Tặng cho con đất thì có cần đăng ký biến động?

27/08/2022 | 17:28 8 lượt xem Thanh Thùy

Chào Luật sư, tôi muốn hỏi tôi có mảnh đất muốn tặng cho con trai. Như vậy có bắt buộc làm hợp đồng tặng cho hay không? Tôi và vợ tôi có ý định làm giấy viết tay sau đó đi công chứng thì có đúng với quy định không? Luật có cho phép làm hợp đồng tặng cho đất viết tay hay không? Tặng cho con mảnh đất thì có cần đăng ký biến động hay không? Tặng cho con đất thì có cần đăng ký biến động? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Đăng ký biến động đất đai là gì theo quy định?

Đăng ký đất đai là việc bắt buộc của người sử dụng đất và người được giao đất. Đăng ký đất đai gồm: Đăng ký lần đầu và đăng ký biến động.

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất(sau đây gọi là đăng ký biến động) là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Tặng cho con đất thì có cần đăng ký biến động?
Tặng cho con đất thì có cần đăng ký biến động?

Tặng cho con đất thì có cần đăng ký biến động?

Tại Khoản 4 Điều 95 Luật Đất đai 2013 có quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;

e) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

g) Chuyển từ hình thức Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm sang hình thức thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê; từ hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất; từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Căn cứ theo những nội dung đã phân tích thì có thể kết luận rằng: Tặng cho con đất thì cần cần đăng ký biến động theo quy định của pháp luật đất đai.

Khi nào thì thực hiện đăng ký biến động đất đai?

– Đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất là việc kê khai và ghi nhận tình trạng pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và quyền quản lý đất đối với một thửa đất vào hồ sơ địa chính.

– Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm đăng ký lần đầu và đăng ký biến động, được thực hiện tại tổ chức đăng ký đất đai thuộc cơ quan quản lý đất đai, bằng hình thức đăng ký trên giấy hoặc đăng ký điện tử và có giá trị pháp lý như nhau.

Theo khoản 4 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 thì đăng ký biến động đất đai được thực hiện khi:

“4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

b) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;

d) Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký;

đ) Chuyển mục đích sử dụng đất;

e) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

 Thời hạn thực hiện đăng ký biến động đất đai là bao lâu?

Theo khoản 6 Điều 95 Luật đất đai năm 2013 thì:

Trường hợp đăng ký biến động quy định tại điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều 95 Luật đất đai thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.

Hiện nay, người sử dụng đất cần phải thực hiện việc đăng ký biến động đất đai đối với các trường  hợp nêu trên trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày có biến động, tránh trường hợp đăng ký biến động đất đai chậm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Không đăng ký biến động đất đai có bị xử phạt hay không?

2. Trường hợp không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các  điểm a, b, h, i, k và khoản 4 Điều 95 của Luật đất đai  tại khu vực nông thôn thì hình thức và mức xử phạt như sau:

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại  khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động;

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại  khoản 6 Điều 95 của Luật đất đai mà không thực hiện đăng ký biến động.

3. Trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức xử phạt đối với từng trường hợp tương ứng theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc người đang sử dụng đất trong các trường hợp không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, không thực hiện đăng ký biến động đất đai phải làm thủ tục đăng ký đất đai theo quy định.

Tặng cho con đất thì có cần đăng ký biến động?

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về Tặng cho con đất thì có cần đăng ký biến động?”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục mua bán, cho thuê, cho mượn nhà đất khiếu nại, khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai;… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Lưu ý khi kê khai đơn đăng ký biến động đất đai thế nào?

– Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên giấy chứng nhận đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
– Không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này đối với trường hợp:
+ Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”;
+ Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
+ Chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng;

Nơi đăng ký biến động đất đai năm 2022 là ở đâu?

Người sử dụng đất đăng ký biến động đất đai tại một trong các nơi sau đây:
– Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời hạn giải quyết đăng ký biến động đất đai tối đa bao nhiêu ngày?

Thời hạn giải quyết đăng ký biến động đất đai là không quá 10 ngày đối với đăng ký biến động trong các trường hợp:
– Trúng đấu giá quyền sử dụng đất;
– Giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai;
– Xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
– Kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án;
– Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty;