Giấy phép xây dựng có thời hạn có được bồi thường không?

22/09/2022 | 11:41 101 lượt xem Hương Giang

Nhiều người dân có ý định xin giấy phép xây dựng có thời hạn nhưng thắc mắc không biết Giấy phép xây dựng có thời hạn có được bồi thường không? Quy định về việc bồi thường công trình xây dựng trên đất như thế nào? Điều kiện để công trình xây dựng được bồi thường là gì? Mời quý bạn đọc theo dõi bài viết bên dưới của Tư vấn luật đất đai để được giải đáp những vấn đề này nhé. Hi vọng bài viết sẽ đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bạn.

Căn cứ pháp lý

Luật xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020.

Thế nào là giấy phép xây dựng có thời hạn?

Căn cứ khoản 18 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định: 

“Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng.”

Dựa theo khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng 2014 quy định về điều kiện chung để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thì ta có thể hiểu rằng công trình xây dựng này chỉ được tồn tại trong thời hạn nhất định theo kế hoạch phân khu xây dựng đã được phê duyệt. Chủ đầu tư, chủ công trình phải cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ.

Quy định về việc bồi thường công trình xây dựng trên đất

Căn cứ Điều 89 Luật Đất đai 2013, theo đó quy định về việc Bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.

2. Đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà bị tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được bồi thường thiệt hại theo quy định của Chính phủ. Mức bồi thường nhà, công trình bằng tổng giá trị hiện có của nhà, công trình bị thiệt hại và khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó.

Giá trị hiện có của công trình bị thiệt hại (=) tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của công trình (x) với giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ quản lý chuyên ngành ban hành.

Giấy phép xây dựng có thời hạn có được bồi thường không
Giấy phép xây dựng có thời hạn có được bồi thường không

Khoản tiền tính bằng tỷ lệ phần trăm theo giá trị hiện có của nhà, công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nhưng mức bồi thường không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương với nhà, công trình bị thiệt hại.

Đối với nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần mà phần còn lại không còn sử dụng được thì bồi thường cho toàn bộ nhà, công trình; trường hợp nhà, công trình xây dựng khác bị phá dỡ một phần, nhưng vẫn tồn tại và sử dụng được phần còn lại thì bồi thường phần giá trị công trình bị phá dỡ và chi phí để sửa chữa, hoàn thiện phần còn lại theo tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương của nhà, công trình trước khi bị phá dỡ.

Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành thì UBND cấp tỉnh quy định mức bồi thường cụ thể cho phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương

3. Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này:

Khi Nhà nước thu hồi đất thì mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều kiện để công trình xây dựng được bồi thường là gì?

Điều kiện để được hoàn công được quy định tại khoản Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP bao gồm:

  • Các công việc xây dựng, giai đoạn thi công, bộ phận công trình xây dựng được nghiệm thu. Kết quả các thí nghiệm, kiểm tra, chạy thử mà đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng
  • Có văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ban hành theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
  • Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường hoặc văn bản chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có)
  • Chất lượng thi công xây dựng không còn tồn tại lớn làm ảnh hưởng đến an toàn khai thác, an toàn sử dụng công trình.

Giấy phép xây dựng có thời hạn có được bồi thường không?

Như đã trình bày ở trên, để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, công trình xây dựng đó phải thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, nếu Cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành quyết định thu hồi đất thì chủ sử dụng đất vẫn được quyền xây dựng nhà, công trình mới có thời hạn sử dụng nhất định. Ngoài ra, một vấn đề mà dường như ai gặp phải tình trạng này cũng lo lắng là nhà của họ sẽ bị tháo dỡ bất cứ lúc nào và không được tiến hành bồi thường, như thế sẽ tổn thất một khoản rất lớn cho chủ nhà.

Và có thể thấy rằng khi tiến hành xây dựng xong công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thì chủ sở hữu sẽ không được bồi thường như giấy phép xây dựng chính thức.

Các bước xin cấp giấy phép xây dựng có thời hạn năm 2022

Bước 1: Chúng tôi sẽ khảo sát công trình, giúp chủ đầu tư chuẩn bị và nộp 2 bộ hồ sơ và lệ phí đề nghị Cấp Phép Xây Dựng Tạm Thời lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng gồm:

  • Đơn đề nghị Cấp Phép Xây Dựng Tạm Thời.
  • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.
  • Bản sao hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.
  • Cam kết tháo dỡ khi Nhà Nước thực hiện quy hoạch.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Cơ quan sẽ thông báo với chủ đầu tư một lần nếu có thiếu sót, đồng thời chúng tôi sẽ giúp bổ sung tài liệu còn thiếu hoặc chỉnh sửa tài liệu không đúng quy định.

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định đối chiếu với các quy định hiện hành và gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan Nhà Nước về các nội dung thuộc chức năng quản lý. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện cấp phép, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ cấp phép xây dựng tạm thời.

Bước 4: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây Dựng.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về Giấy phép xây dựng có thời hạn có được bồi thường không”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thủ tục mua bán, cho thuê, cho mượn nhà đất khiếu nại, khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai; hợp đồng chuyển nhượng nhà đất… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Giấy phép xây dựng có thời hạn bao lâu?

Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp. Quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Điều kiện về quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn là gì?

Theo quy định, Điều kiện về quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn như sau:
+ Quy mô công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn phải hài hòa với kiến trúc, cảnh quan khu vực nhưng không được vượt quá 03 tầng (xác định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hiện hành).
+ Trường hợp hiện trạng công trình, nhà ở riêng lẻ có sẵn (hiện hữu) đã có tầng hầm thì được xét cấp phép xây dựng, cải tạo gia cố lại tầng hầm nhưng không gây sạt lở, làm ảnh hưởng đối với công trình lân cận.

Khi công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn hết hạn thì có được gia hạn không?

Trường hợp công trình theo giấy phép xây dựng có thời hạn hết thời gian tồn tại, nhưng Nhà nước vẫn chưa thực hiện quy hoạch xây dựng, nếu chủ đầu tư có nhu cầu sử dụng tiếp thì đề nghị với cơ quan cấp phép xem xét cho phép kéo dài thời hạn tồn tại.