Mẫu đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp mới 2023

17/07/2023 | 16:51 46239 lượt xem Hương Giang

Đất nông nghiệp là loại đất chiếm tỉ lệ lớn trong xã hội ngày nay. Nhà nước quy định đây là loại đất được sử dụng vào các mục đích trồng trọt, chăn nuôi các loại cây nông nghiệp, cây ăn trái,… Nhiều người sở hữu thửa đất này mong muốn được xây dựng nhà để sinh sống. Vậy khi đó, liệu có được làm đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp không? Mẫu đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp là mẫu nào? Làm thế nào để xây nhà trên đất nông nghiệp? Hãy để Tư vấn luật đất đai làm sáng tỏ những câu hỏi trên cho bạn nhé, mời bạn cùng tham khảo nội dung bài viết sau đây của chúng tôi.

Căn cứ pháp lý

Có làm đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp được không?

Đất nông nghiệp là loại đất được Nhà nước giao cho người dân để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng,… Là tư liệu sản xuất chủ yếu vừa là tài liệu lao động vừa là đối tượng lao động, đặc biệt không thể thay thế của ngành nông – lâm nghiệp.  Nhóm đất nông nghiệp bao gồm nhiều loại đất khác nhau.

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật đất đai năm 2013 quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, người sử dụng đất phải có nghĩa vụ sử dụng đúng mục đích sử dụng của đất. 

Mục đích sử dụng đất được ghi rõ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ giao đất khác, người sử dụng đất không được làm trái với mục đích ghi trên các loại giấy tờ này.

Như vậy đất nông nghiệp được sử dụng với mục đích là để sản xuất nông nghiệp, mọi hoạt động sử dụng trái với mục đích sử dụng trên là không được phép, kể cả việc làm đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp.

Mẫu đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày….. tháng …..năm ….

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 1 ……………….

1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất 2 …………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………………………………………………

3. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………….

4. Địa điểm khu đất:……………………………………………………………………………………….

5. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………

6. Để sử dụng vào mục đích: 3………………………………………………………………………….

7. Thời hạn sử dụng:……………………………………………….…………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)……………………………………………………………………………….

Người làm đơn

Ký, ghi rõ họ tên

Tải về mẫu đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp

Nếu muốn xây nhà trên đất nông nghiệp thì việc trước tiên cần thực hiện xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở. Do đó, không có đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp mà người dân phải sử dụng mẫu đơn để xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trước rồi mới được xây nhà trên đất nông nghiệp.

Bạn có thể tải về mẫu đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp tại đây:

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc việc đăng ký đất đai. Khi chuyển mục đích sử dụng đất cần lưu ý các điều kiện chuyển đổi cũng như các thủ tục liên quan. Người sử dụng đất nộp mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và giấy chứng nhận liên quan đến cơ quan có thẩm quyền.

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT bao gồm các nội dung sau:

  • Họ và tên, địa chỉ liên hệ của cá nhân hoặc trụ sở chính của tổ chức xin chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Địa điểm khu đất và diện tích (m2) cụ thể;
  • Nêu rõ đất để sử dụng vào mục đích gì;
  • Thời hạn sử dụng;
  • Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;
  • Các cam kết khác (nếu có).

Khi làm đơn cần lưu ý các thông tin sau:

1. Phần kính gửi: Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cụ thể:

  • UBND cấp huyện nơi có đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
  • UBND cấp tỉnh nơi có đất đối với đối với tổ chức.

2. Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…);

Ghi thông tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…).

3. Ghi mục đích sử dụng đất sau khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Làm thế nào để được xây nhà trên đất nông nghiệp?

Đất đai theo quy định bao gồm nhiều loại đất khác nhau, trong đó có đất nông nghiệp. Một trong những vấn đề mà người dân quan tâm hàng đầu về loại đất này là vấn đề xây nhà trên đất nông nghiệp. Như đã giải đáp ở trên thì người sử dụng đất không được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp. Vậy Làm thế nào để được xây nhà trên đất nông nghiệp, hãy cùng theo dõi nội dung sau:

Trường hợp người sử dụng đất chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp và muốn xây dựng nhà để ở trên diện tích đất này thì trước tiên phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (hay thực tế còn gọi là đất thổ cư).

Theo đó, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì nếu người sử dụng đất muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích theo quy định của pháp luật.

Mẫu đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp
Mẫu đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp

Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện như sau:

Người sử dụng đất nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đến cơ quan tài nguyên và môi trường (nơi có đất) để được giải quyết theo thẩm quyền.

Hồ sơ xin phép bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

– Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất ở sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

Sau khi đã chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, thì người sử dụng đất có thể tiến hành xây dựng nhà ở trên diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng.

Lưu ý: Trường hợp xây dựng nhà ở trên diện tích đất thuộc khu vực đô thị hoặc thuộc khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa thì người sử dụng đất phải xin giấy phép giây dựng trước khi khởi công xây dựng (theo Điều 89 Luật Xây dựng 2014).

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Tư vấn luật đất đai sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Đơn xin xây nhà trên đất nông nghiệp” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là tư vấn pháp lý về chia đất thừa kế. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Xây nhà trên đất nông nghiệp có được đền bù hay không?

Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất được thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
Như vậy, cá nhân, hộ gia đình xây nhà trên đất nông nghiệp là vi phạm pháp luật. Về nguyên tắc các loại đất nông nghiệp thì sẽ không được xây dựng nhà ở, công trình kiên cố. Nếu cá nhân, hộ gia đình cố tình tiếp tục thực việc xây dưng trái phép mặc dù đã bị xử phạt hành chính thì có thể bị buộc phá dỡ công trình hoặc bị thu hồi đất.

Có được xây nhà tạm trên đất nông nghiệp?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật đất đai năm 2013 quy định về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, người sử dụng đất phải có nghĩa vụ sử dụng đúng mục đích sử dụng của đất. 
Mục đích sử dụng đất được ghi rõ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ giao đất khác, người sử dụng đất không được làm trái với mục đích ghi trên các loại giấy tờ này.
Như vậy đất nông nghiệp được sử dụng với mục đích là để sản xuất nông nghiệp, mọi hoạt động sử dụng trái với mục đích sử dụng trên là không được phép, kể cả việc xây dựng nhà tạm trên đất nông nghiệp.