Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

01/08/2022 | 16:39 183 lượt xem Thanh Loan

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 19/05/2014 về bản đồ địa chính. Để nắm rõ hơn những nội dung được quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT. Tư vấn luật đất đai mời bạn đọc xem văn bản này trong bài viết dưới đây nhé.

Tình trạng pháp lý

Số hiệu:25/2014/TT-BTNMTLoại văn bản:Thông tư
Nơi ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngNgười ký:Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành:19/05/2014Ngày hiệu lực:05/07/2014
Ngày công báo:06/07/2014Số công báo:Từ số 647 đến số 648
Tình trạng:Còn hiệu lực

Nội dung nổi bật

Các trường hợp phải đo vẽ lại bản đồ địa chính

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định về bản đồ địa chính.Theo đó việc đo vẽ lại bản đồ địa chính được thực hiện đối với khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động thuộc các trường hợp sau đây:

– Khu vực đất nông nghiệp đã thực hiện quy hoạch lại đồng ruộng và “dồn điền đổi thửa” làm thay đổi toàn bộ các bờ vùng, bờ thửa;

– Khu vực thực hiện quy hoạch sử dụng đất để hình thành các trung tâm hành chính, khu đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp;

– Khu vực chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy đã rách nát, hư hỏng không thể khôi phục và không thể sử dụng số hóa;

– Khu vực có bản đồ địa chính được lập bằng phương pháp ảnh hàng không, phương pháp bàn đạc bằng máy kinh vĩ quang cơ trước đây, có tỉ lệ nhỏ hơn so với tỉ lệ cần phải đo vẽ theo Thông tư này

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/7/2014 và thay thế cho Thông tư 55/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013.

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính
Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

Khi nào đo vẽ lại bản đồ địa chính?

Bản đồ địa chính là loại giấy tờ được sử dụng trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Để ghi nhận chính xác bản đồ các thửa đất và các yếu tố địa lý có liên quan (đường giao thông, công trình thủy lợi, các vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo,…) thì bản đồ địa chính cần phải đo vẽ lại khi có thay đổi.

Khoản 3 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT quy định việc đo vẽ lại bản đồ địa chính được thực hiện tại khu vực đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động trong các trường hợp sau:

(1) Khu vực đất nông nghiệp đã thực hiện quy hoạch lại đồng ruộng và “dồn điền đổi thửa” làm thay đổi toàn bộ các bờ vùng, bờ thửa.

(2) Khu vực thực hiện quy hoạch sử dụng đất để hình thành các khu trung tâm hành chính, khu đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp.

(3) Khu vực chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy nhưng đã rách nát, hư hỏng không thể khôi phục và không thể sử dụng để số hóa.

(4) Khu vực đã có bản đồ địa chính được lập bằng phương pháp ảnh hàng không, phương pháp bàn đạc bằng máy kinh vĩ quang cơ trước ngày 05/7/2014, có tỷ lệ nhỏ hơn so với tỷ lệ cần phải đo vẽ theo quy định tại Thông tư 25/2014/TT-BTNMT.

9 trường hợp chỉnh lý bản đồ địa chính

Chỉnh lý bản đồ địa chính giúp cho cơ sở dữ liệu đất đai luôn trong tình trạng mới nhất. Theo điểm 1.1 khoản 1 Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, việc chỉnh lý bản đồ địa chính thực hiện trong những trường hợp sau:

(1) Xuất hiện thửa đất và các đối tượng chiếm đất mới, trừ đối tượng chiếm đất là công trình, xây dựng và tài sản trên đất như cây trồng lâu năm, rừng sản xuất là rừng trồng.

(2) Thay đổi ranh giới thửa đất và các đối tượng chiếm đất, trừ đối tượng là công trình xây dựng và tài sản trên đất.

(3) Thay đổi diện tích thửa đất.

(4) Thay đổi mục đích sử dụng đất.

(5) Thay đổi thông tin về tình trạng pháp lý thửa đất.

(6) Thay đổi về mốc giới và đường địa giới hành chính các cấp.

(7) Thay đổi về điểm tọa độ địa chính và điểm tọa độ Quốc gia.

(8) Thay đổi về mốc giới và hành lang an toàn công trình.

(9) Thay đổi về địa danh và các ghi chú trên bản đồ.

Việc chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện dựa trên cơ sở sau:

– Các thay đổi về ranh giới, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất được thực hiện trong các trường hợp:

  • Có quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, của Tòa án nhân dân.
  • Kết quả cấp, chỉnh lý Giấy chứng nhận trong trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế có liên quan đến thay đổi ranh giới thửa đất, mục đích sử dụng đất.
  • Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Có thay đổi ranh giới thửa đất do sụt đất, sạt lở tự nhiên.
  • Cơ quan quản lý đất đai các cấp, người sử dụng đất phát hiện có sai sót trong đo vẽ bản đồ địa chính.

– Mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong trường hợp có quyết định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới, đã lập hồ sơ địa giới, cắm mốc địa giới trên thực địa.

– Mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong các trường hợp mốc giới mới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Việc chỉnh lý, bổ sung thông tin về địa danh, địa vật định hướng (các vật thể tự nhiên hoặc nhân tạo) và các thông tin thuộc tính khác do cơ quan quản lý đất đai các cấp tự quyết định khi phát hiện có thay đổi.

Tải xuống Thông tư 25/2014/TT-BTNMT

Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “ Thông tư 25/2014/TT-BTNMT về bản đồ địa chính”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về thành lập doanh nghiệp; tra mã số thuế cá nhân, xác nhận độc thân;… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính là gì?

ông tác này được thực hiện dựa trên cơ sở các thay đổi về ranh giới thửa đất, diện tích thửa đất và mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, những thay đổi về mốc giới, đường địa giới hành chính trên bản đồ cũng cần đo đạc lại để chỉnh lý (như sáp nhập hay chia tách các xã – huyện – tỉnh, thị trấn).
Mục đích: Tạo mốc tọa độ, mốc quy hoạch, hành lang an toàn công trình trên bản đồ được chỉnh lý, bổ sung trong trường hợp mốc giới được cắm trên thực địa và có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính thục hiện thế nào?

Công tác này được thực hiện đối với đơn vị hành chính cấp xã, đã có bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ khép kín đơn vị hành chính, kể cả khu vực đã đo vẽ khoanh bao trên bản đồ địa chính nhưng chưa đo vẽ chi tiết đến từng thửa đất.

Đo vẽ lại bản đồ địa chính thực hiện ra sao?

Công tác này được thực hiện đối với các khu vực chưa có bản đồ địa chính chính quy hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng có biến động.