Thông tư 35/2014/TT-BTNMT có hiệu lực từ bao giờ?

31/07/2022 | 23:56 61 lượt xem Trà Ly

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai. Để nắm rõ điều tra, đánh giá đất đai. Hãy xem và tải xuống Thông tư 35/2014/TT-BTNMT dưới đây nhé.

Tình trạng pháp lý

Số hiệu:35/2014/TT-BTNMTLoại văn bản:Thông tư
Nơi ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngNgười ký:Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành:30/06/2014Ngày hiệu lực:13/08/2014
Ngày công báo:06/08/2014Số công báo:Từ số 737 đến số 738
Tình trạng:Còn hiệu lực

Nội dung nổi bật

Điều kiện của đơn vị đánh giá đất đai

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT về việc điều tra, đánh giá đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/06/2014.

Cụ thể, Thông tư quy định tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp được thực hiện điều tra, đánh giá đất đai khi có đủ các điều kiện: Có chức năng thực hiện điều tra, đánh giá đất đai; có ít nhất 05 cá nhân đủ điều kiện; có đủ trang thiết bị và công nghệ phù hợp với phương pháp thực hiện theo quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong đó, cá nhân thực hiện điều tra, đánh giá đất đai phải có năng lực hành vi dân sự; có một trong các bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành về quản lý đất đai, địa chính, khoa học đất, thổ nhưỡng, môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan đến điều tra, đánh giá đất đai; có thời gian công tác trong lĩnh vực điều tra, đánh giá đất đai từ 36 tháng trở lên. Riêng các đơn vị thực hiện phân tích mẫu đất phải có phòng phân tích đất được cấp có thẩm quyền cấp Chứng nhận.

Một nội dung khác của Thông tư này là quy định về thời điểm nộp báo cáo, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai. Cụ thể, báo cáo phải được nộp  trước ngày 15 tháng 03 của các năm có số cuối là số 5 và số 0; đối với kết quả điều tra, đánh giá thoái hóa đất lần đầu nộp báo cáo trước ngày 15/03/2015; đối với kết quả điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai ô nhiễm đất và phân hạng đất nông nghiệp lần đầu nộp báo cáo trước ngày 15/03/2020.

Thông tư 35/2014/TT-BTNMT
Thông tư 35/2014/TT-BTNMT

Theo Thông tư số 35 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng kinh tế-xã hội (cấp vùng) bao gồm các hoạt động như: Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất; quan trắc giám sát tài nguyên đất; điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề.

Việc điều tra, đánh giá đất đai của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) gồm các hoạt động điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất được thực hiện ở những khu vực có nguồn gây ô nhiễm ở địa phương.

Theo đó, các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai nêu trên phải được thực hiện định kỳ hoặc thực hiện đột xuất theo nhiệm vụ.

Cụ thể, hoạt động quan trắc giám sát tài nguyên đất phải được thực hiện hàng năm. Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề được thực hiện đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai khi có quyết định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.

Các hoạt động còn lại được thực hiện định kỳ 5 năm một lần, điều tra toàn diện lần đầu và rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho những lần tiếp theo.

Thông tư cũng quy định, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra, đánh giá đất đai trên phạm vi cả nước; triển khai thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của cấp tỉnh.

Song song với đó, Tổng cục Quản lý đất đai phải tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kế hoạch thực hiện; kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, cấp vùng và kết quả điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề sẽ công bố kết quả trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về phía cấp địa phương, Thông tư quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch thực hiện; kết quả điều tra, đánh giá đất đai tại địa phương sẽ công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/08/2014.

Tải xuống Thông tư 35/2014/TT-BTNMT

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Thông tư 35/2014/TT-BTNMT“. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo hồ sơ ngừng kinh doanh; tìm hiểu về thủ tục thành lập công ty ở việt nam; đơn xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự hà nội của chúng tôi; tư vấn luật đất đai, mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận. Liên hệ hotline: 0833.102.102 hoặc qua các kênh sau:

FB: www.facebook.com/luatsux
Tiktok: https://www.tiktok.com/@luatsux
Youtube: https://www.youtube.com/Luatsux

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện điều tra, đánh giá đất đai là gì?

Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường  trong tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá đất đai quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đất đai 2013 như sau:
– Tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước, các vùng theo định kỳ 05 năm một lần và theo chuyên đề;
– Chỉ đạo việc thực hiện điều tra, đánh giá đất đai của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Tổng hợp, công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của cả nước.
Bên cạnh đó, tại khoản 2 Điều 33 Luật Đất đai 2013 quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện và công bố kết quả điều tra, đánh giá đất đai của địa phương; gửi kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp.

Thời gian thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai là khi nào?

Căn cứ tại Khoản 3, Điều 4 Nghị định 35/2014/NĐ-CP, thời gian thực hiện các hoạt động điều tra, đánh giá đất đai được quy định như sau:
– Các hoạt động điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra thoái hóa đất; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất được thực hiện ở những khu vực có nguồn gây ô nhiễm ở địa phương; điều tra, phân hạng đất nông nghiệp được thực hiện đối với nhóm đất nông nghiệp trừ đất nông nghiệp khác được thực hiện định kỳ 5 năm một lần, điều tra toàn diện lần đầu và rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho những lần tiếp theo;
– Hoạt động quan trắc giám sát tài nguyên đất được thực hiện hàng năm;
– Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai theo chuyên đề được thực hiện đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai khi có quyết; định phê duyệt nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền.