Hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ bao gồm những gì?

01/11/2022 | 15:03 102 lượt xem Vân Anh

Sau khi xây nhà ở xong thì thủ tục hoàn công là việc quan trọng mà ai cũng cần lưu ý. Trừ một số trường hợp không bắt buộc phải làm thủ tục, những trường hợp còn lại thì cần phải điền đầy đủ thông tin. Đây là thủ tục cần thiết để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Vậy Hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ bao gồm những gì? Mời các bạn cùng chúng tôi đọc nội dung bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật đất đai 2013
 • Thông tư 05/2015/TT-BXD

Hoàn công là gì?

Hoàn công hay còn gọi là hoàn công xây dựng là một thủ tục trong hoạt động xây dựng công trình nhằm xác nhận công trình xây dựng đã hoàn thành thi công, theo đúng với các hạng mục ghi trong giấy phép xây dựng. Hồ sơ hoàn công thể hiện rõ những thay đổi về hiện trạng nhà đất sau khi thi công, đây cũng chính là một trong những điều kiện để cơ quan nhà nước có thẩm quyền dựa vào đó để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất.

Hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ bao gồm những gì?

Căn cứ quy định tại Thông tư 05/2015/TT-BXD thì danh mục hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng nhà ở (hay còn gọi là hồ sơ hoàn công) bao gồm:

 • Giấy phép xây dựng.
 • Hợp đồng xây dựng của chủ nhà ký với các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát thi công xây dựng (nếu có).
 • Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
 • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
 • Báo cáo kết quả thẩm tra và văn bản kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.
 • Bản vẽ hoàn công (trong trường hợp việc thi công xây dựng có sai khác so với thiết kế bản vẽ thi công xây dựng).
 • Báo cáo kết quả thí nghiệm, kiểm định (nếu có).
 • Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về an toàn phòng cháy, chữa cháy; an toàn vận hành thang máy.

Thủ tục làm hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ

Bước 1: Nộp tất cả hồ sơ hoàn công chúng tôi đã nêu ở trên tại UBND cấp xã, quận, huyện, thị xã nơi công trình thi công.

Bước 2: Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thụ lý hồ sơ, kiểm tra, xem xét các giấy tờ, chứng từ liên quan đồng thời tiến hành đo đạc thực trạng xem số liệu có đúng với thực tế. Mất khoảng 7 ngày.

Bước 3: Sau khi kiểm tra, xem xét, Ủy ban nhân dân cấp xã, quận, huyện, thị xã sẽ ký kết văn bản quyết định và thông báo lại cho bên yêu cầu hoàn công. Thời gian giai đoạn này mất khoảng 3 tuần tùy vào từng địa phương có thể nhanh hơn.

Bước 4: Hồ sơ hoàn công được gửi sang cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Bên thuế sẽ thông báo ngày ra đóng thuế trong thời gian từ 10 – 15 ngày. Sau khi nhận biên lai thuế nộp về lại cho UBND cấp xã, huyện, quận, thị xã nơi nộp hồ sơ hoàn công và đợi nhận kết quả. Như vậy có thể thấy thủ tục làm hồ sơ hoàn công mất đâu đó khoảng 1,5 – 2 tháng. 

Hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ bao gồm những gì
Hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ bao gồm những gì?

Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn:

(1) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(2) Phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

(3) Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai của người đề nghị cấp GPXD có thời hạn;

(4) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trìnhKhi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong GPXD có thời hạn và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ.

Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cụ thể:

– Đối với công trình xây dựng yêu cầu cấp GPXD có thời hạn phải đáp ứng các điều kiện chung nêu trên và các điều kiện sau:

 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh.
 • Thiết kế xây dựng công trình đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định.
 • Hồ sơ đề nghị cấp GPXD phù hợp với từng loại giấy phép theo quy định.

– Đối với nhà ở riêng lẻ yêu cầu cấp GPXD có thời hạn phải đáp ứng điều kiện chung nêu trên và các điều kiện sau:

 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
 • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng 2014.
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật Xây dựng 2014.Trong đó:

– Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp GPXD có thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong GPXD mà quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp GPXD có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình.

Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo thì thực hiện cấp GPXD có thời hạn theo thời hạn của quy hoạch xây dựng điều chỉnh.

– Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại mục (1) nêu trên và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp GPXD có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp GPXD có thời hạn để sửa chữa, cải tạo.

Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp GPXD có thời hạn theo quy định.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là những vấn đề liên quan đến “Hồ sơ hoàn công nhà ở riêng lẻ bao gồm những gì?“. Chúng tôi tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế đất đai, bản hợp đồng mua bán nhà đất, thủ tục chia thừa kế đất đai… Nếu quy khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi thông qua số hotline 0833102102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Thời điểm hoàn công nhà ở riêng lẻ là khi nào?

Thời điểm hoàn công: Ngay sau khi hoàn thiện thi công công trình, nhà thầu thi công có trách nhiệm dọn dẹp hiện trường, đo đạc lập bản vẽ hoàn công và lập biên bản nghiệm thu công trình theo mẫu có sẵn. Cơ bản nội dung phải thể hiện rõ các phần: diện tích, tổng diện tích sàn xây dựng, tầng cao các tầng… thực tế. 

Trường hợp nào cần hoàn công?

Trường hợp cần hoàn công là: Theo quy định của bộ luật Xây dựng năm 2014 và và nghị định số 59/2015/NĐ – CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng có nêu rõ các công trình xây dựng nhà cửa và các công trình xây dựng khác tại đô thị thì tiến hành thủ tục hoàn công. Các công trình xây dựng thi công trong các khu bảo tồn, di tích lịch sử, văn hóa ở tại nông thôn thì tiến hành thủ tục hoàn công. Các trường hợp nhà ở riêng lẻ ở tại nông thôn không cần làm thủ tục hoàn công.