Quy định về bồi thường đất lộ giới

27/08/2022 | 09:33 38 lượt xem Hoàng Yến

Dạ thưa Luật sư, tôi hiện được hưởng thừa một mảnh đất trước nhà do ba mẹ tôi để lại. Tôi đã đứng tên mảnh đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng trên giấy thì 1/3 mảnh đất của tôi sẽ bị thu hồi quy hoạch giao thông. Tôi thắc mắc liệu phần đất ấy tôi có được bồi thường lại không? Xin Luật sư giúp tôi giải đáp thắc mắc ạ?

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn pháp lý và gửi câu hỏi về Tư vấn luật Đất đai. Trường hợp của bạn sẽ được chúng tôi giải đáp thông qua bài viết dưới đây nhằm giúp bạn hiểu rõ quy định pháp về đất đai nằm trong mốc lộ giới cũng như làm sáng tỏ Quy định về bồi thường đất lộ giới. Mời bạn đón đọc ngay nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Luật Đất đai 2013
  • Luật Giao thông đường bộ 2008
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Đất trong mốc lộ giới là gì?

Đất nằm trong mốc lộ giới là đất mà diện tích của đất nằm trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ. Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ thì Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định theo quy hoạch đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được quy định như sau:

Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là:

  1. Một, 17 mét đối với đường cấp I, cấp II;
  2. Hai, 13 mét đối với đường cấp III;
  3. Ba, 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V;
  4. Bốn, 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V.

 Đối với đường đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí.

Quy định của pháp luật về bồi thường khi thu hồi đất thuộc quy hoạch lộ giới

Trường hợp đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 75 Luật Đất đai 2013; bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích an ninh, quốc phòng; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng khi đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất KHÔNG phải là đất thuê trả tiền hàng năm có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc;
  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền hàng năm có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai mà chưa được cấp.

Căn cứ Điều 88 Luật Đất đai 2013, khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. Thêm vào đó; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân do việc thu hồi đất của Nhà nước mà phải ngừng sản xuất, kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.

Vậy, đối với đất thuộc quy hoạch lộ giới đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đất không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 12 Luật Đất đai 2013; hành vi lấn, chiếm, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố là những hành vi bị nghiêm cấm.

Theo đó, tại Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013; đất bị lấn, chiếm sẽ bị Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Căn cứ Khoản 3, Điều 82 Luật Đất đai 2013; đất bị thu hồi do vi phạm pháp luật về đất đai không được bồi thường về đất.

Đồng thời tại Khoản 1, Điều 88 Luật Đất đai 2013 quy định: khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. Mà tài sản hay công trình xây dựng trên đất lấn chiếm thì được xem là tài sản bất hợp pháp.

Do vậy, trường hợp nhà nước đã công bố ranh giới lộ giới nhưng hộ gia đình cá nhân vẫn cố tình vi phạm, xây dựng công trình trên đất lấn chiếm lộ giới thì không được bồi thường về đất và cả tài sản gắn liền với phần đất đó.

Quy định về bồi thường đất lộ giới
Quy định về bồi thường đất lộ giới

Cấp giấy chứng nhận đối với đất khi đất trong mốc lộ giới được quy định như thế nào?

Đất trong mốc lộ giới được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Tại khoản 4 Điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau: Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

Người được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chỉ được sử dụng đất theo quy định”.

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với đất trong mốc lộ giới được tiến hành theo quy định như đối với đất không nằm trong mốc lộ giới.

Đất nằm trong lộ giới có bán được hay không?

Hiện nay, chưa có quy định nào của pháp luật quy định cụ thể về việc mua, bán đất nằm trong lộ giới.

Tuy nhiên, trong thực tế giao dịch trên thị trường, việc mua và bán phần đất có vướng lộ giới phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Tỷ lệ phần diện tích đất nằm trong lộ giới  so với tổng diện tích khu đất, vị trí, vị thế của lô đất, pháp lý của tài sản cũng như thỏa thuận giữa 2 bên

Trường hợp đất thuộc quy hoạch lộ giới – Được pháp luật công nhận

Khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, bạn có được bồi thường hay không? 

Theo Khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013, khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường. 

Cụ thể hơn, nếu phần đất thuộc quy hoạch lộ giới mà được công nhận thì sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi. 

Mặc dù phần đất này không thể xây dựng được, nhưng có giá trị và người bán có thể chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng phần đất này. 

Giá trị phần đất sẽ phụ thuộc vào giá trị được bồi thường khi Nhà nước thu hồi.

Trường hợp đất thuộc quy hoạch lộ giới – Không được công nhận

Tại Luật Đất Đại 2013 đã quy định Điều 12 về Những hành vi bị nghiêm cấm và Điều 82 về Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất; 

Khi Nhà nước đã công bố ranh giới lộ giới nhưng hộ gia đình cá nhân vẫn cố tình vi phạm, xây dựng công trình trên đất lấn chiếm lộ giới thì không được  bồi thường về đất và cả tài sản gắn liền với phần đất đó. 

Vì vậy, đúng theo quy định của pháp luật: phần diện tích thuộc quy hoạch lộ giới không được công nhận sẽ không có giá trị; và người mua người bán sẽ không tính giá trị phần diện tích này vào giá trị của tài sản khi giao dịch.

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của tư vấn luật Đất đai về vấn đề Quy định về bồi thường đất lộ giới“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, Bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Tách sổ đỏ,đặt cọc mua bán nhà đất, Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai…, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Cách tính giá trị đất thuộc lộ giới như thế nào?

Việc đất có được tính thuộc quy hoạch lộ giới hay không, hoặc nếu có tính, sẽ tính như thế nào?… Những điều này phụ thuộc rất lớn vào:
Loại đất; 
Khu vực bất động sản tọa lạc;
Tính khả thi của quy hoạch lộ giới; 
Yếu tố tiềm năng hoặc bất lợi khi mở đường của mỗi tài sản. 
Ở các khu đô thị lớn như TP. HCM, đặc biệt là các quận trung tâm và khu vực kinh doanh buôn bán tấp nập, diện tích nhà đất khá nhỏ, rất nhiều trường hợp chủ nhà sẽ rao bán cả phần diện tích thuộc quy hoạch lộ giới không được công nhận. Giá đất được họ  tính chia đều cho tổng diện tích đất trong và ngoài lộ giới.
Đất ngoại thành thường diện tích lớn, tỷ lệ đất bị quy hoạch so với tổng diện tích thường không đáng kể.Những trường hợp này để thu hút khách hàng và tăng sức hấp dẫn cho tài sản, người bán sẽ thông báo chỉ tính giá đất trong lộ giới và tặng luôn phần đất ngoài lộ giới.
Nếu tỷ lệ diện tích bị quy hoạch lộ giới dao động ở mức hợp lý thì dù cho lộ giới mở đường có lớn,  tài sản vẫn có lợi thế. Bởi khi đường này có thể trở thành trục đường chính của khu vực, tiềm năng phát triển cao, chắc chắn giá đất phần ngoài lộ giới sẽ tăng thêm.
Tóm lại, dù tính theo cách nào, người mua và người bán cũng cần phải quan tâm đến giá cả bất động sản của khu vực. Tìm hiểu thực tế giá đang bán trên thị trường là bao nhiêu.

Hướng dẫn nhìn lộ giới trên sổ hồng như thế nào?

Bước 1: Trên khu đất bạn đang có ý định xây dựng, hãy tìm các bị trí cột mốc. 
Bước 2: Sau khi tìm thấy cột mốc lộ giới rồi thì bạn sẽ tình vị trí trung tâm đường sang hai bên một khoảng cách có sẵn. Như vậy sẽ ra được lộ giới của tuyến đường.
Bước 3: Khi đã thấy được khoảng lộ giới thì cần phải tính đến khoảng cách lùi đúng với quy định. 
Như vậy cách nhìn lộ giới trên sổ hồng khá đơn giản. Sau khi quan sát bạn sẽ thấy được phần quỹ đất được phép xây dựng đúng với quy định của pháp luật.