Chuyển nhượng đất thuê trả tiền một lần được không?

18/03/2023 | 10:45 55 lượt xem Anh Thơ

Gia đình tôi được Nhà nước giao đất cho thuê trả tiền một lần, từ trước tới nay gia đình tôi vẫn sử dụng thường xuyên và liên tục và đã đóng tiền thuê đất. Mảnh đất này được Nhà nước giao cho gia đình tôi thuê với thời hạn lên đến 50 năm. Tuy nhiên nay tuổi chúng tôi đã cao, con cái thì đi làm công ty hết nên đất cũng không dùng tới nữa mà mảnh đất thì vẫn còn thời hạn là 20 năm. Nếu để không thì chúng tôi thấy phí đất quá nên chúng tôi muốn chuyển nhượng lại cho một người bạn, liệu gia đình tôi có thể chuyển nhượng mảnh đất thuê trả tiền một lần này được hay không? Rất mong được mọi người tư vấn giúp gia đình chúng tôi. Để giải đáp thắc mắc trên mời quý bạn đọc cùng Tư vấn Luật Đất đai tìm hiểu vấn đề trên qua bài viết “Chuyển nhượng đất thuê trả tiền một lần được không?” sau đây.

Căn cứ pháp lý

Nhà nước cho thuê đất thông qua hình thức nào?

Căn cứ tại khoản 8 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013, ta có thể hiểu Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất cho đối tượng đó thông qua hợp đồng thuê quyền sử dụng đất này sẽ được xem là đất được Nhà nước cho thuê. Nhà nước cho thuê đất thông qua hai hình thức được quy định tại Luật đất đai 2013 đó là: Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm và Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Như vây, hoạt động cho thuê đất của Nhà nước có những nét khác biệt sau cần nắm nõ so với hoạt động giao đất như sau:

-Nhà nước cho thuê quyền sử dụng đất phải thông qua hợp đồng thuê theo quy định, khác với hoạt động giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, hoạt động này thể hiện thông qua một Quyết định hành chính.

-Quyền sử dụng đất trong hình thức cho thuê đất phát sinh dựa trên sự thỏa thuận, tự do bày tỏ ý chí của hai bên đó là Nhà nước – tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thuê đất. Còn đối với hình thức hình thức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất phát sinh phụ thuộc chủ yếu vào ý chí chủ quan của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu đất đai.

-Mối quan hệ giữa Nhà nước và người sử dụng đất trong hoạt động thuê đất thể hiện tính bình đẳng, mang yếu tố quy luật của thị trường hơn so với hoạt động giao đất, công nhận quyền sử dụng đất.

Những đối tượng nào được nhà nước cho thuê đất

Chuyển nhượng đất thuê trả tiền một lần được không?
Chuyển nhượng đất thuê trả tiền một lần được không?

Căn cứ tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 quy định Những đối tượng được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, bao gồm những đối tượng sau:

-Hộ gia đình, cá nhân;

-Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

-Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

Trong đó, tổ chức kinh tế bao gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự, trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, lao động – thương binh xã hội và các lĩnh vực khác được pháp luật quy định.

Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện khác của nước ngoài có chức năng ngoại giao được Chính phủ Việt Nam thừa nhận; cơ quan đại diện của tổ chức thuộc Liên hiệp quốc, cơ quan hoặc tổ chức liên chính phủ, cơ quan đại diện của tổ chức liên chính phủ.

Ngoài ra, Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Như vậy, những đối tượng trên thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất và thu tiền sử dụng đất hằng năm hoặc thu tiền sử dụng đất một lần, mỗi loại hình cho thuê sẽ có những quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Chuyển nhượng đất thuê trả tiền một lần được không?

Như đã nói ở trên, nhà nước cho thuê đất dưới hai hình thức là thu tiền sử dụng đất hàng năm và thu tiền sử dụng đất một lần. Đối với từng loại hình cho thuê sẽ có các quyền và nghĩa vụ khác nhau. cụ thể: 

Đối với cá nhân, hộ gia đình

Đối với đất được Nhà nước cho thuê và thu tiền sử dụng đất một ần sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được chuyển nhượng đất mà Nhà nước cho thuê, cụ thể căn cứ tại khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai 2013 như sau:

Cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất, trả tiền một lần trong thời gian thuê có các quyền sau:

-Các quyền chung theo quy định Luật Đất đai;

-Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn với hộ gia đình, cá nhân khác;

-Chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

-Cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư tại Việt Nam thuê quyền sử dụng đất;

-Cá nhân sử dụng đất có quyền để thừa kế quyền sử dụng đất của mình theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Hộ gia đình được Nhà nước giao đất, nếu trong hộ có thành viên chết thì quyền sử dụng đất của thành viên đó được để thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Trường hợp người được thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc các đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở thì được nhận thừa kế quyền sử dụng đất; nếu không thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà ở thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó;

-Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước; tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng; tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

Tặng cho quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

-Thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật;

-Góp vốn bằng quyền sử dụng đất với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài để hợp tác sản xuất, kinh doanh;

-Trường hợp đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án thì có quyền tự đầu tư trên đất hoặc cho chủ đầu tư dự án thuê quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất với chủ đầu tư dự án để thực hiện dự án theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, cá nhân, hộ gia đình có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà Nhà nước cho thuê thu tiền sử dụng đất một lần được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, ngoài ra còn có một số quyền như chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, góp vốn… bên cạnh đó, cá nhân cần phải thực hiện các nghĩa vụ tương ứng với quyền mà mình được hưởng theo quy định.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Tổ chức kinh tế.

Tương tự đối với cá nhân, hộ gia đình thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, cụ thể:

Căn cứ tại khoản 1 Điều 183 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

– Có các quyền chung theo quy định của Luật Đất đai;

– Có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất, khác với cá nhân, hộ gia đình, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức kinh  có quyền bán phần tài sản thuộc sở hữu của mình nhưng tài sản này phải gắn liền với đất;

Ngoài quyền được chuyển nhượng nêu trên, Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền cho thuê, cho thuê lại, tặng cho quyền sử dụng, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất hoặc có quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu gắn liền với đất của mình.

Như vây, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và Tổ chức kinh tế có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất được Nhà nước cho thuê và thu tiền sử dụng đất một lần trong suốt thời gian thuê.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Chuyển nhượng đất thuê trả tiền một lần được không?”.  Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý chuyển đất ao sang đất sổ đỏ cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline 0833102102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả. Hoặc liên hệ qua các kênh sau:

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện thực hiện quyền tặng cho, chuyển nhượng đất

Điều kiện để tặng cho đất là phải
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.
Ngoài ra, theo quy định của Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cần phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng đất

Khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, các bên ngoài việc tìm hiểu giá trị, thông tin, tính hợp pháp đất thì còn cần phải lưu tâm đến những khoản thuế, phí có liên quan. Các bên có thể tự thỏa thuận để quyết định bên nào có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân cũng như các khoản như lệ phí khác theo quy định. Các loại thuế, phí phải nộp khi làm thủ tục đăng ký biến động đất đai khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm:
– Lệ phí trước bạ
– Thuế thu nhập cá nhân
– Lệ phí địa chính
– Phí công chứng hợp đồng

Có được chọn hình thức trả tiền thuê đất một lần hoặc hằng năm?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ thể thuê đất hoàn toàn có quyền được chọn hình thức trả tiền thuê đất một lần hoặc trả tiền thuê đất hàng năm, tuy nhiên không phải trường hợp nào người thuê đất cũng được lựa chọn hình thức trả tiền thuê mà sẽ phải tuân thủ theo đúng các trường hợp mà pháp luật quy định.