Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

31/05/2022 | 21:02 12 lượt xem Thanh Loan

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ban hành ngày 04/04/2015 về đấu giá sử dụng đất giao đất có thu tiền cho thuê đất. Để nắm rõ hơn những nội dung được quy định tại Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP . Tư vấn luật đất đai mời bạn đọc xem trước và tải xuống văn bản này trong bài viết dưới đây nhé.

Tình trạng pháp lý

Số hiệu:14/2015/TTLT-BTNMT-BTPLoại văn bản:Thông tư liên tịch
Nơi ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư phápNgười ký:Trần Hồng Hà, Nguyễn Thúy Hiền
Ngày ban hành:04/04/2015Ngày hiệu lực:20/05/2015
Ngày công báo:31/05/2015Số công báo:Từ số 579 đến số 580
Tình trạng:Còn hiệu lực

Nội dung nổi bật

Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định trước khi trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định.Hồ sơ thửa đất đấu giá nói trên bao gồm:

– Tờ trình, dự thảo quyết định đấu giá.

– Giấy tờ liên quan đến hiện trạng quản lý, sử dụng thửa đất đấu giá và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất đấu giá (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền.

– Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng chi tiết liên quan đến thửa đất đấu giá được phê duyệt.

– Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đấu giá trong trường hợp chưa có bản đồ địa chính.

– Tên, địa chỉ của đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Nội dung trên được đề cập tại Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP  và có hiệu lực từ ngày 20/05/2015.

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Tải xuống Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP

Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP về đấu giá sử dụng đất giao đất có thu tiền cho thuê đất

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Tư vấn luật đất đai về “ Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ”. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn về thành lập doanh nghiệp; tra mã số thuế cá nhân, xác nhận độc thân;… vui lòng liên hệ qua hotline: 0833 102 102.  Hoặc qua các kênh sau:

Mời bạn xem thêm bài viết:

Câu hỏi thường gặp

Đấu giá quyền sử dụng đất là gì?

Bán đấu giá quyền sử dụng đất là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá công khai, thực hiện bởi cơ quan, tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản, trong đó người trả giá cao nhất sẽ được nhận quyền sử dụng đất đấu giá.

Điều kiện về các thửa đất được tổ chức đấu giá?

Căn cứ vào điều 5 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg quy định về điều kiện của các thửa đất được tổ chức đấu giá
1. Đã có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật về đất đai, xây dựng.
2. Đã được bồi thường giải phóng mặt bằng.
3. Có phương án đấu giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khi nào đấu giá quyền sử dụng đất 

Căn cứ vào Điều 6 Thông tư liên tich 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP về Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất.
Căn cứ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được phê duyệt và đề xuất của các đơn vị về việc đấu giá quỹ đất hiện có, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất quy định tại Điều 4 của Thông tư này lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt.
Phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung chính sau đây:
a) Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (nếu có);
b) Mục đích, hình thức (giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất;
c) Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất;
d) Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;
đ) Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá;
e) Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá;
g) Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá;
h) Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá (đấu thầu rộng rãi hoặc giao đơn vị cụ thể thực hiện) hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp được thành lập Hội đồng đấu giá đặc biệt theo quy định);
i) Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.