Thẻ: Nhà ở bị hư hỏng có bị buộc phá dỡ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền không?