơn có một cái nhìn tổng quan nhất trên tất cả các sự kiện.