Quy phạm đo đạc bản đồ địa chính

21/10/2022 | 09:57 37 lượt xem Lò Chum

Quy phạm đo đạc bản đồ địa chính

Thưa luật sư, tôi có được anh trai tôi chia cho mảnh đất dó bố mẹ tôi để lại. Vì không có thời gian vè để chia nên khi đo để làm sổ đỏ thì tôi có nhờ cán bộ địa chính đi theo. Luật sư có thể tư vấn cho tôi về Quy phạm đo đạc bản đồ địa chính theo quy định pháp luật như thế nào? Cách xác định đất trên bản đồ địa chính ra sao? Mong luật sư tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi; để giải đáp thắc mắc của bạn; cũng như vấn đề: Quy phạm đo đạc bản đồ địa chính? Quy định như thế nào? Cụ thể ra sao?; Đây chắc hẳn; là thắc mắc của; rất nhiều người để giải đáp thắc mắc đó cũng như trả lời cho câu hỏi ở trên; thì hãy cùng tham khảo qua; bài viết dưới đây của chúng tôi để làm rõ vấn đề nhé!

Căn cứ pháp lý:

Bản đồ địa chính là gì?

Luật đất đai năm 2013 qui định: “Bản đồ địa chính là bản đồ thể hiện các thửa đất và các yếu tố địa lí có liên quan, lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.”

“Bản đồ địa chính” là bản đồ trên đó trổ tài các dạng đồ họa và ghi chú, phản ảnh những thông tin về vị trí, ý nghĩa, trạng thái pháp lý của các thửa đất, phản ánh các đặc tính khác thuộc địa chính quốc gia. Theo quy định tại điều 8, Thông tư số 25/2014/TT – BTNMTquy định về bản đồ địa chính:

– Các yếu tố nội dung chính trổ tài trên bản đồ địa chính gồm:

+ Khung bản đồ;

+ Điểm kiềm chế tọa độ, độ cao Quốc gia các hạng, điểm địa chính, điểm kiềm chế ảnh ngoại nghiệp, điểm kiềm chế đo vẽ có chôn mốc ổn định;

+ Mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành chính các cấp;

+ Mốc giới quy hoạch; chi giới hành lang bảo vệ an toàn giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống dẫn điện và các công trình công cộng khác có hành lang bảo vệ an toàn;

+ Ranh giới thửa đất, loại đất, số thứ tự thửa đất, diện tích thửa đất;

+ Nhà ở và dự án công trình khác: chi trổ tài trên bản đồ các dự án công trình chính phù phù hợp với mục đích sử dụng của thửa đất, trừ các dự án công trình tạm thời. Các công trình ngầm khi có yêu cầu trổ tài trên bản đồ địa chính phải được nêu rõ ràng trong thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình;

+ Các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất như đường giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, sông, suối, kênh, rạch và các yếu tố chiếm đất khác theo tuyến;

+ Địa vật, công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội và ý nghĩa định hướng cao;

+ Dáng đất hoặc điểm ghi chú độ cao (khi có yêu cầu trổ tài phải được nêu rõ ràng trong thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình);

+ Ghi chú thuyết minh

Như vậy, bản đồ địa chính là bản đồ trên đó trổ tài các dạng đồ họa và ghi chú, phản ảnh những thông tin về vị trí, ý nghĩa, trạng thái pháp lý của các thửa đất, phản ánh các đặc tính khác thuộc địa chính quốc gia.

Bản đồ địa chính là bản đồ chuyên nghề đất đai trên đó trổ tài chính xác vị trí ranh giới, diện tích và một số thông tin địa chính của từng thửa đất, vùng đất. Bản đồ địa chính còn trổ tài các yếu tố địa lý khác liên quan đến đất đai được thành lập theo nhà cung cấp hành chính nền tảng xã, phường, thị xã và thống nhất trong phạm vi cả nước.

Các nội dung đo đạc thể hiện trên bản đồ địa chính

Theo Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, các yếu tố nội dung chính thể hiện trên bản đồ địa chính gồm:

 • Khung bản đồ;
 • Điểm khống chế tọa độ, độ cao Quốc gia các hạng, điểm địa chính, điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp, điểm khống chế đo vẽ có chôn mốc ổn định;
 • Mốc địa giới hành chính, đường địa giới hành chính các cấp;
 • Mốc giới quy hoạch; chi giới hành lang bảo vệ an toàn giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống dẫn điện và các công trình công cộng khác có hành lang bảo vệ an toàn;
 • Ranh giới thửa đất, loại đất, số thứ tự thửa đất, diện tích thửa đất;
 • Nhà ở và công trình xây dựng khác: chi thể hiện trên bản đồ các công trình xây dựng chính phù hợp với mục đích sử dụng của thửa đất, trừ các công trình xây dựng tạm thời. Các công trình ngầm khi có yêu cầu thể hiện trên bản đồ địa chính phải được nêu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình;
 • Các đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất như đường giao thông, công trình thủy lợi, đê điều, sông, suối, kênh, rạch và các yếu tố chiếm đất khác theo tuyến;
 • Địa vật, công trình có giá trị về lịch sử, văn hóa, xã hội và ý nghĩa định hướng cao;
 • Dáng đất hoặc điểm ghi chú độ cao (khi có yêu cầu thể hiện phải được nêu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình);
 • Ghi chú thuyết minh. Khi ghi chú các yếu tố nội dung bản đồ địa chính phải tuân theo các quy định về ký hiệu bản đồ địa chính quy định tại mục II và điểm 12 mục III của Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư này.
 • Thể hiện nội dung bản đồ địa chính

Quy phạm đo đạc bản đồ địa chính

Theo quy của Luật đất đai năm 2013 việc đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn.

Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện khi có sự thay đổi về hình dạng kích thước diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính ở địa phương.

Người thực hiện việc tiến hành đo đạc đất phối hợp với chủ sở hữu để xác định mục đích của việc đo đạc địa chính, cụ thể như sau: Đo đạc để cấp đổi; chuyển công năng sử dụng; chuyển quyền sử dụng đất tách thửa; hợp thửa; cắm ranh; tranh chấp….

Thu thập tại liệu phục vụ công tác đo đạc địa chính cũng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng trong đo đạc địa chính.  Người thực hiện đo đạc phải yêu cầu chủ sở hữu đất cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và thửa đất như: Chứng minh thư nhân dân, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ, hộ khẩu,… Chủ sở hữu có thể cung cấp bản sao không cần công chứng.

Việc thực hiện đo đạc đất đai được pháp luật quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT,  cụ thể:

Quy phạm đo đạc bản đồ địa chính
Quy phạm đo đạc bản đồ địa chính

Xác định ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT được sửa đổi,  bổ sung bởi khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT,  ranh giới thửa đất, lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất 

 • Luật phí và lệ phí năm 2015;
 • Nghị định 149/2016/NĐ-CP;
 • Thông tư 25/2014/TT-BTNMT;
 • Nghị định 177/2013/NĐ-CP;

Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính quy định như thế nào?

Về lệ phí đo đạc, theo quy định của Thông tư 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 trong danh mục các khoản phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

– Phí đo đạc, lập bản đồ địa chính là khoản thu đối với các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc được phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất, nhằm hỗ trợ thêm cho chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ.

– Mức thu: Căn cứ vào các bước công việc, yêu cầu công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính và tùy thuộc vào vị trí, diện tích đất được giao, được thuê hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng lớn hay nhỏ của từng dự án, nhưng mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tối đa không quá 1.500 đồng/m2.

– Để chính xác mức phí đo đạc địa chính bạn cần xác định địa phương nơi bạn đang sinh sống, có diện tích đất đai xem xét mức phí quy định theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để so sánh đối chiếu mức phí mà họ yêu cầu.

Như vậy, khi có nhu cầu thực hiện dự án liên quan đến công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính chúng ta hoàn toàn có thể giao cho tổ chức có tư cách pháp nhân, có chức năng hoạt động về dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính thực hiện thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn.

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “Quy phạm đo đạc bản đồ địa chính. Chúng tôi hi vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn đọc và bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, Tra cứu chỉ giới xây dựng Bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Tách sổ đỏ, Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai…, Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến đất đai vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Thực hiện đo vẽ chi tiết địa giới hành chính như thế nào?

Việc đo vẽ chi tiết về địa chính được quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT như sau:
-Khi đo vẽ chi tiết, tùy theo yêu cầu độ chính xác bản đo cần lập và phương pháp đo vẽ lập bản đồ địa chính mà lựa chọn loại máy đo, độ chính xác lý thuyết theo lý lịch của máy đo cho phù hợp và phải quy định rõ trong thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình.
Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với công chức địa chính cấp xã và người dẫn đạc xác định đường địa giới hành chính trên thực địa theo thực tế đang quản lý và thông tin trên hồ sơ địa giới hành chính.

Cách Kiểm tra, kiểm nghiệm máy đo đạc?

Máy đo đạc phải được kiểm tra, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh trước và sau mùa đo, đợt đo hoặc khi phát hiện có biến động có ảnh hưởng đến độ chính xác của máy.
– Phải lập hồ sơ kiểm nghiệm và giao nộp cùng với các tài liệu đo.
– Các chỉ tiêu sai số của máy đo đạc phải nêu trong hồ sơ kiểm nghiệm; chỉ đưa vào sử dụng máy đo đạc khi các sai số lý thuyết theo lý lịch, của máy đo và sai số xác định trong kiểm nghiệm đạt các tiêu chuẩn sau:
Máy đo chiều dài cạnh đường chuyền có trị tuyệt đối sai số trung phương đo dài không vượt quá 20 mm + D mm (D là chiều dài tính bằng km).
Máy đo góc đường chuyền có trị tuyệt đối sai số trung phương đo góc không quá 10 giây.
Sai số 2C không quá 12 giây.
Sai số MO không quá 5 giây.
Sai số bọt nước dài không quá 2 giây.
Sai số dọi tâm quang học không quá 2 mm.

Mục đích của bản đồ địa chính là gì?

Bản đồ địa chính được thành lập với những 4 mục đích chính như sau:
Thống kê, kiểm kê diện tích đất đai từng khu vực và trong cả nước.
Xác lập quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất trên từng lô đất cụ thể của nhà nước và mọi công dân.
Là công cụ giúp nhà nước thực thi các nhiệm vụ, công việc có liên quan đến đất đai: thu thuế, giải quyết tranh chấp, quy hoạch đất đai, đền bù,…
Cung cấp thông tin về đất đai và cơ sở pháp lý cho các hoạt động dân sự như: thừa kế, chuyển nhượng, cho, tặng, thế chấp, kinh doanh bất động sản…