Thông tư 49/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ bao giờ?

10/06/2022 | 20:40 87 lượt xem Thanh Loan

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 28/23/3016 quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu đối với công trình, sản phẩm thuộc các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ quản lý đất đai hoặc nhiệm vụ có hạng mục quản lý đất đai. Để nắm rõ hơn những nội dung được quy định tại Thông tư 49/2016/TT-BTNMT. Tư vấn luật đất đai mời bạn đọc xem trước và tải xuống văn bản này trong bài viết dưới đây nhé.

Tình trạng pháp lý

Số hiệu:49/2016/TT-BTNMTLoại văn bản:Thông tư
Nơi ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành:28/12/2016Ngày hiệu lực:01/03/2017
Ngày công báo:08/03/2017Số công báo:Từ số 177 đến số 178
Tình trạng:Còn hiệu lực

Nội dung nổi bật

Giám sát, kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

– Theo Thông tư số 49/2016, nội dung giám sát công trình, sản phẩm đất đai gồm:

+ Giám sát nhân lực, máy móc, thiết bị sử dụng để thi công công trình đất đai;

+ Giám sát sự phù hợp của quy trình công nghệ đơn vị thi công áp dụng so với chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ đã được phê duyệt;

+ Giám sát tiến độ, khối lượng phát sinh và quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cấp đơn vị thi công.

– Cũng theo Thông tư 49/BTNMT, việc kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình sản phẩm đất đai phải đi từ tổng thể đến chi tiết và được thực hiện ở cấp đơn vị thi công và cấp chủ đầu tư.

Kiểm tra công trình, sản phẩm đất đai có thể được thực hiện ngoài thực địa hoặc trong phòng hoặc cả hai.

– Việc kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm đất đai được Thông tư 49/2016 quy định ở cấp đơn vị thi công và cấp chủ đầu tư. Theo đó:

+ Đơn vị thi công tự mình kiểm tra khối lượng, chất lượng của tất cả các hạng mục công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai do đơn vị mình thực hiện và lập hồ sơ kiểm tra theo quy định tại Thông tư số 49/TT-BTNMT.

+ Với chủ đầu tư, sau khi nhận kết quả kiểm tra từ đơn vị thi công thì trong vòng 5 ngày làm việc phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công trình, sản phẩm đất đai cấp đơn vị thi công; phân tích đánh giá nội dung báo cáo tổng kết kỹ thuật, báo cáo kiểm tra chất lượng công trình; đưa ra đánh giá, đề xuất và lập biên bản kiểm tra theo quy định.

Thẩm định, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

– Thông tư 49/2016/BTNMT quy định nội dung thẩm định, nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai gồm: Thẩm định việc tuân thủ nội dung chương trình, đề án, dự án, thiết kế đã phê duyệt; tuân thủ quy định giám sát chất lượng, khối lượng công trình; xử lý các phát sinh trong quá trình thi công và yêu cầu bổ sung nội dung hồ sơ, sản phẩm chưa đạt. Thời gian thẩm định là 10 ngày, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày.

+ Nghiệm thu công trình, sản phẩm theo Thông tư số 49 thực hiện trong thời gian 05 ngày làm việc, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 10 ngày. Nội dung nghiệm thu là chất lượng, khối lượng, mức độ khó khăn các công việc hoàn thành và các phát sinh so với chương trình, dự án.

– Các sản phẩm đã được nghiệm thu xác nhận khối lượng, chất lượng thì đơn vị thi công thực hiện giao nộp và chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ quyết toán sản phẩm theo quy định.

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT quy định công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực đất đai có hiệu lực ngày 01/3/2017 và thay thế Thông tư 05/2009 của Bộ Tài nguyên.

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ bao giờ?
Thông tư 49/2016/TT-BTNMT có hiệu lực từ bao giờ?

Tải xuống Thông tư 49/2016/TT-BTNMT

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT ban hành ngày 28/23/3016 quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu đối với công trình, sản phẩm thuộc các chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ quản lý đất đai hoặc nhiệm vụ có hạng mục quản lý đất đa

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “Thông tư 49/2016/TT-BTNMT”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về thành lập doanh nghiệp; tra mã số thuế cá nhân, xác nhận độc thân;… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Căn cứ nghiệm thu công trình trong quản lý đất đai

 Việc nghiệm thu công trình, sản phẩm được thực hiện dựa trên 04 căn cứ:

+ Quyết định phê duyệt chương trình, đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Hồ sơ kiểm tra chất lượng, khối lượng công trình;

+ Báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng công trình;

+ Các sản phẩm hoàn thành và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

– Thời gian nghiệm thu không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định chất lượng, khối lượng hạng mục công trình hoặc toàn bộ công trình.

– Hồ sơ nghiệm thu được lập thành 05 bộ, bao gồm 11 loại giấy tờ quy định chi tiết tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư này.

Nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Là việc chủ đầu tư xác nhận chất lượng, khối lượng các hạng mục công trình đã hoàn thành trên cơ sở kết quả giám sát, kiểm tra, thẩm định chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai.