Tại sao không có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã?

10/09/2022 | 14:11 204 lượt xem Thủy Thanh

Hiện nay đề nhằm quản lý, sử dụng đất đai một cách hợp lý và hiệu quả, nhà nước ta đã đặt ra nhưng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ gồm các quy hoạch, kế hoạch cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp quốc phòng, an ninh. Vậy ” Tại sao không có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã”, để tìm câu trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng Tư vấn luật đất đai tìm hiểu ngay nhé.

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi thường nghe nói về các khái niệm quy hoạch hay kế hoạch sử dụng đất, tôi có biết là có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp như cấp quốc gia, cấp tỉnh, hay cấp huyện, tuy nhiên tôi có một thắc mắc đó là tại sao không có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã ạ?. Mong luật sư giải đáp.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Để giải đáp thắc mắc của mình, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi nhé.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 3, Luật đất đai 2013, khái niệm quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất như sau:

“2. Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.

3. Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.”

Quy hoạch và kế hoạch hoá đất đai có ý nghĩa to lớn trong công tác quản lý và sử dụng đất.   Quy hoạch và kế hoạch hoá đất đai là công việc của tất cả các cơ quan quản lý đất đai và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất của Nhà nước. Pháp luật điều chỉnh hoạt động quy hoạch và kế hoạch hoá đất đại ở chỗ, quy định trách nhiệm của mỗi cơ quan nhà nước, mỗi ngành, mỗi đơn vị trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch hoá sử dụng đất đồng thời đảm bảo cho các quy hoạch và kế hoạch đó có hiệu lực pháp luật trong thực tế.

Quy hoạch bao giờ cũng gắn liền với kế hoạch hoá đất đai. Bởi vì kế hoạch hoá đất đai chính là việc xác định các biện pháp, thời gian để sử dụng đất theo quy hoạch. Do vậy, trong một số trường hợp, quy hoạch hoá đất đai đã bao hàm cả kế hoạch hoá đất đai.

Các nguyên tắc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là gì?

Căn cứ tại Điều 35, Luật đất đai năm 2013 được sửa đổi tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 quy định về nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau: 

Nguyên tắc lập quy hoạch sử dụng đất 

Việc lập quy hoạch sử dụng đất phải tuân thủ 05 nguyên tắc sau đây:

Khi lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia phải bảo đảm tính đặc thù, liên kết của các vùng; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải thể hiện nội dung sử dụng đất của cấp xã. 

Bên cạnh đó, quy hoạch sử dụng đất phải bảo vệ nghiêm ngặt đất chuyên trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Bảo đảm sự cân bằng giữa nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, địa phương và khả năng, quỹ đất của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả. 

Không những vậy, quy hoạch sử dụng đất cần hướng tới khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên; thích ứng với biến đổi khí hậu.

Hơn thế nữa, nội dung phân bổ và sử dụng đất cần phải có sự thống nhất  trong quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh với quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Tại sao không có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã
Tại sao không có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã

Nguyên tắc lập kế hoạch sử dụng đất

Việc lập kế hoạch sử dụng đất cần đảm bảo 04 nhóm nguyên tắc sau: 

Việc lập kế hoạch sử dụng đất cần phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Đối với kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh phải phù hợp với phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. 

Bên cạnh đó, kế hoạch sử dụng đất cần phải có các phương án sử dụng đất tiết kiệm và có hiệu quả, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Cần phải có sự thống nhất giữa kế hoạch sử dụng đất của ngành, lĩnh vực, địa phương với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tuân thủ các nguyên tắc này sẽ giúp việc khai thác và sử dụng đất trở nên hợp lí, có hiệu quả hơn. 

Tại sao không có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã

Cách đây nhiều năm, quy hoạch sử dụng đất cấp xã khá phổ biến. Tại mỗi xã, hàng năm hoặc theo từng giai đoạn cụ thể sẽ có quy hoạch sử dụng đất nhằm phục vụ cho việc phát triển các lĩnh vực của địa phương. Những năm trở lại đây, sau nhiều phiên họp của Quốc hội về sửa đổi luật, quy hoạch sử dụng đất cấp xã được kề xuất lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Điều này nhằm giảm bớt nhiệm vụ cho chính quyền địa phương, dễ dàng quản lý và có sự đồng bộ nhất định.

Từ thời điểm đề xuất quy hoạch sử dụng đất cấp xã lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, hầu hết các địa phương cấp xã đã không làm quy hoạch chi tiết mỗi năm. Trừ những trường hợp đặc biệt, những xã mới thành lập hoặc nằm trong diện đặc biệt thì mới lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã.

Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường tại các xã sẽ có nhiệm vụ nhận quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất từ huyện và trực tiếp triển khai. Ngoài ra, đơn vị có thẩm quyền cấp xã sẽ xử lý các vấn đề trong giới hạn cho phép nếu người dân có thắc mắc hoặc khiếu nại. Trong trường hợp, cơ quan cấp xã không giải quyết được thì hồ sơ khiếu nại sẽ được chuyển lên cho UBND huyện xử lý.

Việc lồng ghép này sau khi được triển khai đã phát huy được hiệu quả tăng tính liên kết giữa các cấp chính quyền. Đồng thời tạo nên sự đồng bộ các khu quy hoạch và chính sách quy hoạch giữa các xã trên địa bàn huyện.

Quy định bồi thường, tái định cư cho đất trong diện quy hoạch bị thu hồi

Trong trường hợp nhà đất nằm trong khu quy hoạch đã đến lúc bị thu hồi để triển khai. Cá nhân, gia đình sở hữu đất sẽ được Nhà nước hỗ trợ tái định cư hoặc bồi thường. Theo quy định tại Điều 42 Luật Đất Đai, hình thức bồi thường hoặc tái định cư được thực hiện như sau:

– Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 của Luật này thì người bị thu hồi đất được bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 và các điểm b, c, d, đ và g khoản 1 Điều 43 của Luật này.

– Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

– Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập và thực hiện các dự án tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở. Khu tái định cư được quy hoạch chung cho nhiều dự án trên cùng một địa bàn và phải có điều kiện phát triển bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

– Trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất mà không có đất để bồi thường cho việc tiếp tục sản xuất thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền, người bị thu hồi đất còn được Nhà nước hỗ trợ để ổn định đời sống, đào tạo chuyển đổi ngành nghề, bố trí việc làm mới.

Trường hợp người sử dụng đất được Nhà nước bồi thường khi thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật thì phải trừ đi giá trị nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trong giá trị được bồi thường, hỗ trợ.

Chính phủ quy định việc bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi và việc hỗ trợ để thực hiện thu hồi đất.

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của tư vấn luật Đất đai về vấn đề “Tại sao không có quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp xã“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, Bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, khung giá đền bù đất đai, chuyển đất nông nghiệp sang đất sổ đỏ, tra cứu chỉ giới xây dựng, Tách sổ đỏ, tra cứu quy hoạch đất đai, giá đất đền bù giải tỏa, tranh chấp thừa kế đất đai, tư vấn luật đất đai…, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Có những cấp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nào?

– Quy hoạch sử dung đất bao gồm các cấp: Quốc gia, cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh. Còn đối với cấp tỉnh thực hiện phương án phân bổ, khoanh vùng theo chức năng cũng như theo từng loại đất của đơn vị hành chính cấp huyện đây cũng chính là nội dung quy hoạch đất của cấp tỉnh.
– Kế hoạch sử dụng đất bao gồm: Kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và quốc phòng, an ninh.

Thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là bao lâu?

– Thời gian quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đối với quy hoạch sử dụng đất phải là mười năm và cần phải đưa ra được tầm nhìn ít nhất là từ ba mười năm đến năm mươi năm và từ hai mươi năm đến ba mươi năm đối với cấp huyện.
– Thời gian kế hoạch sử dụng đất sẽ có thời gian ít hơn đối với quy hoạch sử dụng đất đối với cấp quốc gia, cấp tỉnh hay đất thuộc quốc phòng, an ninh thì có thời gian là năm năm, còn cấp huyện phải hàng năm.

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thuộc về cơ quan nào?


Điều 45 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:
– Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
– Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.
– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
+, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi
+, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.
+, Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.
+, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.”