Quy định chuyển đổi đất lúa trên 10ha như thế nào?

06/09/2022 | 20:15 832 lượt xem Lò Chum

Chuyển đổi đất lúa trên 10ha

Thưa luật sư, bố mẹ mình có một mảnh đất, Mảnh đất này mọi năm nhà mình trồng lúa nhưng mà năm nay do ít mưa nên không có nước. Gia đình tôi có ý định chuyển sang trồng hành và trồng cây ăn quả. Luật sư có thể tư vấn cho tôi là nếu như mà muốn chuyển đổi đất lúa thì cần các quy trình thủ tục gì không? và cách thức để đổi đất lúa trên 10ha như thế nào? Quy định pháp luật về vấn đề này ra sao? M0ong luật sư tư vấn.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi; để giải đáp thắc mắc của bạn; cũng như vấn đề: Chuyển đổi đất lúa trên 10ha ? Quy định như thế nào? Cụ thể ra sao?; Đây chắc hẳn; là thắc mắc của; rất nhiều người để giải đáp thắc mắc đó cũng như trả lời cho câu hỏi ở trên; thì hãy cùng tham khảo qua; bài viết dưới đây của chúng tôi để làm rõ vấn đề nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai năm 2013
  • Quyết định 10/2022/QĐ-TT

Chuyển đổi đất là gì?

Chuyển đổi đất hay chuyển đổi quyền sử dụng đất được xem là một loại hợp đồng dân sự đặc thù bởi lẽ đây là việc lưu thông của đất đai , một loại tư liệu là tư liệu sản xuất đặc thù. Chính vì vậy mà các quy định của pháp luật về chuyển đổi đất cũng mang những tính chất đặc thù. Chuyển đổi quyền sử dụng đất chính là một hình thức để chuyển quyền các quyền sử dụng đất mà trong đó giữa các bên  trong mối quan hệ này như các cá nhân, hộ gia định ở trong cùng một xã, phường hay thị trấn thực hiện chuyển giao về quyền sử dụng đất đối với đất nông nghiệp cho nhau (hay gọi cách khác là thực hiện đổi đất nông nghiệp cho nhau). Theo đó mà các bên trong mối quan hệ này sẽ được xem là vừa là người nhận chuyển đổi đất nhưng đồng thời cũng là người chuyển đổi.

Trong trường hợp mà giá trị của quyền sử dụng đất chuyển đổi có sự chênh lệch khác nhau thì một bên sẽ phải có nghĩa vụ thanh toán cho bên còn lại giá trị phần chênh lệch của đất chuyển đổi dựa theo thỏa thuận,  trừ trường hợp mà có các bên có sự thỏa thuận khác  là đổi ngang. Đối tượng của việc chuyển đổi quyền sử dụng đất chính là đất nông nghiệp của các cá nhân, hay hộ gia đình ở trong cùng một xã, phường, thị trấn giữa.

Quy định chuyển đổi đất lúa trên 10ha như thế nào?

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện Điều 58 Luật Đất đai về việc trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng từ 10ha đất trồng lúa trở lên hoặc từ 20ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên, để bảo đảm căn cứ thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, UBND TP phải lập hồ sơ gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bên cạnh đó, trong thời gian kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, các đơn vị cần làm rõ dự án đầu tư có trong danh mục dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của cấp huyện do UBND cấp huyện tổng hợp trình UBND TP (hoặc cấp tỉnh) quyết định để phù hợp với kế hoạch sử dụng đất cấp TP (hoặc cấp tỉnh) theo đúng quy định.

Các địa phương cần làm rõ dự án đầu tư phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Mặt khác, TP cũng chỉ đạo các sở, ngành, quận huyện có liên quan báo cáo kết quả cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng do UBND cấp tỉnh/TP trình HĐND cùng cấp thông qua. Đồng thời, làm rõ chỉ tiêu đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng còn lại được phép chuyển mục đích theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt…

Điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên 10ha

Dự án đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Đã được chấp thuận đầu tư theo quy định của pháp luật mà văn bản chấp thuận còn hiệu lực đến thời điểm đề xuất; đối với dự án phải thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai thì phải được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.

Có Phương án trồng rừng thay thế và đảm bảo kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án đối với dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp hoặc văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế hoặc phương án sử dụng tầng đất mặt theo quy định của pháp luật về trồng trọt.

Thủ tục chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa

Căn cứ quy định điều kiện chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nêu trên, nhà đầu tư, chủ đầu tư dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đăng ký nhu cầu sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất. Đối với trường hợp dự án thực hiện trên địa bàn từ 2 huyện trở lên thì chủ đầu tư, nhà đầu tư đăng ký trực tiếp với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi thực hiện dự án.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ để thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi có đất lấy ý kiến theo quy định.

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có: Tờ trình Hội đồng nhân dân về việc chuyển mục đích sử dụng đất; danh mục dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; trích lục bản đồ khu vực chuyển mục đích sử dụng đất có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn không quá 2 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giải trình, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận.

Chuyển đổi đất lúa trên 10ha
Chuyển đổi đất lúa trên 10ha

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Sau khi có văn bản chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan.

Thủ tục làm chuyển đổi đất theo quy định

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ chuyển đổi đất gồm có 2 cách

Cách 1: Tiến hành nộp trực tiếp tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi mà có đất cần thực hiện chuyển đổi khi có nhu cầu chuyển đổi

Cách 2: Người sử dụng đất không nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân cấp xã của nơi mà có đất cần thực hiện chuyển đổi

  • Đối với những nơi mà đã thành lập được riêng bộ phận một cửa thì sẽ tiến hành nộp hồ sơ chuyển đổi tại chính bộ phận một cửa cấp huyện nơi có đất cần chuyển đổi.
  • Đối với những nơi mà chưa thành được riêng lập bộ phận một cửa thì tiến hành nộp trực tiếp tại Chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, thị xã, cấp quận hay thành phố trực thuộc tỉnh là nơi mà có đất cần thực hiện chuyển đổi hoặc có thể nộp tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của cấp huyện nếu như chưa có các Chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 2: Các cơ quan tiến hành tiếp nhận hồ sơ

Nếu như trong hồ sơ đã đầy đủ các giấy tờ và được coi là hợp lệ thì bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi sẽ tiến hành ghi vào sổ tiếp nhận và cho người nộp hồ sơ phiếu tiếp nhận.Trong trường hợp mà hồ sơ chuyển đổi chưa đầy đủ giấy tờ hoặc chưa hợp lệ thì trong thời gian là không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ thực hiện thông báo cho người nộp hồ sơ và hướng dẫn cho người nộp hồ sơ thực hiện sửa hoặc bổ sung các giấy tờ theo đúng quy định.

Bước 3: Các cơ quan tiến hành giải quyết yêu cầu chuyển đổi của người nộp hồ sơ

Bước 4: Các cơ quan thực hiện trả kết quả

Thông tin liên hệ:

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “Chuyển đổi đất lúa trên 10ha. Chúng tôi hi vọng rằng kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn đọc và bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Nếu quý khách có nhu cầu Tư vấn đặt cọc đất, giá đất bồi thường khi thu hồi đất đất, Bồi thường thu hồi đất, Đổi tên sổ đỏ, Làm sổ đỏ, Tách sổ đỏ, Giải quyết tranh chấp đất đai, tư vấn luật đất đai…, Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến đất đai vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp:

Thời gian để thực hiện việc chuyển đổi đất lúa là bao lâu?

Thời gian để thực hiện việc trả kết quả là không được quá 10 ngày làm việc được tính kể từ ngày mà các cơ quan tiếp nhận nhận đủ được hồ sơ là hợp lệ. Riêng đối với các xã là vùng sâu, vùng sa hay khu vực hải đảo, miền núi, hoặc là vùng có điều kiện kinh tế  và xã hội khó khăn hoặc là đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện sẽ không được quá 20 ngày làm việc.

Các trường hợp có thể chuyển đổi đất nông nghiệp là?

 Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Đất nông nghiệp là đất trồng lúa có được xây nhà không?

Đã có trường hợp người dân bị phạt hành chính lên tới hàng chục triệu đồng vì xây nhà ở trái phép trên đất không thuộc diện thổ cư. Vậy nếu xây nhà ở trên đất nông nghiệp thì có trái với quy định của Nhà nước hay không? 
Điều 6, Luật Đất đai 2013 đã quy định rõ: nguyên tắc sử dụng đất là phải đúng với quy hoạch, kế hoạch và mục đích sử dụng đất đã được Cơ quan có thẩm quyền duyệt. Như vậy nghĩa vụ của người dân là phải sử dụng đất nông nghiệp đúng với mục đích canh tác, trồng trọt hoặc chăn nuôi. Việc xây nhà ở trên đất phục vụ hoạt động nông nghiệp là bất hợp pháp. Nếu muốn xây nhà thì bắt buộc phải xây dựng trên đất ở.