Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng ra sao?

08/09/2023 | 16:13 13 lượt xem Thanh Thùy

Chào Luật sư, trong chuyến công tác đợt trước tôi có làm lạc mất hành lí. Trong hành lí đó có chứng chỉ hành nghề xây dựng của tôi. Đến nay cũng đã hơn 3 tháng tôi vẫn chưa tìm được thẻ của mình. Tôi làm mất thì liệu có được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng hay có cần đi thi lại không? Chứng chỉ hành nghề xây dựng hiện nay nếu như cấp lại thì khoảng bao lâu sẽ có giấy mới? Các Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng 2023 ra sao? Rất mong được Luật sư tư vấn. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng 2023 hiện nay được thực hiện như sau:

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là gì?

Hiện nay khi hoạt động trong lĩnh vực nào thì mọi người đều cần đáp ứng những điều kiện,tiêu chí riêng của lĩnh vực đó. Như Luật sư cần thẻ luật sư, công chứng viên cần công tác thực tiễn và đạt kết quả tập sự công chứn. Đối với nghề xây dựng thì cũng cần có chứng chỉ hành nghề. Chứng chỉ hành nghề xây dựng được hiểu như sau:

Tại khoản 1 Điều 149 Luật Xây dựng 2014 quy định về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

“Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành nghề.”

Theo khoản 2 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về chứng chỉ này như sau:

– Chứng chỉ hành nghề có hiệu lực tối đa 05 năm. Riêng đối với chứng chỉ hành nghề của cá nhân nước ngoài, hiệu lực được xác định theo thời hạn được ghi trong giấy phép lao động hoặc thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp nhưng không quá 05 năm.

– Chứng chỉ hành nghề có quy cách và nội dung chủ yếu theo mẫu tại Phụ lục VIII Nghị định này.

– Chứng chỉ hành nghề được quản lý thông qua số chứng chỉ hành nghề, bao gồm 02 nhóm ký hiệu, được nối với nhau bằng dấu gạch ngang (-), quy định như sau:

+ Nhóm thứ nhất: Có 03 ký tự thể hiện nơi cấp chứng chỉ được quy định cụ thể tại Phụ lục VII Nghị định này;

+ Nhóm thứ hai: Mã số chứng chỉ hành nghề.

Ai được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng?

Hiện nay không phải ai cũng được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng. Bản thân họ phải có đủ các điều kiện mà luật quy định tại Luật xây dựng. Những người có thể được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cần đáp ứng đủ những yếu tố sau đây:

Căn cứ khoản 2 Điều 149 Luật Xây dựng 2014 quy định:

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

– Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

– Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hành nghề.

Ngoài ra, tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP quy định về đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

– Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (sau đây gọi tắt là chứng chỉ hành nghề) được cấp cho cá nhân là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài hoạt động xây dựng hợp pháp tại Việt Nam để đảm nhận các chức danh hoặc hành nghề độc lập quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật xây dựng năm 2014.

– Cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã có chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp, nếu hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam dưới 06 tháng thì được công nhận hành nghề. Trường hợp cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng ở Việt Nam từ 06 tháng trở lên, phải chuyển đổi chứng chỉ hành nghề tại cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 44b Nghị định này.

– Cá nhân không có chứng chỉ hành nghề được tham gia các hoạt động xây dựng thuộc lĩnh vực phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và không được hành nghề độc lập, không được đảm nhận chức danh theo quy định của Luật xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề.

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng 2023 ra sao?

Chứng chỉ hành nghề xây dựng là văn bản hết sức cần thiết cho những chủ thầu xây dựng. Đây cũng là văn bản phải có xuyên suốt quá trình hành nghề. Vậy nếu như làm mất chứng chỉ hành nghề thì cần phải làm thủ tục xin mới. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng 2023 như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ hành nghề, bao gồm:

“2. Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định này;

b) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

c) Bản gốc chứng chỉ hành nghề còn thời hạn nhưng bị hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin. Trường hợp bị mất chứng chỉ hành nghề thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại;

d) Các tài liệu theo quy định tại điểm c, điểm đ và điểm e khoản 1 Điều này trong trường hợp cấp lại chứng chỉ nhưng lĩnh vực cấp có thay đổi nội dung theo quy định tại Nghị định này;

đ) Các tài liệu theo quy định tại điểm c, điểm d khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.”

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng 2023 ra sao?

Quyền và trách nhiệm của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

Khi một cá nhân đảm bảo về các yếu tố để có thể được cấp chứng chỉ hành nghề thì họ sẽ được quyền nộp hồ sơ. Bên cạnh đó, họ cũng có các trách nhiệm nhất định khi hoạt động, thực hiện công việc của mình. Hiện nay quy định về việc đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng có các quyền và trách nhiệm cụ thể như sau:

Theo Điều 65 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định về quyền và trách nhiệm của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có các quyền sau đây:

– Yêu cầu được cung cấp thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề;

– Được hành nghề hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ;

– Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề.

Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

– Khai báo trung thực hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của các nội dung khai trong hồ sơ;

– Hành nghề đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề được cấp, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

– Không được cho người khác thuê, mượn, sử dụng chứng chỉ hành nghề được cấp;

– Không được tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề;

– Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;

– Xuất trình chứng chỉ hành nghề và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.”

Như vậy, trường hợp anh/chị được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng vào năm 2021, có thời hạn đến năm 2024 mà bị mất thì anh/chị có thể thực hiện thủ tục đề nghị cấp lại chứng chỉ theo hồ sơ đề nghị đã nêu trên.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?

Hiện nay để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng chúng ta cần nộp đơn đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc cấp này liên quan đến lĩnh vực xây dựng, vì họ có thể thẩm định được những tiêu chí thuộc về lĩnh vực chuyên môn của mình. Theo quy định cụ thể cơ quan có thể cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng là:

Tại Điều 64 Nghị định 15/2021/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

Thẩm quyền cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 1. Thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề:
  a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I;
  b) Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III;
  c) Tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận quy định tại Điều 81 Nghị định này cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.
 2. Thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề:
  a) Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề là cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề do mình cấp;
  b) Trường hợp chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng quy định mà cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề không thực hiện thu hồi thì Bộ Xây dựng trực tiếp quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề.
  Như vậy, những cơ quan sau đây có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng:
 • Cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng I;
 • Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III;
 • Tổ chức xã hội – nghề nghiệp được công nhận cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III cho cá nhân là hội viên, thành viên của mình.

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân năm 2023?

Hiện nay để được cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân thì ngoài việc nộp hồ sơ thì chúng ta cần nộp lệ phí. Mức lệ phí này được quy định tại khoản 5 Điều 76 Nghị định 15/2021/NĐ-CP. Mức lệ phí này cũng khác nhau giữa cá nhân, tổ chức, cấp lần đầu hay cấp lại. Cụ thể như sau:

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 1. Cá nhân thực hiện nộp lệ phí khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Việc thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.
  Đồng thời, mức thu lệ phí này được hướng dẫn theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC như sau:

Mức thu lệ phí

 1. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân được quy định như sau:
  a) Mức thu lệ phí cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi:
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 đồng/chứng chỉ.
 • Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 đồng/chứng chỉ.
  b) Mức thu lệ phí cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a khoản này.
 1. Mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định như sau:
  a) Mức thu lệ phí cấp lần đầu, chuyển đổi: 300.000 đồng/chứng chỉ.
  b) Mức thu lệ phí cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ bằng 50% mức thu lệ phí tại điểm a khoản này.
 2. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài: 2.000.000 đồng/giấy phép.
 3. Trường hợp cấp lại chứng chỉ, giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ghi sai thông tin thì không thu lệ phí.
 4. Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân, chứng chỉ hành nghề kiến trúc, giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thu bằng Đồng Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề xây dựng 2023 ra sao?” Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến dịch vụ pháp lý tách sổ đỏ đồng sở hữu…. cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn tư vấn luật đất đai sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Cá nhân được cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi nào?

á nhân được cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng khi:
– Chứng chỉ cũ bị mất;
– Chứng chỉ cũ bị hư hỏng;
– Chứng chỉ cũ hết thời hạn hiệu lực.

Hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng có những gì?

Bao gồm:
– Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng;
– Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng đã được cấp, trường hợp bị mất Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại.
– 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm có nền màu trắng chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

Quy trình cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư ra sao?

 Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng.
– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng;