Thẻ: Mức phạt chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi bên bán nhà vi phạm