Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được xây mấy tầng

22/09/2022 | 11:40 137 lượt xem Hương Giang

Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy tờ pháp lý cho phép người dân xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ. Người dân cần phải nắm rõ những quy định pháp luật liên quan đến giấy phép xây dựng để bảo vệ quyền lợi cho bản thân. Vậy theo quy định, Giấy phép xây dựng có thời hạn được xây mấy tầng? Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn năm 2022 được quy định như thế nào? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết bên dưới của Tư vấn luật đất đai để được giải đáp những vấn đề này nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn.

Căn cứ pháp lý

Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020

Giấy phép xây dựng có thời hạn là gì? 

Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.

Căn cứ vào điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và trên cơ sở kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng, vị trí xây dựng công trình. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định cụ thể quy mô công trình; chiều cao tối đa; thời gian được phép tồn tại của công trình để làm căn cứ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn; bảo đảm an toàn; vệ sinh môi trường; phòng chống cháy – nổ; kiến trúc; cảnh quan; đáp ứng các Điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn hết thời gian tồn tại. Nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch xây dựng. Nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp thì đề nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại.

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn năm 2022

Khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định về điều kiện như sau:

Điều kiện chung

(1) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(2) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

(3) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

(4) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất; nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ.

Giấy phép xây dựng có thời hạn được xây mấy tầng
Giấy phép xây dựng có thời hạn được xây mấy tầng

Điều kiện riêng

* Đối với công trình xây dựng không phải nhà ở riêng lẻ

Phải đáp ứng các điều kiện chung và các điều kiện riêng sau đây:

– Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa.

– Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại khoản 24 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020.

– Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng phù hợp.

* Đối với nhà ở riêng lẻ

Phải đáp ứng điều kiện chung và các điều kiện cụ thể sau:

– Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.

– Thiết kế xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 Luật Xây dựng 2014 (nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc có chiều cao dưới 12 mét hoặc dưới 03 tầng thì hộ gia đình được tự thiết kế,…).

– Có hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Lưu ý:

– Khi hết thời hạn tồn tại ghi trong giấy phép xây dựng mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn quy hoạch xây dựng điều chỉnh.

– Công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp (1) và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. 

Giấy phép xây dựng có thời hạn được xây mấy tầng?

Theo quy định pháp luật hiện hành trên, khi xây dựng nhà ở riêng lẻ để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng vật liệu xây dựng, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng, công nghệ áp dụng (nếu có); bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn trong sử dụng, mỹ quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống cháy, nổ và điều kiện an toàn khác;

b) Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

Như vậy, theo quy định nêu trên, giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ được xây nhà dưới 3 tầng. Ngoài ra, cần phải đáp ứng các điều kiện để cấp giấy phép xây dựng có thời hạn chúng tôi đã trình bày ở nội dung trên.

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn năm 2022

Hồ sơ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ có các loại giấy phép tương tự như hồ sơ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Theo đó, hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng.

– Đối với công trình xây chen có tầng hầm. Phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận.

– Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Hết giấy phép xây dựng hết thời hạn thì công trình xây dựng có bị tháo dỡ hay không?

Theo Luật xây dựng 2014 hiện hành quy định thì theo đó:

  • Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn,nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ.
  • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, khi hết thời hạn mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai thì cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo cho chủ sở hữu công trình hoặc người được giao sử dụng công trình về điều chỉnh quy hoạch xây dựng và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng có thời hạn.
  • Đối với công trình, nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về Giấy phép xây dựng có thời hạn được xây mấy tầng”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục mua bán, cho thuê, cho mượn nhà đất khiếu nại, khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai; download mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn ở đâu?

Theo quy định, chủ đầu tư (gồm cả hộ gia đình, cá nhân) nộp hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại Bộ phận một cửa cấp huyện để chuyển đến Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thời gian cấp giấy phép xây dựng cho nhà riêng lẻ là bao lâu?

Thời gian cấp giấy phép xây dựng cho nhà riêng lẻ là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép xây dựng nhưng cần phải xem xét thêm thì có thể kéo dài thêm nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có những quyền gì?

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các quyền sau:
– Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng;
– Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây dựng;
– Được khởi công xây dựng công trình theo quy định.