Phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại bao nhiêu?

21/09/2022 | 10:04 29 lượt xem Hương Giang

Bạn đang có ý định xây dựng trang trại trên đất rừng sản xuất nhưng thắc mắc không biết liệu quy định về đất rừng sản xuất hiện nay như thế nào? Liệu có được ó được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại không? Phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại năm 2022 là bao nhiêu? Sau đây, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết bên dưới của Tư vấn luật đất đai để được hướng dẫn chi tiết thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại năm 2022 cùng với những quy định liên quan nhé.

Căn cứ pháp lý

Đất rừng sản xuất là gì?

Đất rừng sản xuất là đất thuộc loại đất nông nghiệp được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013, là đất được sử dụng chủ yếu vào mục đích sản xuất lâm nghiệp, gồm hai loại:

  • Rừng sản xuất là rừng tự nhiên gồm có: Rừng tự nhiên và rừng được phục hồi bằng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên.
  • Rừng sản xuất là rừng trồng gồm có: Rừng trồng bằng vốn ngân sách nhà nước, rừng trồng bằng vốn chủ rừng tự đầu tư.

Quy định về đất rừng sản xuất hiện nay

Căn cứ Điều 135 Luật Đất đai 2013 quy định về đất rừng sản xuất như sau:

– Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho tổ chức quản lý rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

– Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định sau đây:

+ Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hạn mức quy định tại điểm b khoản 3 Điều 129 của Luật này để sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Đối với diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất;

+ Cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng;

+ Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất theo quy định tại điểm a và điểm b khoản này thì được sử dụng diện tích đất chưa có rừng để trồng rừng hoặc trồng cây lâu năm.

– Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất rừng sản xuất được kết hợp kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.

– Đất rừng sản xuất tập trung ở những nơi xa khu dân cư không thể giao trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thì được Nhà nước giao cho tổ chức để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại
Phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại

Có được chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại không?

Căn cứ theo Điều 57 Luật Đất đai 2013 có quy định về trường hợp chuyển mục đích đất. Theo đó, bạn được phép chuyển đổi rừng sản xuất sang đất trang trại. Tuy nhiên, cần có sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại như thế nào, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết ở nội dung tiếp theo đây.

Thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại năm 2022

Để chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP, bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Các loại giấy tờ các nhân của chủ sở hữu: Chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đó, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường.

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và chính xác, cơ quan có thẩm quyền tiến hành các công việc sau:

  • Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp giấy chứng nhận nhưng chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;
  • Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật;
  • Xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp phải thuê đất;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã;
  • Người làm hồ sơ sẽ có nghĩa vụ đóng đầy đủ các loại thế phí theo thông báo và chỉ dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 4: Trả kết quả

Hộ gia đình, cá nhân nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Uỷ ban nhân dân cấp huyện sau khi có kết quả giải quyết. Thời hạn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trang trại không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

Lưu ý: Thời gian trên không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, ngày nghỉ, ngày lễ, tết.

Phí chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại năm 2022

Khi tiến hành chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại, bạn phải nộp các loại phí sau:

Thứ nhất, về lệ phí trước bạ:

Theo quy định, khi bạn thực hiện chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại, bạn phải nộp lệ phí trước bạ bằng 0,5% giá tính lệ phí trước bạ (giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành).

Thứ hai, về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Hiện nay từng địa phương có những quy định riêng về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ ba, các khoản chi phí khác:

Ngoài các khoản chi phí nêu trên , khi chuyển đổi đất rừng sản xuất dang đất trang trại, người dân có thể còn phải nộp các loại phí khác (nếu có), như: Phí thẩm định, phí trích đo,…

Mức phạt khi tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại

Theo quy định, Mức phạt khi tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại như sau:

– Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta;

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

– Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 05 héc ta;

– Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 05 héc ta trở lên.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về Quy trình cấp đất dịch vụ”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục mua bán, cho thuê, cho mượn nhà đất khiếu nại, khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai; Chuyển đất nông nghiệp sang đất sổ đỏ… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Nộp hồ sơ chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang xây dựng chuồng trại tại đâu?

Theo quy định, hồ sơ chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang xây dựng chuồng trại được phải làm thủ tục xin phép UBND huyện, tại Phòng tài nguyên và môi trường.

Chuyển từ đất trồng rừng sản xuất sang xây dựng chuồng trại có phải xin phép UBND xã không?

theo quy định này thì chuyển từ đất rừng sản xuất sang đất xây dựng chuồng trại thuộc trường hợp phải xin phải chuyển mục đích sử dụng đất nên thẩm quyền cho phép chuyển mục đích thuộc về UBND huyện không phải thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi đất rừng sản xuất sang đất trang trại là bao lâu?

Căn cứ theo khoản 40 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, theo đó, thời hạn thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang đất trang trại không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
Lưu ý: Thời gian trên không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, ngày nghỉ, ngày lễ, tết.