Hệ số K và cách tính giá đất theo hệ số K

20/06/2022 | 08:57 12 lượt xem Thanh Loan

Hiện nay, khi tính giá đất nhà nước thường áp dụng hệ số K để xác định. Tuy nhiên khi nhắc đến hệ số K còn rất nhiều người bị bỡ ngỡ và cảm thấy xa lạ. Vậy, hệ số K là gì và cách tính giá đất theo hệ số K được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc quy định của pháp luật về hệ số K và cách tính giá đất theo hệ số K. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi.

Cơ sở pháp lý

Luật đất đai 2013

Nghị định 01/2017/NĐ-CP

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất.

Hệ số điều chỉnh giá đất được hiểu như thế nào?

Hệ số điều chỉnh giá đất (được ký hiệu Klà hệ số được sử dụng trong việc tính giá đất. Giá này được tính theo khung giá nhà nước quy định.

Hiện nay, pháp luật đất đai không quy định hay giải thích hệ số K là gì nhưng tỉnh, thành nào cũng quy định hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất) để tính giá đất cụ thể. Tuy không giải thích hệ số K là gì nhưng hàng năm các tỉnh, thành đều quy định rõ hệ số K đối với từng loại đất, từng khu vực.

Hệ số K là hệ số dùng để tính giá đất cụ thể trên cơ sở giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội ở địa phương và bảng giá đất. Hệ số K do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành (Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Hệ số K được quy định như sau:

– Hệ số K của các tỉnh, thành là khác nhau vì căn cứ quyết định hệ số K và cơ quan có thẩm quyền quyết định là khác nhau. Do vậy, thửa đất ở đâu phải tính hệ số K theo quy định tại tỉnh, thành đó.

– Hệ số K được xác định căn cứ vào giá đất phổ biến trên thị trường, điều kiện kinh tế – xã hội cụ thể tại địa phương và giá đất trong bảng giá đất (không phụ thuộc 100% vào ý chí của Nhà nước).

– Hệ số K để tính giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và áp dụng theo từng năm, trừ trường hợp áp dụng hệ số K để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp áp dụng tính giá đất theo hệ số K

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) được áp dụng đối với các trường hợp sau:

– Các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai 2013, xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại.

– Xác định giá đất để làm căn cứ tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo

– Xác định giá đất để làm cơ sở xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất; khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

– Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau hoặc trường hợp tại khu vực thu hồi đất không bảo đảm yêu cầu về thông tin để áp dụng các phương pháp định giá đất khác.

Hệ số K và cách tính giá đất theo hệ số K
Hệ số K và cách tính giá đất theo hệ số K

Cách tính giá đất theo hệ số K

Giá đất hiện nay được tính theo các phương pháp khác nhau, gồm: Phương pháp so sánh trực tiếp, phương pháp chiết trừ, phương pháp thu nhập, phương pháp thặng dư, phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Trong các phương pháp trên thì hệ số K được sử dụng để tính giá đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Phương pháp này được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 4 Nghị định 44/2014/NĐ-CP như sau:

“Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất là phương pháp định giá đất bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với giá đất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành.”.

Hệ số điều chỉnh giá đất K được tính bằng công thức như sau:

  • K = Giá đất chuyển nhượng thực tế / Giá đất do UBND cấp tỉnh quy định

Vậy nên số tiền mà chúng ta cần để nộp cho nhà nước sẽ được tính bằng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định nhân với hệ số K. Hiện nay ở mỗi địa phương đều có bảng giá đất cơ bản. Tuy nhiên khi sử dụng để tính thì sẽ áp dụng hệ số điều chỉnh trong tính tiền sử dụng đất riêng.

Trên thực tế có nhiều địa phương giá đất không tăng nhưng hệ số K vẫn tăng. Và nhiều địa phương khi sử dụng hệ số K trong việc tính toán giá đất khiến giá tăng cao.

Đó chính là nguyên nhân nhiều người thắc mắc là tại sao? Khu vực này giá đất lại cao dù kinh tế không phát triển như kỳ vọng.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Hệ số K và cách tính giá đất theo hệ số K”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102 hoặc qua các kênh sau:

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Quy trình tính giá đất theo hệ số K

Khảo sát thông tin
– Khảo sát và tổng hợp nội dung giá đất của ít nhất ba mảnh đất trúng đấu giá trong khi không quá 2 năm. Nếu như những mảnh đất này thiếu nội dung thì khảo sát nội dung ở những vùng lân cận điều kiện tương tự
– Thu thập thêm các nội dung điều kiện kinh tế, xã hội địa phương.
Định giá đất phổ biến ở mỗi vị trí đất
Từ những thông tin thu thập được để cho ra tổng hợp và thống kê giá đất thị trường từng khu vực. nếu như giá đất chỉ trong một khoảng giá thì được tính bằng bình quân số học trong khoáng này để lựa chọn giá đất.
Chọn lựa hệ số K điều chỉnh giá đất
Dựa theo giá đất phổ biến của thị trường, giá đất trong bảng giá đất và điều kiện kinh tế-xã hội địa phương để đưa rõ ra hệ số K thích hợp.
Nếu như không đủ thông tin về giá đất thị trường thì dựa theo điều kiện kinh tế-xã hội địa phương, bảng giá đất và giá đất cụ thể do cơ quan có thẩm quyền quyết định.
Tính giá đất của mảnh đất
Cuối cùng để tính giá đất của mảnh đất định giá sẽ như sau:
Giá đất của mảnh đất = Hệ số điều chỉnh giá đất x Giá đất trong bảng giá đất

Nguyên tắc định giá đất là gì?

Việc định giá đất phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:
– Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá;
– Theo thời hạn sử dụng đất;
– Phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường của loại đất có cùng mục đích sử dụng đã chuyển nhượng, giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất;
– Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau.
– Ngoài ra, Nhà nước ban hành khung giá đất, bảng giá đất và quyết định giá đất cụ thể.

Thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với hồ sơ xác định giá đất?

– Tờ trình về phương án giá đất;
– Dự thảo phương án giá đất;
– Báo cáo thuyết minh xây dựng phương án giá đất;
– Văn bản thẩm định phương án giá đất.