Thông tư 69/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ bao giờ?

01/07/2022 | 17:56 16 lượt xem Trà Ly

Thông tư 69/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất được ban hành ngày Ngày 29/12/2017. Để nắm bắt rõ hơn các nội dung được nêu trong Thông tư này, hãy xem trước và tải xuống văn bản dưới bài viết này nhé.

Tình trạng pháp lý

Số hiệu:69/2017/TT-BTNMTLoại văn bản:Thông tư
Nơi ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành:29/12/2017Ngày hiệu lực:20/03/2018
Ngày công báo:Đang cập nhậtSố công báo:Đang cập nhật
Tình trạng:Còn hiệu lực

Nội dung nổi bật

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn quy trình điều chỉnh khung giá đất

Ngày 29/12/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 69/2017/TT-BTNMT quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất.

Theo đó, quy trình điều chỉnh khung giá đất gồm các bước sau:

Bước thứ nhất, công tác chuẩn bị gồm việc lập kế hoạch thi công chi tiết và chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công tác điều chỉnh khung giá đất; chuẩn bị biểu mẫu, phiếu điều tra.

Bước thứ hai, xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị cần điều chỉnh khung giá đất. Trong bước này, cần thu thập tài liệu về việc xác định loại đất, loại xã (đồng bằng, trung du, miền núi), loại đô thị (đô thị đặc biệt, đô thị từ loại I đến V) và điểm điều tra trong vùng kinh tế cần điều chỉnh khung giá đất.

Bước thứ ba, điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội, quản lý và sử dụng đất đai ảnh hưởng đến giá đất…

Sau các bước tiếp theo như: Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành; Xây dựng khung giá đất điều chỉnh và Tờ trình về việc điều chỉnh khung giá đất;… thì ở bước cuối cùng, Tổng cục Quản lý đất đai có trách nhiệm hoàn thiện khung giá đất điều chỉnh, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Thông tư 69/2017/TT-BTNMT

Xác định loại đất, vùng KT, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất là một trong các bước thuộc quy trình xây dựng khung giá đất được quy định tại Thông tư này.

  • Thu thập tài liệu về việc xác định loại đất, loại xã (đồng bằng, trung du, miền núi), loại đô thị (đô thị đặc biệt, đô thị từ loại I đến V) và điểm điều tra theo vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất.
  • Xác định loại đất, vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất

+ Rà soát quy định hiện hành về loại đất trong xây dựng khung giá đất, bảng giá đất; vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất;

+ Rà soát loại đất trong xây dựng bảng giá đất của từng tỉnh; vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất;

+ Xác định loại đất, vùng kinh tế trong xây dựng khung giá đất.

  • Xác định loại xã trong xây dựng khung giá đất

+ Rà soát quy định hiện hành về phân loại xã trong xây dựng khung giá đất, bảng giá đất;

+ Rà soát loại xã trong xây dựng bảng giá đất của từng tỉnh trong từng vùng kinh tế;

+ Xác định loại xã của từng tỉnh trong từng vùng kinh tế.

  • Xác định loại đô thị trong xây dựng khung giá đất

+ Rà soát quy định hiện hành về phân loại đô thị trong xây dựng khung giá đất, bảng giá đất;

+ Rà soát loại đô thị trong xây dựng bảng giá đất của từng tỉnh trong từng vùng kinh tế;

+ Xác định loại đô thị trong xây dựng khung giá đất của từng vùng kinh tế.

  • Xác định điểm điều tra, vị trí đất điều tra trong xây dựng khung giá đất

+ Xác định điểm điều tra:

Xác định mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo từng tỉnh điều tra.

Tổng hợp mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo các tỉnh điều tra.

Xác định điểm điều tra.

+ Xác định vị trí đất điều tra:

Xác định mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo từng điểm điều tra.

Tổng hợp mức giá tối thiểu, tối đa trong bảng giá đất của từng loại đất theo từng điểm điều tra.

Xác định vị trí đất điều tra.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/3/2018.

Tải xuống Thông tư 69/2017/TT-BTNMT

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “Thông tư số 69/2017/TT-BTNMT”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về thành lập doanh nghiệp; tra mã số thuế cá nhân, xác nhận độc thân;… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Mời bạn xem thêm bài viết

Câu hỏi thường gặp

Khung giá đất dùng để làm gì?

Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

Khung giá đất được ban hành khi nào?

Chính phủ sẽ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất, Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Xây dựng khung giá của đất cần phải dựa trên các căn cứ nào?

Việc xây dựng khung giá của đất cần phải dựa trên các căn cứ như: Nguyên tắc định giá đất; Phương pháp định giá đất; Kết quả tổng hợp, phân tích các thông tin trên thị trường về giá đất; Các yếu tố tự nhiên; Kinh tế – xã hội; Sự quản lý và sử dụng đất…