Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là gì?

10/09/2022 | 14:06 86 lượt xem Lò Chum

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là gì

Thưa luật sư, nhà tôi có một mảnh đất khai hoang đã lâu do ông tôi để lại. Khi mà nhà tôi chuyển hết vào trong thành phố thì mảnh đất đó chúng tôi đã bỏ hoang. Bố tôi có được liên hệ là cho mảnh đất đó vào quy hoặc sử dụng đất của huyện. Tôi muốn hỏi luật sư rằng là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là gì? Các quy định liên quan đến Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là gì như thế nào? Mong luật sư tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi; để giải đáp thắc mắc của bạn; cũng như vấn đề: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là gì? Quy định như thế nào? Cụ thể ra sao?; Đây chắc hẳn; là thắc mắc của; rất nhiều người để giải đáp thắc mắc đó cũng như trả lời cho câu hỏi ở trên; thì hãy cùng tham khảo qua; bài viết dưới đây của chúng tôi để làm rõ vấn đề nhé!

Căn cứ pháp lý

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Khi bàn về quy hoạch sử dụng đất có nhiều định nghĩa khác nhau của các nhà khoa học, do họ nhìn nhận quy hoạch sử dụng đất ở những khía cạnh khác nhau hoặc cách diễn đạt khác nhau. Xét về mặt thuật ngữ, quy hoạch nói chung được hiểu là sự bố trí sắp xếp toàn bộ theo một trình tự hợp lý trong từng thời gian, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch dài hạn. Theo đó:

– Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

– Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Khái niệm của kế hoạch sử dụng đất

Theo từ điển tiếng Việt 2009 của Nhà xuất bản Đà Nẵng thì kế hoạch là: “ toàn bộ những điều vạch ra  có hệ thống và cụ thể về cách thức, trình tự, thời hạn tiến hành những công việc dự định làm trong một thời gian nhất định”.

Tại khoản 3 điều 3 của Luật Đất Đai 2013 các nhà làm luật đã đưa ra khái niệm kế hoạch sử dụng đất đó là:

“ Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất đai theo thời gian để thực hiện trong kì quy hoạch sử dụng đất”

 Như vậy, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để cụ thể hóa và chi tiết hóa quy hoạch sử dụng đất, đồng thời nó là cơ sở để đánh giá và thực hiện việc xây dựng quy hoạch trong thực tiễn.

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là gì
Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là gì

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện theo quy định

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện nằm trong Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bao gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.
Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm 04 căn cứ sau: kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, nhu cầu sử dụng đất trong năm kế hoạch của các ngành, lĩnh vực, của cấp huyện, cấp xã và khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất. 

Dựa vào các căn cứ trên, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành:

– Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước;

– Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch;

– Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

– Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin phép quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

– Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;

– Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm các nội dung như:

+ Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước

+ Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất của cấp huyện, cấp xã trong năm kế hoạch

+ Xác định vị trí, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện công trình, dự án sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã. 

+ Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

+ Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đối với các loại đất phải xin phép quy định tại Khoản 1, Điều 57 của Luật đất đai năm 2013 (trừ trường hợp chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng sang đất thương mại, dịch vụ chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp) trong năm kế hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

+ Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; đối với khu vực quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất quy định ở trên thì thể hiện chi tiết đến từng đơn vị hành chính cấp xã;

+ Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

-Phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh.

– Được lập từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của cấp trên; kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng kinh tế – xã hội; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã.

-Sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả.

– Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

– Dân chủ và công khai.

– Bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường.

8. Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương có sử dụng đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
  • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
  • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
  • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.
  • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  • Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm.
  • Kỳ kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh và kỳ kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh là 05 năm. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là gì. Chúng tôi hi vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn đọc và bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, phí tách sổ đỏ bao nhiêu tiền , Bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Tách sổ đỏ, Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai…, Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến đất đai vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Trường hợp không cần lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mà chỉ cần lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện ?

Đối với quận đã có quy hoạch đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện nhưng phải lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm
Nếu quy hoạch đô thị của quận không phù hợp với diện tích đã được phân bổ trong quy hoạch tỉnh thì phải điều chỉnh quy hoạch đô thị cho phù hợp với quy hoạch tỉnh.

Điểm khác nhau giữa quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất?

Về Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội luôn được đặt ở vị trí quan trọng nhất. Thẩm quyền quyết định quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và các cấp địa phương thuộc về Đại hội Đại biểu Đảng bộ của cấp bộ Đảng tương đương. Mặc dù quan trọng như vậy, nhưng Hiến pháp chưa có một điều nào nói về quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và Quốc hội cũng chưa thông qua bất cứ Luật nào quy định về loại quy hoạch này. Hành lang pháp lý cao nhất mới được thiết lập gần đây ở cấp Nghị định của Chính phủ

Thứ nhất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở quan trọng, là kết quả trong quá trình thực hiện công tác quản lý đất đai của nhà nước, đây là hai yếu tố không thể tách rời nhau tạo thành một thể thống nhất để nhà nước quản lí và giám sát hiệu quả việc sử dụng đất.
Thứ hai, quy hoạch sử dụng đất là căn cứ quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất, còn kế hoạch sử dụng đất là việc xác định các biện pháp, cách thức cụ thể để sử dụng đất theo đúng quy hoạch đề ra trong khoảng thời gian nhỏ hơn thời gian thực hiện quy hoạch sử dụng đất.
Thứ ba, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất có mối quan hệ mật thế với nhau, quy hoạch sử dụng đất là cơ sở cho việc lập thực hiện các kế hoạch sử dụng đất, và ngược lại thì kế hoạch sử dụng đất là sự cụ thể hóa quy hoạch sử dụng đất hằng năm và định hướng phát triển phù hợp với quy hoạch đã đề ra.
Thứ tư, quy hoạch sử dụng đất bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch sử dụng đất, nhiều khi nói đến quy hoạch tức là đã phần nào đó bao hàm cả kế hoạch hóa đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là  nội dung quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu của Nhà nước về quản lí và sử dụng có hiệu quả đấy đai.