Đền bù đất theo hộ khẩu hay sổ đỏ?

07/02/2024 | 09:18 242 lượt xem Trang Quỳnh

Đền bù đất khi thu hồi là quá trình mà Nhà nước hoặc các cơ quan chính phủ thu hồi lại đất từ các cá nhân, tổ chức hoặc hộ gia đình để sử dụng cho các mục đích công cộng như phát triển hạ tầng, xây dựng cơ sở quốc phòng, an ninh, hay các dự án phát triển kinh tế – xã hội. Trong quá trình này, người sở hữu hoặc sử dụng đất bị thu hồi sẽ được bồi thường một khoản tiền hoặc một khoản đất thay thế, tuỳ thuộc vào quy định cụ thể của pháp luật địa phương. Vậy việc đền bù đất theo hộ khẩu hay sổ đỏ?

Căn cứ pháp lý

Luật Đất đai năm 2013

Nhà nước thu hồi đất được bồi thường theo nguyên tắc nào?

Thu hồi đất là quá trình mà Nhà nước hoặc các cơ quan chính phủ có thẩm quyền thu lại các phần đất từ các cá nhân, tổ chức hoặc các đối tượng khác để sử dụng cho mục đích công cộng, phát triển hạ tầng, an ninh, quốc phòng, hay các dự án phát triển kinh tế – xã hội khác. Quá trình này thường được thực hiện theo quy định của pháp luật và điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật cụ thể tại địa phương hoặc quốc gia.

Dựa vào Điều 74 của Luật Đất đai 2013, nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đã được quy định rõ ràng như sau:

Theo điều 74, người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất sẽ được bồi thường nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 75 của Luật này. Bồi thường này sẽ được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

Đối với việc bồi thường, nguyên tắc chính là giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất đã bị thu hồi. Trong trường hợp không có đất sẵn có để thực hiện việc bồi thường, người sử dụng đất sẽ được bồi thường bằng tiền, tính theo giá đất cụ thể tại thời điểm quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Ngoài ra, để được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất cần phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai 2013. Điều này là điều kiện tiên quyết và không thể bỏ qua.

Tóm lại, việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là một quy trình phức tạp nhưng bảo đảm tính công bằng và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất và cũng đồng thời phục vụ cho mục đích phát triển của xã hội và đất nước.

Đền bù đất theo hộ khẩu hay sổ đỏ?

Nhà nước thu hồi đất thì giá đất đền bù được xác định như thế nào?

Quy trình đền bù đất khi thu hồi thường được điều chỉnh và quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật như Luật Đất đai hoặc các nghị định, quyết định của Chính phủ hoặc các cơ quan chính phủ địa phương. Cụ thể, quy định về việc đền bù đất khi thu hồi thường bao gồm các điều khoản về cách tính toán giá trị của đất, phương pháp bồi thường, quyền lợi của người bị thu hồi đất, và các biện pháp hỗ trợ sau khi đất đã được thu hồi.

Theo Điều 114 của Luật Đất đai 2013, việc xác định giá đất cụ thể là một quy trình có sự tham gia của nhiều cơ quan và tổ chức chuyên môn. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được giao trách nhiệm quyết định giá đất cụ thể, và trong quá trình này, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tư vấn.

Theo đó, cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Điều này đòi hỏi họ phải thực hiện các hoạt động như điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và cơ sở dữ liệu đất đai. Sau đó, áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp để có thể đưa ra các con số cụ thể và minh bạch.

Các bước này đều được thực hiện dưới sự tư vấn và giám sát của các tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất. Kết quả của quá trình này sẽ được trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Hội đồng thẩm định giá đất, gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch cùng với đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đảm bảo tính chuyên môn và công bằng trong quá trình ra quyết định.

Những con số về giá đất cụ thể này có vai trò quan trọng trong nhiều trường hợp, bao gồm việc tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cũng như trong việc tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất, như được quy định tại Điều 15 của Nghị định 44/2014/NĐ-CP. Điều này bảo đảm tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch liên quan đến đất đai và quản lý tài sản công.

Đền bù đất theo hộ khẩu hay sổ đỏ?

Quy định về đền bù đất khi thu hồi đất đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân và tổ chức khi phải nhường lại đất cho mục đích công cộng. Điều này phản ánh tinh thần của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, nhằm đảm bảo sự công bằng và hợp lý trong quá trình phát triển đất đai và hạ tầng.

Theo Luật Đất đai 2013, quyền lợi của người sử dụng đất khi bị Nhà nước thu hồi đất phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí, diện tích đất bị thu hồi, nguồn gốc, hiện trạng sử dụng, tài sản trên đất và số lượng nhân khẩu cùng sinh sống trên thửa đất. Tuy nhiên, số nhân khẩu không phải là yếu tố duy nhất để quyết định việc đền bù, nhưng Nhà nước vẫn có chính sách hỗ trợ để đảm bảo an sinh xã hội cho những hộ có nhiều nhân khẩu khi bị thu hồi đất.

Theo Điều 26 của Luật Đất đai, khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, hoặc phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, người sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Điều 79 quy định về việc bồi thường đất ở cho hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất.

Đối với địa phương có quỹ đất ở đủ điều kiện, việc bồi thường có thể được thực hiện bằng đất ở. Trong trường hợp không đủ điều kiện, bồi thường sẽ được tiến hành bằng tiền. Điều 83 của Luật Đất đai cũng quy định các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, bao gồm hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, tái định cư, và các hỗ trợ khác.

Mỗi khoản hỗ trợ được tính theo phương thức cụ thể, có thể là hỗ trợ cho đầu hộ hoặc tính theo số nhân khẩu trong hộ. Với các hỗ trợ tính theo nhân khẩu, hộ gia đình có nhiều nhân khẩu sẽ được hỗ trợ nhiều hơn. Điều này đảm bảo rằng những hộ gia đình có địa vị kinh tế yếu và nhu cầu sống cao sẽ nhận được sự hỗ trợ phù hợp từ Nhà nước.

Thông tin liên hệ:

Tư vấn luật đất đai sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Đền bù đất theo hộ khẩu hay sổ đỏ?” hoặc các dịch vụ khác liên quan. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833102102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

UBND huyện thu hồi đất trong trường hợp nào?

Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành thu hồi đất trong các trường hợp sau:
+ Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
+ Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

UBND tỉnh thu hồi đất trong trường hợp nào?

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành thu hồi đất trong các trường hợp sau:
+ Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Trừ trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam.
+ Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.