Quy định tách thửa đất trồng cây hàng năm

31/08/2022 | 15:35 20 lượt xem Hoàng Yến

Dạ thưa Luật sư, nhà tôi có ruộng lúa nay muốn tách thửa để bán. Tôi muốn hỏi tôi có được phép tách thửa đất trồng lúa đem bán không? Pháp luật có quy định như thế nào đối với trường hợp của tôi vậy ạ? Xin Luật sư tư vấn giúp tôi ạ.

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng dịch vụ tư vấn pháp luật và gửi câu hỏi về Tư vấn luật Đất đai. Trường hợp của bạn sẽ được chúng tôi giải đáp thông qua bài viết dưới đây nhằm giúp bạn hiểu rõ hơn quy định pháp luật về việc Tách thửa đất trồng cây hàng năm. Mời bạn đón đọc ngay nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đất đai 2013
 • Thông tư 27/2018/TT-BTNMT

Đất trồng cây hàng năm là gì?

Trong Thông tư 27/2018/TT-BTNMT, đất trồng cây hàng năm được định nghĩa như sau:

Đất trồng cây hàng năm là đất sử dụng vào mục đích trồng các loại cây được gieo trồng, cho thu hoạch và kết thúc chu kỳ sản xuất trong thời gian không quá một (01) năm; kể cả cây hàng năm được lưu gốc để thu hoạch trong thời gian không quá năm (05) năm và trường hợp trồng cây hàng năm theo chế độ canh tác không thường xuyên theo chu kỳ. Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác”.

Đất trồng cây hàng năm là loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp. Ký hiệu đất trồng cây hàng năm trong bản đồ địa chính là CHN.

Phân loại đất trồng cây hàng năm

Đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác.

Đất trồng lúa

Đất trồng lúa là ruộng và nương rẫy trồng lúa từ 1 vụ trở lên hoặc trồng lúa kết hợp với các mục đích sử dụng đất khác nhưng chủ yếu là trồng lúa và trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo quy định. Đất trồng lúa được ký hiệu là LUA.

Đất trồng lúa bao gồm các loại đất sau:

 • Đất chuyên trồng lúa nước (ký hiệu: LUC): Là ruộng trồng lúa nước, hàng năm cấy trồng từ 2 vụ lúa trở lên.
 • Đất trồng lúa nước còn lại (ký hiệu: LUK): Là ruộng trồng lúa nước, hàng năm chỉ trồng được 1 vụ lúa.
 • Đất trồng lúa nương (ký hiệu: LUN): Là đất chuyên trồng lúa trên sườn đồi, núi dốc từ 1 vụ trở lên.

Đất trồng cây hàng năm khác 

Đất trồng cây hàng năm khác là đất trồng các cây hàng năm không phải là trồng lúa. Ví dụ đất trồng các loại rau, màu, đất trồng cây dược liệu, dâu tằm, đay, cói, mía, gai, sả, đất trồng cỏ, hoặc cỏ tự nhiên có cải tạo để chăn nuôi gia súc. Ký hiệu của đất trồng cây hàng năm khác là HNK.

Đất trồng cây hàng năm khác bao gồm:

 • Đất bằng trồng cây hàng năm khác (ký hiệu: BHK): Là đất bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên để trồng cây hàng năm khác.
 • Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (ký hiệu: NHK): Là đất trồng cây hàng năm khác trên sườn đồi, núi dốc, kể cả trường hợp trồng cây hàng năm khác không thường xuyên nhưng theo chu kỳ.

Có được tách thửa đất trồng cây hàng năm không?

Điều kiện tách thửa đối với đất trồng cây hàng năm:

 • Thứ nhất, là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Thứ hai, là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thứ ba, là diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất trồng cây hằng năm phù hợp với điều kiện và tập quán tại từng địa phương.
 • Ngoài ra, thì từng tỉnh sẽ có thể có các điều kiện khác được quy định cụ thể tại quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Như vậy, đáp ứng đủ điều kiện quy định trên thì có thể thực hiện các thủ tục tách thửa đất trồng cây hàng năm.

Thủ tục tách thửa đất trồng cây hàng năm như thế nào?

Chuẩn bị hồ sơ

Khi có mong muốn được tách thửa đất thì người sở hữu phải tiến hành đầy đủ các thủ tục đã được quy định rõ tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu tách thửa. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ cần thiết được ghi rõ trong mẫu hiện hành gồm có:

 • Đơn xin tách thửa
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
 • Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, bạn sẽ đem hồ sơ nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 • Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
 • Sau khi hoàn tất đo đạc địa chính và có kết quả sẽ tiến hành lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
 • Trong trường hợp mảnh đất đang rất được xin tách thửa do chuyển quyền sử dụng hoặc do giải quyết tranh chấp : đấu giá, khiếu nại, tố cáo… (thường gọi là chuyển quyền) thì văn phòng đăng ký đất đai phải làm các thủ tục: Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất nông nghiệp tiếp sau đó làm đầy đủ thủ tục đăng ký biến động theo quy định đối với phần diện tích chuyển quyền.

Trả kết quả

Thời gian thực hiện thủ tục tách thửa không quá 15 ngày kể từ ngày nhận ddue hồ sơ hợp lệ, không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ cấp sổ đỏ cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trao cho hộ gia đình cá nhân nộp hồ sơ tại cơ quan cấp xã.

Tách thửa đất trồng cây hàng năm
Tách thửa đất trồng cây hàng năm

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của tư vấn luật Đất đai về vấn đề Tách thửa đất trồng cây hàng năm“. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất,giá đất bồi thường khi thu hồi đất, giá đền bù đất 50 năm,Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ,tách sổ đỏ cho con, mẫu đơn xin thay đổi tên trong sổ đỏ,chia thừa kế đất hộ gia đình, Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai…, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline: 0833.102.102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư được không?

Căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 57, Luật Đất đai quy định như sau:
“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất
1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp”.
Đất trồng cây hàng năm là đất nông nghiệp, đất thổ cư là đất phi nông nghiệp. Vì vậy, việc chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
– Theo Điều 59, Luật Đất đai:
Ủy ban nhân nhân (UBND) cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổ chức.
UBND cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân.
– Ngoài ra căn cứ để UBND tỉnh/huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Điều 52, Luật Đất đai là:
Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
Như vậy, có thể chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư nhưng việc chuyển đổi phải được sự cho phép của UBND cấp tỉnh/huyện (tùy từng đối tượng) cho phép. Người sử dụng đất phải làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. UBND tỉnh/huyện sẽ phê duyệt theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Có được xây nhà trên đất trồng cây hàng năm không?

Căn cứ Khoản 1, Điều 6, Luật Đất đai thì đất đai phải được sử dụng đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất. Hiện nay, chỉ có đất ở (đất thổ cư) mới được phép xây dựng nhà ở và các công trình khác để phục vụ cuộc sống của con người. Mà đất trồng cây hàng năm được sử dụng vào mục đích trồng cây. Vì vậy, người sử dụng đất không được tự ý xây dựng nhà ở trên đất trồng cây hàng năm. Nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như tháo dỡ nhà và các công trình đã xây dựng…
Để xây dựng nhà ở hợp pháp trên đất trồng cây lâu năm, người sử dụng đất phải làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và chỉ được xây dựng khi được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đất trồng cây hàng năm có bị thu hồi không?

Căn cứ Điểm h, Khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai quy định như sau:
“1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

h) Đất trồng cây hằng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục”.
Như vậy, đất trồng cây hằng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục sẽ bị thu hồi theo quy định.
Ngoài ra, đất trồng cây hàng năm có thể bị thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Trường hợp này, người sử dụng đất sẽ được bồi thường theo quy định (nếu đủ điều kiện).
Như vậy, đất trồng cây hàng năm là loại đất được sử dụng để trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng dưới 1 năm. Người sử dụng đất có thể chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất thổ cư nếu được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.