Nhà ở bị hư hỏng có bị buộc phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay không?

29/07/2022 | 23:59 10 lượt xem Trà Ly

Để đảm bảo an toàn cho người dân, nhà nước quy định một số trường hợp nhà ở sẽ bị buộc phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Vậy, Nhà ở bị hư hỏng có bị buộc phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay không? Hãy tìm hiểu cùng chúng tôi qua bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Nhà ở năm 2014

Các trường hợp buộc phá dỡ nhà ở

Tại Điều 92 Luật Nhà ở 2014 đã quy định cụ thể về 5 trường hợp nhà ở phải phá dỡ, bao gồm:

1. Nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở hoặc trong tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai.

2. Nhà chung cư bị hư hỏng mà chưa thuộc diện bị phá dỡ nhưng nằm trong khu vực phải thực hiện cải tạo, xây dựng đồng bộ với khu nhà ở thuộc diện bị phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

3. Nhà ở thuộc diện phải giải tỏa để thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Nhà ở xây dựng trong khu vực cấm xây dựng hoặc xây dựng trên đất không phải là đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

5. Nhà ở thuộc diện phải phá dỡ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Như vậy, nếu nhà ở thuộc 1 trong 5 trường hợp trên sẽ bị buộc phá dỡ nhà ở.

Nhà ở bị hư hỏng có bị buộc phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền không?

Căn cứ Điều 92 Luật Nhà ở 2014 quy định về các trường hợp nhà ở phải phá dỡ như sau:

1. Nhà ở bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng đã có kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở hoặc trong tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai.

Như vậy, nhà ở bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn đã có kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở hoặc trong tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai thì sẽ bị buộc phá dỡ theo quy định pháp luật.

Nhà ở bị hư hỏng có bị buộc phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay không?
Nhà ở bị hư hỏng có bị buộc phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay không?

Ai có trách nhiệm phá dỡ nhà ở?

Theo Điều 93 Luật Nhà ở 2014 quy định về trách nhiệm phá dỡ nhà ở như sau:

Điều 93. Trách nhiệm phá dỡ nhà ở

1. Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở có trách nhiệm phá dỡ nhà ở; trường hợp phải giải tỏa nhà ở để xây dựng lại nhà ở mới hoặc công trình khác thì chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phá dỡ nhà ở.

2. Chủ sở hữu nhà ở tự thực hiện việc phá dỡ nhà ở nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng phá dỡ.

3. Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì còn phải thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VII của Luật này.

4. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc phá dỡ nhà ở trên địa bàn.

Như vậy, Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở có trách nhiệm phá dỡ nhà ở; trường hợp phải giải tỏa nhà ở để xây dựng lại nhà ở mới hoặc công trình khác thì chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phá dỡ nhà ở.

Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở?

Thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở được quy định như sau:

Thứ nhất, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà ở để thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật nhà ở năm 2014, phá dỡ nhà ở riêng lẻ quy định tại các khoản 1, 4 và 5 Điều 92 của Luật nhà ở năm 2014.

Thứ hai, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định cưỡng chế đối với trường hợp phá dỡ nhà chung cư quy định tại các khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 92 của Luật nhà ở năm 2014.

Thứ ba, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức cưỡng chế phá dỡ nhà ở theo quyết định cưỡng chế phá dỡ nhà ở quy định tại khoản 2 Điều 95 Luật nhà ở năm 2014.

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Nhà ở bị hư hỏng có bị buộc phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hay không?”. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102 hoặc qua các kênh sau:

FB: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Thời gian phá dỡ nhà ở nằm trong khu dân cư như thế nào?

Việc phá dỡ nhà ở nằm trong khu dân cư không được thực hiện trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, trừ trường hợp khẩn cấp.

Khi phá dỡ nhà ở cần làm gì để bảo vệ an toàn cho người xung quanh?

Khi phá dỡ nhà ở phải di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực phá dỡ; có biển báo và giải pháp cách ly với khu vực xung quanh. Bảo đảm an toàn cho người, tài sản, công trình xung quanh, công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc diện không bị phá dỡ và bảo đảm vệ sinh, môi trường theo quy định.

Kinh phí cưỡng chế phá dỡ nhà ở?

– Chủ sở hữu nhà ở hoặc người đang quản lý, sử dụng nhà ở hoặc chủ đầu tư công trình phải chịu chi phí cưỡng chế phá dỡ và các chi phí có liên quan đến việc phá dỡ.
– Trường hợp chủ sở hữu nhà ở, người đang quản lý, sử dụng nhà ở, chủ đầu tư công trình không chi trả thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp cưỡng chế tài sản để bảo đảm kinh phí cho việc phá dỡ.