Thủ tục tách thửa đất mẹ cho con như thế nào?

05/09/2022 | 23:42 46 lượt xem Lò Chum

Thủ tục tách thửa đất mẹ cho con

Thưa luật sư, trước khi làm đám cưới thì tôi muốn tặng một thửa đất cho con gái tôi làm của hồi môn. Nhưng mà cái mảnh đất tôi mua được thì tôi muốn chia cho con gái tôi 1/3 diện tích đó. Tôi vẫn còn băn khoan và cũng chưa rõ về tách thửa đất tặng cho như thế nào? Thủ tục tách thửa đất mẹ cho con như thế nào? Cụ thể các thủ tục cụ thể ra sao? Mong luật sư tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi; để giải đáp thắc mắc của bạn; cũng như vấn đề: Thủ tục tách thửa đất mẹ cho con như thế nào? Cụ thể ra sao?; Đây chắc hẳn; là thắc mắc của; rất nhiều người để giải đáp thắc mắc đó cũng như trả lời cho câu hỏi ở trên; thì hãy cùng tham khảo qua; bài viết dưới đây của chúng tôi để làm rõ vấn đề nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai năm 2013
  • Nghị định 148/2020/NĐ-CP

Quy định hiện hành về tách thửa đất.

Tách thửa đất là việc phân chia, chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ một người đứng tên thành nhiều người khác nhau và sở hữu riêng biệt.

Một mảnh đất muốn làm thủ tục tách thửa cần đáp ứng những điều kiện được quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy để thực hiện việc tách thửa đất cần thì thửa đất đó cần phải đáp ứng được những điều kiện:

– Đất đã được cấp hoặc có đủ các điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

Bởi lẽ, đây là căn cứ pháp lý chứng minh người sử dụng có đầy đủ các quyền sở hữu đối với tài sản của mình là quyền sử dụng đất.

Lưu ý: các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm:

+ Toàn bộ chủ thể nhận thừa kế quyền sử dụng đất đều là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Những chủ thể này không thuộc đối tượng được sở hữu quyền sử dụng đất tại Việt Nam.

+ Người sử dụng đất chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính. Sau khi hoàn tất việc thực hiện nghĩa vụ, thì người đó mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Đất đang trong thời hạn sử dụng và không tranh chấp.

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân. Do đó, không một chủ thể nào thực sự có quyền sở hữu đất đai mà chỉ có quyền tài sản đối với đất đai. Để đảm bảo cho hoạt động quy hoạch, an ninh quốc gia,… mà cá nhân hoặc tổ chức chỉ có thể sở hữu chúng trong một thời gian nhất định.

Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đúng chủ thể thì chỉ khi không có bất kì tranh chấp về đất đai nào mới được thực hiện các giao dịch liên quan tới đất.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc thế chấp.

– Diện tích đất phải đạt mức tối thiểu theo quy định pháp luật.

Khoản 2 Điều 143 Luật đất đai 2013 quy định, đất muốn tách thửa cần đảm bảo diện tích tối thiểu. Các thửa đất mới được tách ra cũng phải đảm bảo diện tích tối thiểu.

Tùy thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh từng, mục đích sử dụng đất của từng địa phương mà UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cụ thể là khác nhau.

– Khi thực hiện tách thửa phải được sự đồng ý của tất cả những đồng ở hữu.

Điều này là dễ hiểu vì các đồng sở hữu đều có quyền và lợi ích trực tiếp đối với mảnh đất đỏ. Vì vậy, không chỉ riêng thực hiện tách thửa mà toàn bộ hoạt động khác liên quan đều phải được sự thông qua của toàn bộ chủ sở hữu.

Trình tự Thủ tục tách thửa đất mẹ cho con:

Theo Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 3 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa đất như sau:

Người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa đất bao gồm: Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo Thông tư này và Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc) và nộp cho Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã. Ở địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

Đo đạc địa chính về thửa đất có yêu cầu tách thửa;

Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới tách;

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất

Trường hợp người sử dụng đất tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất hoặc do xử lý hợp đồng thế chấp, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án, góp vốn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đất giá đất (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

Đo đạc địa chính về thửa đất có yêu cầu tách thửa;

Từ kết quả đo đạc địa chính, lập bản trích lục thửa đất mới tách chuyển cho người sử dụng đất thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách;

Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với phần diện tích chuyển quyền; xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp những thay đổi hoặc với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền thì trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất

Trường hợp tách thửa đất do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thực hiện như sau:

Căn cứ vào quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận vào Giấy chứng nhận đã cấp những thay đổi và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất.

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin tách thửa đất theo khoản 40 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP hướng dẫn thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ đối với thực hiện thủ tục tách thửa đất; Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời hạn giải quyết hồ sơ tách thửa đất trồng cây lâu năm là 25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Thủ tục tách thửa đất mẹ cho con
Thủ tục tách thửa đất mẹ cho con

Như vậy, khi muốn thực hiện việc tách thửa đất từ mẹ cho con thì cần làm thủ tục tách thửa và sang tên quyền sử dụng đất.

 Hồ sơ thực hiện Thủ tục tách thửa đất mẹ cho con:

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT quy định về hồ sơ thực hiện tặng cho đất của mẹ cho con bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm có:

Đơn theo Mẫu số 09/ĐK kèm theo Thông tư này về đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Giấy chứng nhận đã cấp (bản gốc).

Quy định về các giấy tờ hợp đồng tách thửa đất mẹ cho con:

Theo khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất phải công chứng, chứng thực như sau:

Công chứng, chứng thực đối với hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

Công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên đối với hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

Công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự đối với văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc công chứng nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc chứng thực nêu trên.

Như vậy, sau khi thực hiện việc tách thửa đất thì mẹ sẽ làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đến một tổ chức hành nghề công chức tại địa phương nơi có đất để công chứng hợp đồng tặng cho. Sau khi công chứng hợp đồng tặng cho thì mẹ tiến hành thủ tục đăng ký sang tên cho con tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “Thủ tục tách thửa đất mẹ cho con. Chúng tôi hi vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn đọc và bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, giấy giao nhận tiền đặt cọc mua bán nhà đất , Bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Tách sổ đỏ, Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai…, Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến đất đai vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Lưu ý khi thực hiện tách thửa đất của mẹ cho con?

Người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục tách thửa. Cụ thể, người sử dụng đất phải nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng như chi phí khác. Ví dụ: chi phí thẩm định địa chính, phí trích đo địa chính,…
Tùy thuộc vào địa phương, cơ quan thực hiện mà mức chi phí là khác nhau.

Điều kiện tách thửa đất cho con như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 và Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tách thửa để chuyển nhượng, tặng cho một phần thửa đất cho con cần đáp ứng các điều kiện sau: Diện tích, kích thước phần đất phải nằm trong diện tích quy định; có giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng); quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất và đất không bị tranh chấp.

Phí tách thửa đất mẹ cho con là bao nhiêu?

Phí đo đạc khi tách thửa là chi phí phải nộp khi tách thửa, phí đo đạc là tiền dịch vụ để trả cho người đo đạc. Hiện nay, các địa phương thu phí đo đạc dao động từ 1,8 – 2,5 triệu đồng.
Phí công chứng nhà đất
Phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho được tính theo giá trị quyền sử dụng đất.