Hướng dẫn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022

28/06/2022 | 09:37 10 lượt xem Thu Trang

Có thể qua phim ảnh hoặc qua thực tiễn; chúng ta không còn quá xa lạ khi nhắc về đấu giá tài sản; theo đó người trả giá cao nhất là người có quyền mua tài sản. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là khi chủ thể có một mảnh đất rất đẹp và nhiều người muốn mua; liệu họ có thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được không? Thủ tục đấu giá ra sao? …Tất cả sẽ được Luật sư X giải đáp thông qua bài viết: Hướng dẫn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022. Mời bạn đọc theo dõi!

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Đấu giá tài sản là gì?

Đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản thông qua thủ tục trả giá công khai giữa nhiều người muốn mua và người trả giá cao nhất là người được quyền mua tài sản bán. Đấu giá tài sản có thể là bắt buộc (theo quyết định của Toà án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền) hoặc tự nguyện (theo nhu cầu của chủ sở hữu tài sản). Người bán tài sản có thể tự tổ chức đấu giá hoặc thông qua người bán đấu giá.

Theo quy định của pháp luật dân sự thì quyền sử dụng đất là quyền tài sản; cũng là một trong các loại tài sản; như vậy hoàn toàn có thể thực hiện đấu giá tài sản theo quy định.

Quyền sử dụng đất có phải là tài sản được bán đấu giá?

Pháp luật Việt Nam hiện nay không có quy định cụ thể quyền sử dụng đất là gì? Tuy nhiên; quyền sử dụng đất cũng là một dạng tài sản. Theo đó; quyền sử dụng đất là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi; lợi tức từ đất đai do người sử dụng đất làm chủ sở hữu.

Đấu giá tài sản là việc bán tài sản thông qua hành vi trả giá công khai; giữa những người muốn mua tài sản đó; người nào trả giá cao nhất sẽ trở thành người được quyền mua tài sản đang đấu giá.

Vì quyền sử dụng đất là tài sản được các tổ chức; cá nhân sử dụng làm tài sản bảo đảm; khi không thực hiện nghĩa vụ thì đấu giá quyền sử dụng đất là nhằm mục đích để thu hồi nợ. Ngoài ra; còn có các trường hợp; tổ chức tự nguyện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để được hưởng số tiền từ việc đấu giá.

Hướng dẫn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Trước khi hướng dẫn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất; Luật sư X sẽ giải thích vấn đề làm thế nào để bạn có thể tham gia đấu giá.

Làm thế nào để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất?

Làm thế nào để các tổ chức và cá nhân có thể tham gia vào cuộc đấu giá? Các tổ chức, cá nhân; hộ gia đình sẽ được tiếp cận thông tin về việc bán đấu giá được niêm yết tại trụ sở UBND xã; có thể nộp hồ sơ tham gia đấu giá, cụ thể là:

Niêm yết và thông báo việc đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá nhân; hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất biết được thông tin buổi đấu giá quyền sử dụng đất; thông qua văn bản niêm yết công khai; báo hoặc trang thông tin điện tử. Cụ thể:

Việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải được niêm yết tại trụ sở của tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; nơi tổ chức cuộc đấu giá và UBND cấp xã ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá; theo Điểm b Khoản 1 Điều 35 Luật đấu giá tài sản 2016.

Tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải thông báo công khai ít nhất 02 lần; trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; nơi có quyền sử dụng đất đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc; theo Khoản 1 Điều 57 Luật đấu giá tài sản 2016. Nếu tiến hành đấu giá theo thủ tục rút gọn thì việc thông báo phải thực hiện trước 15 ngày.

Nộp và nhận hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá bằng việc nộp hồ sơ đấu giá và tiền đặt trước; tới đơn vị thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận; nhưng tối thiểu là 5% và tối đa là 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Phương thức thanh toán tiền đặt cọc:

  • Qua tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại; chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
  • Nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản ( khi tiền đặt cọc dưới 5 triệu đồng); Bảo lãnh ngân hàng ( nếu có thỏa thuận).

Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất bán hồ sơ tham gia đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính; liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc; trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá).

Hướng dẫn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022
Hướng dẫn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022

Hướng dẫn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 1: Lập phương án đấu giá

Đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất là đối tượng đấu giá quyền sử dụng đất tiến hành lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND cùng cấp; theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đấu giá

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất gửi hồ sơ thửa đất đấu giá; đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định; sau đó được trình lên UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; theo Khoản 1 Điều 7 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 3: Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất

UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 8 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 4: Xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá; (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật; tài sản gắn liền với đất nếu có) theo quy định của pháp luật và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; theo Khoản 1 Điều 8 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Nguyên tắc xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường; tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất; theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá; không được thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất.

Bước 5: Lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất; theo Điều 10 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 6: Thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và giám sát bằng cách cử người đại diện giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất; theo Điều 11 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Bước 7: Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

Các công việc trong bước 7 được quy định tại Điều 12 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP như sau:

Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất bàn giao hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất; cho đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất. Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận tài liệu; đơn vị tổ chức việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên môi trường; để trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 8: Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Các công việc trong bước 8 được quy định tại Điều 13 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP như sau:

Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá. Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất; vào Kho bạc nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền lên cơ quan tài nguyên và môi trường; để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất; cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 14 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

Có thể bạn quan tâm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Hướng dẫn thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 “.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu về các vấn đề liên quan đến giải thể công ty, thành lập công ty, giấy phép bay flycam; xác nhận tình trạng hôn nhân, thủ tục cấp hộ chiếu, tư vấn luật đất đai …. của luật sư X, hãy liên hệ: 0833102102. Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá là gì?

Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có giá trị xác nhận việc mua bán tài sản bán đấu giá, là cơ sở pháp lý để chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản bán đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá được sử dụng phổ biến trong thực tiễn và có những vai trò, ý nghĩa quan trọng.

Ai có quyền tham gia đấu giá quyền sử dụng đất?

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; thì có quyền tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có phải công chứng không?

Pháp luật quy định các giao dịch phải công chứng, chứng thực được quy định tại các văn bản chuyên ngành khác nhau. Thường những giao dịch liên quan tới bất động sản pháp luật; hoặc các giao dịch liên quan tới động sản có đăng ký quyền sở hữu bắt buộc phải thực hiện thủ tục công chứng hoặc chứng thực.