Rừng phòng hộ có được khai thác không theo quy định?

16/09/2022 | 14:30 66 lượt xem Thanh Thùy

Chào Luật sư, tôi là người dân tộc thiểu số sống ở miền núi. Gần nơi tôi ở có rừng phòng hộ. Vậy tôi có được đến đây khai thác hay không? Luật quy định về việc khái thác rừng phòng hộ như thế nào? Có phải ai cũng được khai thác rừng phòng hộ không? Rừng phòng hộ có được khai thác không theo quy định? Chức năng của rừng phòng hộ hiện nay là gì? Những lưu ý khi khai thác rừng phòng hộ là gì? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề trên, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Rừng phòng hộ là gì?

Rừng phòng hộ được biết đến là rừng có tác dụng bảo vệ chống xói mòn đất, bản về nguồn nước. Loại rừng phòng hộ này có tác động rất lớn đến việc bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế thiên tai và điều hòa khí hậu.

Dựa theo tính năng mà rừng phòng hộ được chia thành 4 loại chính, bao gồm:

– Thứ nhất: Rừng phòng hộ đầu nguồn:

Rừng phòng hộ đầu nguồn là loại rừng thường nằm ở khu vực thượng nguồn của các con sông. Rừng phòng hộ đầu nguồn có tác dụng bảo vệ đất, điều tiết nguồn nước để hạn chế lũ lụt, hạn chế xói mòn hay hiện tượng bồi cấp các lòng sông hồ.

Rừng phòng hộ đầu nguồn còn cung cấp nước cho các dòng chảy và hồ trong mùa khô, nên đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống nhân dân.

– Thứ hai: Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái:

Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái thông thường sẽ được trồng ở quanh các khu công nghiệp, các điểm dân cư, các đô thị với chức năng điều hòa khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái tại các khu vực này.

– Thứ ba: Rừng phòng hộ chắn gió và cát bay:

Như tên gọi, rừng phòng hộ chắn gió và cát bay có tác dụng đó là ngăn gió bão, chắn cát để bảo vệ xóm làng, đường giao thông,…cải tạo bãi cát thành đất canh tác

Loại rừng phòng hộ chắn gió và cát bay này thường tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển.

– Thứ tư: Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển:

Rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển thường được trồng ở các dòng sông hoặc mọc tự nhiên ở ven biển, ven sông. Rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển sẽ có chức năng giúp ngăn sóng và bảo vệ các công trình ven biển. Đồng thời, nó còn giúp cố định bàn cát lắng đọng để từ đó có thể hình thành đất mới.

Rừng phòng hộ có được khai thác không theo quy định?
Rừng phòng hộ có được khai thác không theo quy định?

Rừng phòng hộ có được khai thác không theo quy định?

Rừng phòng hộ có được khai thác không là vấn đề được nhiều người quan tâm. Hiện nay Luật quy định như sau:

– Thứ nhất, Nhà nước sẽ thực hiện giao đất rừng phòng hộ cho các tổ chức quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng theo đúng quy định và kế hoạch sử dụng đất đã được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Thứ hai, tổ chức quản lý rừng phòng hộ giao khoán đất rừng phòng hộ cho gia đình, cá nhân đang sinh sống tại địa phương để nhằm mục đích có thể bảo vệ và phát triển rừng. Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao đất sản xuất nông nghiệp, đất ở cho các cá nhân hoặc hộ gia đình này sử dụng để phục vụ cuộc sống sinh hoạt, canh tác.

– Thứ ba, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương quyết định cho tổ chức kinh tế thuê đất rừng phòng hộ thuộc khu vực được phép kết hợp với kinh doanh du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng, cảnh quan,…

– Thứ tư, tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình đang sinh sống trong khu vực có rừng phòng hộ mà chưa có tổ chức quản lý và khu vực quy hoạch trồng rừng phòng hộ. Bên cạnh đó các tổ chức, cá nhân hoặc hộ gia đình có nhu cầu và khả năng bảo vệ, phát triển rừng thì được Nhà nước giao đất rừng để bảo vệ và phát triển và được kết hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

– Thứ năm, các chủ thể là những cá nhân, gia đình hoặc cộng đồng dân cư được Nhà nước giao rừng phòng hộ theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng thì được giao đất rừng phòng hộ để nhằm mục đích có thể bảo vệ, phát triển rừng. Đồng thời, phải có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật bảo vệ và phát triển rừng.

Điều kiện khai thác rừng phòng hộ được quy định thế nào?

 Điều 55 Luật lâm nghiệp năm 2017 và Điều 20 Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính Phủ thì được phép khai thác lâm sản trong rừng phòng hộ theo các quy định, điều kiện và phương thức cụ thể như như sau:

Thứ nhất: Khai thác lâm sản đối với rừng phòng hộ là gỗ rừng tự nhiên

– Theo quy định pháp luật các chủ thể là những cá nhân, tổ chức được khai thác cây gỗ đã chết, cây gãy đổ, cây bị sâu bệnh, cây đứng ở nơi mật độ lớn hơn mật độ quy định.

– Điều kiện và phương thức khai thác rừng phòng hộ tự nhiên được quy định cụ thể như sau:

+ Điều kiện khai thác rừng phòng hộ tự nhiên: Cần phải có phương án khai thác tận thu gỗ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đối với khai thác cây đứng ở nơi có mật độ lớn hơn mật độ quy định chỉ thực hiện trong thời gian mở cửa rừng.

+ Phương thức khai thác rừng phòng hộ tự nhiên: Theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với khai thác cây đứng thực hiện theo phương thức khai thác chọn với cường độ không quá 20% trữ lượng; rừng sau khi khai thác độ tàn che phải lớn hơn 0,6.

Thứ hai: Khai thác lâm sản đối với rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, việc khai thác lâm sản ngoài gỗ được quy định như sau:

– Các cá nhân, tổ chức được được khai thác măng, tre, nứa, nấm trong rừng phòng hộ khi đã đạt yêu cầu phòng hộ.

– Các cá nhân, tổ chức được ược khai thác lâm sản ngoài gỗ khác mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng.

– Điều kiện và phương thức khai thác rừng tự nhiên, việc khai thác lâm sản ngoài gỗ:

+ Đối tượng khai thác rừng tự nhiên, việc khai thác lâm sản ngoài gỗ: Các chủ thể được phép khai thác măng, tre, nứa, nấm trong rừng phòng hộ khi đã đạt yêu cầu phòng hộ; Được khai thác lâm sản ngoài gỗ khác mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng.

+ Điều kiện khai thác rừng tự nhiên, việc khai thác lâm sản ngoài gỗ: Cần phải bảo đảm duy trì sự phát triển bền vững của khu rừng, sản lượng loài khai thác không được lớn hơn lượng tăng trưởng của loài đó; sau khi khai thác không làm ảnh hưởng chức năng phòng hộ của rừng.

+ Phương thức khai thác rừng tự nhiên, việc khai thác lâm sản ngoài gỗ: Do các chủ thể là những chủ rừng phòng hộ tự quyết định.

Thứ ba: Khai thác lâm sản đối với rừng phòng hộ là rừng trồng, được quy định cụ thể như sau:

– Các cá nhân, tổ chức được được khai thác cây phụ trợ, chặt tỉa thưa khi rừng trồng có mật độ lớn hơn mật độ quy định cụ thể.

– Các cá nhân, tổ chức được được khai thác cây trồng chính khi đạt tiêu chuẩn khai thác theo phương thức khai thác chọn hoặc chặt trắng theo băng, đám rừng.

– Sau khi khai thác, chủ rừng sẽ có trách nhiệm cần phải thực hiện việc tái sinh hoặc trồng lại rừng trong vụ trồng rừng kế tiếp và tiếp tục quản lý, bảo vệ.

– Điều kiện và phương thức khai thác rừng trồng:

+ Đối tượng khai thác rừng tự nhiên, việc khai thác lâm sản ngoài gỗ: Các chủ thể được phép khai thác măng, tre, nứa, nấm trong rừng phòng hộ khi đã đạt yêu cầu phòng hộ; Được khai thác lâm sản ngoài gỗ khác mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phòng hộ của rừng.

+ Điều kiện khai thác rừng tự nhiên, việc khai thác lâm sản ngoài gỗ: Cần phải bảo đảm duy trì sự phát triển bền vững của khu rừng, sản lượng loài khai thác không được lớn hơn lượng tăng trưởng của loài đó; sau khi khai thác không làm ảnh hưởng chức năng phòng hộ của rừng.

+ Phương thức khai thác rừng tự nhiên, việc khai thác lâm sản ngoài gỗ: Do các chủ thể là những chủ rừng phòng hộ tự quyết định.

Thứ ba: Khai thác lâm sản đối với rừng phòng hộ là rừng trồng, được quy định cụ thể như sau:

– Các cá nhân, tổ chức được được khai thác cây phụ trợ, chặt tỉa thưa khi rừng trồng có mật độ lớn hơn mật độ quy định cụ thể.

– Các cá nhân, tổ chức được được khai thác cây trồng chính khi đạt tiêu chuẩn khai thác theo phương thức khai thác chọn hoặc chặt trắng theo băng, đám rừng.

– Sau khi khai thác, chủ rừng sẽ có trách nhiệm cần phải thực hiện việc tái sinh hoặc trồng lại rừng trong vụ trồng rừng kế tiếp và tiếp tục quản lý, bảo vệ.

Điều kiện và phương thức khai thác rừng trồng thế nào?

+ Đối tượng khai thác rừng trồng: Được thực hiện khai thác đối với cây phụ trợ, chặt tỉa thưa khi rừng trồng có mật độ lớn hơn mật độ quy định. Các cá nhân, tổ chức được khai thác cây trồng chính khi đạt tiêu chuẩn khai thác theo phương thức khai thác chọn hoặc chặt trắng theo băng, đám rừng. Sau khi khai thác, chủ rừng phải thực hiện việc tái sinh hoặc trồng lại rừng trong vụ trồng rừng kế tiếp và tiếp tục quản lý, bảo vệ.

+ Điều kiện khai thác rừng trồng: Chủ rừng phải lập phương án khai thác gỗ theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng quy định của pháp luật.

+ Phương thức khai thác rừng trồng: Khai thác tỉa thưa cây trồng chính phải bảo đảm mật độ còn lại ít nhất 600 cây/ha và phân bố đều trong lô. Khai thác chọn cây trồng chính cường độ không quá 20% trữ lượng. Khai thác trắng theo băng thì chiều rộng băng không quá 30 m; khai thác trắng theo đám thì diện tích đám không quá 3 ha, tổng diện tích khai thác hằng năm không vượt quá 20% tổng diện tích rừng đã đạt tiêu chuẩn phòng hộ.

Rừng phòng hộ có được khai thác không theo quy định?
Rừng phòng hộ có được khai thác không theo quy định?

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của tư vấn luật Đất đai về vấn đề “Rừng phòng hộ có được khai thác không theo quy định?“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, Bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, khung giá đền bù đất đai, chuyển đất ao sang đất sổ đỏ, tra cứu chỉ giới xây dựng, mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất, lệ phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất, Tách sổ đỏ, tra cứu quy hoạch thửa đất, giá đất đền bù giải tỏa, tranh chấp thừa kế đất đai, tư vấn luật đất đai; hợp đồng cho thuê đất làm nhà xưởng…, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Chức năng rừng phòng hộ đầu nguồn được quy định ra sao?

Rừng phòng hộ đầu nguồn có vai trò quan trọng đối với việc điều tiết nguồn nước cho các dòng chảy, hồ chứa. Nhờ vai trò điều tiết nguồn nước cho các dòng chảy, hồ chứa mà có thể giảm thiểu nguy cơ lũ lụt, xói mòn, bảo vệ đất, ngăn sự bồi lấp lòng sông, lòng hồ. Thông thường, loại rừng này được trồng ở vùng núi có độ dốc cao.

Rừng phòng hộ ven biển có chức năng gì?

Rừng phòng hộ ven biển chống gió hạn, chắn cát bay, ngăn chặn sự xâm mặn của biển. Không những thế, loại rừng này còn có thể chắn sóng lấn biển, tình trạng sạt lở, bảo vệ các công trình ven biển.

Rừng phòng hộ ngăn sóng có đặc điểm gì?

Rừng phòng hộ ngăn sóng, loại rừng này có vai trò bảo vệ công trình ven biển, cố định bùn cát lắng đọng để hình thành đất mới. Loại rừng này thường sinh trưởng tự nhiên hoặc được gây trồng ở cửa các dòng sông.