Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi như thế nào?

13/09/2023 | 16:17 13 lượt xem Trang Quỳnh

Báo cáo nghiên cứu khả thi là một trong những tài liệu không thể thiếu trong quá trình thực hiện nghiên cứu, nó giúp đánh giá tính khả thi và hiệu quả của mọi dự án nghiên cứu. Đây là một công cụ quan trọng, đóng vai trò như một bản đánh giá toàn diện, làm rõ sự cần thiết và khả thi của dự án, đồng thời đưa ra cơ sở cho việc ra quyết định về việc tiến hành hay từ bỏ dự án đó. Bằng cách tổng hợp thông tin, phân tích số liệu, và đưa ra đánh giá chính xác, báo cáo nghiên cứu khả thi đóng góp quan trọng để đảm bảo rằng các dự án nghiên cứu được triển khai một cách có trách nhiệm và có khả năng mang lại giá trị thực sự cho cộng đồng và xã hội. Cùng Tư vấn luật đất đai tìm hiểu về quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại bài viết sau

Căn cứ pháp lý

Luật Xây dựng 2014 sửa đổi 2020

Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi như thế nào?

Báo cáo nghiên cứu khả thi là một trong những tài liệu quan trọng trong quá trình nghiên cứu, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của bất kỳ dự án nghiên cứu nào. Điều này đặc biệt quan trọng trong ngữ cảnh của Luật Đầu tư công năm 2019, nơi nó được định rõ trong Khoản 3, Điều 4:

“Theo Luật Đầu tư công năm 2019, Báo cáo nghiên cứu khả thi là một tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi, hiệu quả, nguồn vốn và mức vốn của chương trình hoặc dự án đầu tư công. Đây là căn cứ quan trọng để cấp có thẩm quyền có thể quyết định về việc đầu tư.”

Trong tiếng Anh, Báo cáo nghiên cứu khả thi được gọi là “Feasibility Research Report,” và nó được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực để xem xét tính khả thi và hiệu quả của các dự án đang được thực hiện.

Ở lĩnh vực xây dựng, Báo cáo này chứa toàn bộ các thông tin cơ bản về nghiên cứu, rõ ràng nhấn mạnh sự cần thiết, tính thực tế và hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng. Nó cung cấp cơ sở cho các nhà đầu tư xây dựng và các bên liên quan để xem xét, đưa ra quyết định và chiến lược thích hợp liên quan đến dự án và công trình xây dựng.

Để tạo Báo cáo nghiên cứu khả thi, trong quá trình đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư và các bên liên quan cần thực hiện nhiều giai đoạn nghiên cứu trước khi tổng hợp thành Báo cáo để theo dõi và đầu tư phù hợp với yêu cầu của dự án.

Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi như thế nào?

Báo cáo nghiên cứu khả thi bao gồm các nội dung quan trọng sau:

 • Sự cần thiết của chương trình hoặc dự án đầu tư công: Giải thích chi tiết tại sao chương trình hoặc dự án là cần thiết, đề cập đến các vấn đề nó định giải quyết hoặc cơ hội nó muốn khai thác.
 • Mức độ khả thi của chương trình hoặc dự án đầu tư công: Đánh giá tính khả thi kỹ thuật, khả thi vận hành và khả thi kinh tế của chương trình hoặc dự án.
 • Hiệu quả của chương trình hoặc dự án đầu tư công: Phân tích kết quả và lợi ích dự kiến của chương trình hoặc dự án, xem xét tác động tiềm năng đối với xã hội, môi trường và kinh tế.
 • Nguồn vốn cho chương trình hoặc dự án đầu tư công: Bao gồm các nguồn vốn như ngân sách của chính phủ, vay vốn, hỗ trợ và hợp tác công tư.
 • Mức vốn cho chương trình hoặc dự án đầu tư công: Ước tính về số vốn cần thiết cho chương trình hoặc dự án, bao gồm cả vốn ban đầu và chi phí vận hành liên quan.

Báo cáo nghiên cứu khả thi đóng vai trò quan trọng là cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định việc đầu tư hoặc không. Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, tuân thủ các quy định của pháp luật là điều không thể thiếu.

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi gồm những gì?

Báo cáo nghiên cứu khả thi đóng vai trò không thể thiếu trong việc trình bày các yếu tố quan trọng trong quá trình nghiên cứu và xác định tính cần thiết, khả thi và hiệu quả của dự án. Đây là tài liệu tập hợp, phân tích, và tổng hợp thông tin, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về mục tiêu và phạm vi của dự án, cũng như mức độ khả thi của nó

Theo quy định tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP, Báo cáo nghiên cứu khả thi phải bao gồm các nội dung chính sau:

 1. Phân tích sự cần thiết đầu tư và ưu điểm của dự án: Báo cáo phải trình bày một phân tích chi tiết về tại sao việc đầu tư vào dự án là cần thiết và điểm mạnh của dự án so với các hình thức đầu tư khác. Điều này bao gồm cả việc tham vấn ý kiến từ các cơ quan và tổ chức quan trọng như Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại biểu Quốc hội, và hiệp hội nghề nghiệp liên quan.
 2. Đánh giá sự phù hợp với lĩnh vực đầu tư: Báo cáo cần xác định mức độ phù hợp của dự án với lĩnh vực đầu tư, quy hoạch và kế hoạch phát triển của ngành và địa phương.
 3. Thông tin về mục tiêu, quy mô, và địa điểm thực hiện dự án: Bao gồm mục tiêu cụ thể của dự án, quy mô của nó, các phần thành (nếu có), và nơi thực hiện dự án. Cần xác định nhu cầu sử dụng đất và các nguồn tài nguyên.
 4. Thông tin kỹ thuật và công nghệ: Báo cáo phải mô tả yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ để đáp ứng yêu cầu chất lượng của dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ. Đánh giá hiện trạng công trình, máy móc, thiết bị và giá trị tài sản (nếu áp dụng).
 5. Đánh giá hiệu quả kinh tế – xã hội và tác động môi trường: Báo cáo phải đánh giá các khía cạnh về hiệu quả kinh tế và xã hội của dự án, cũng như tác động của dự án đối với môi trường, xã hội và quốc phòng, an ninh.
 6. Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: Nếu dự án yêu cầu bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoặc tái định cư, báo cáo phải đề cập đến các phương án và biện pháp liên quan.
 7. Phương án tài chính của dự án: Báo cáo cần trình bày chi tiết về phương án tài chính của dự án, bao gồm nguồn vốn và cách huy động vốn.
 8. Khả năng huy động vốn và sự quan tâm từ các bên liên quan: Báo cáo phải đánh giá khả năng huy động vốn và sự quan tâm từ những bên liên quan, bao gồm cả nhà đầu tư và bên cho vay.
 9. Loại hợp đồng dự án: Xác định loại hợp đồng dự án, thời gian thực hiện và quản lý dự án.
 10. Phân tích rủi ro và trách nhiệm quản lý rủi ro: Báo cáo cần phân tích rủi ro và xác định trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý rủi ro khi thực hiện dự án.
 11. Kiến nghị ưu đãi và bảo đảm đầu tư (nếu có): Nếu cần, báo cáo phải chứa các kiến nghị về các ưu đãi hoặc bảo đảm đầu tư từ phía chính phủ hoặc các tổ chức liên quan.
 12. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Cuối cùng, báo cáo cần bao gồm mọi nội dung khác theo quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư cụ thể.

Khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi cần lưu ý gì?

Báo cáo nghiên cứu khả thi là một tài liệu vô cùng quan trọng, bởi nó là bản tóm tắt chi tiết của tất cả thông tin cần thiết liên quan đến dự án. Việc lập báo cáo này đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác, và dưới đây là một số điểm quan trọng cần lưu ý khi tiến hành viết báo cáo:

 1. Xác định chính xác thông tin dự án: Đầu tiên và quan trọng nhất, cần phải xác định một cách chính xác tên của dự án và liệt kê tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan đã tham gia ký hợp đồng đầu tư với nhà đầu tư. Sự chính xác trong việc này đảm bảo tính minh bạch và tránh gây ra những hiểu lầm sau này.
 2. Mô tả đặc điểm và quy mô dự án: Báo cáo nghiên cứu khả thi cần nêu rõ đặc điểm và tính chất cơ bản của dự án, bao gồm quy mô hoạt động, công suất, và thông số diện tích cụ thể. Điều này giúp đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ về phạm vi và quy mô của dự án.
 3. Thông tin về yêu cầu kỹ thuật: Để tránh sai sót và tranh chấp trong tương lai, cần phải nêu rõ những yêu cầu kỹ thuật của dự án một cách rõ ràng và chi tiết. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các thông số liên quan đến thiết kế và quy định về xây dựng theo quy định của pháp luật.
 4. Ưu đãi đầu tư: Báo cáo cũng cần liệt kê và nêu rõ các ưu đãi liên quan đến việc đầu tư vào dự án. Điều này giúp thúc đẩy sự quan tâm từ các nhà đầu tư và bên cho vay đối với dự án.

Thông tin liên hệ:

Vấn đề “Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi như thế nào?” đã được Tư vấn luật đất đai giải đáp thắc mắc ở bên trên. Với hệ thống Tư vấn luật đất đai chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trên toàn quốc. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc hay nhu cầu của quý khách hàng liên quan tới dịch vụ giải quyết Tranh chấp thừa kế nhà. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Quy định về hoạt động thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi như thế nào?

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi do Hội đồng thẩm định kiểm tra, xem xét sự phù hợp của dự án, đánh giá các yếu tố phù hợp, tính khả thi cũng như hiệu quả của dự án.

Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi?

Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi:
+ Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án quan trọng quốc gia; dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài làm vốn góp của Nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo;
+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao đơn vị đầu mối quản lý về hoạt động PPP chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a Khoản này.

TThời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi là bao lâu?

Thời hạn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi:
a) Đối với dự án quan trọng quốc gia: Không quá 90 ngày;
b) Đối với dự án nhóm A: Không quá 40 ngày;
c) Đối với dự án nhóm B, nhóm C: Không quá 30 ngày.