Quy định về chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng năm 2022

02/11/2022 | 10:29 148 lượt xem Trang Quỳnh

Xin chào Luật sư. Hiện tôi đang làm trong ngành xây dựng, tôi có tìm hiểu về chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng nhưng chưa rõ quy định pháp luật về loại chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng này ra sao? Giả sử trong trường hợp tôi muốn xin loại chứng chỉ này thì cần đáp ứng điều kiện gì và thủ tục thực hiện như thế nào? Bên cạnh đó, khi muốn kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng thì cần phải tuân thủ những quy định gì? Mong được Luật sư giải đáp, tôi xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chúng tôi. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn.

Căn cứ pháp lý

Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng là gì?

Chứng chỉ năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng là điều kiện bắt buộc mà các công ty, tổ chức doanh nghiệp chuyên hoạt động về lĩnh vực khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, khảo sát địa chất thủy văn phải có theo quy định tại nghị định 100/2018/NĐ-CP. Bạn sẽ không được tham gia các hoạt động khảo sát xây dựng nếu không có chứng chỉ năng lực này.

Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá là một trong những chứng chỉ quan trọng trong hoạt động xây dựng. Đây đồng thời cũng là căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của các kỹ sư hành nghề định giá.

Quy định về chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng năm 2022 như thế nào?

Chứng chỉ năng lực có hiệu lực 10 năm khi cấp lần đầu hoặc cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hoặc gia hạn chứng chỉ. Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hoặc cấp lại do chứng chỉ cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin thì ghi thời hạn theo chứng chỉ được cấp trước đó.

Theo quy định pháp luật, cần đáp ứng điều kiện sau để được cấp chứng chỉ

 • Có phòng thí nghiệm hoặc hợp đồng liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Có trang thiết bị hoặc có khả năng huy động trang thiết bị, máy móc phục vụ công việc khảo sát.
 • Các cá nhân đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm khảo sát phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với lĩnh vực tham gia.
 • Các cá nhân tham gia, thực hiện khảo sát phải có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp.

Ngoài ra, đối với từng hạng công trình bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

Quy định về chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng
Quy định về chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng

Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Khảo Sát Xây Dựng Hạng 1

Đã thực hiện khảo sát xây dựng thuộc 1 trong các lĩnh vực dưới đây:

 • ít nhất 1 dự án từ nhóm A.
 • Ít nhất 2 dự án từ nhóm B.
 • Ít nhất 1 công trình cấp I cùng loại.
 • Ít nhất 2 công trình cấp II cùng loại.

Chứng Chỉ Năng Lực Tổ Chức Khảo Sát Xây Dựng Hạng 2, 3

Đã thực hiện khảo sát xây dựng thuộc 1 trong các lĩnh vực dưới đây:

 • Ít nhất 1 dự án từ nhóm B.
 • Ít nhất 2 dự án từ nhóm C.
 • Ít nhất 3 dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật.
 • Ít nhất 1 công trình cấp II cùng loại.
 • Ít nhất 2 công trình cấp III cùng loại.

Phạm Vi Hoạt Động Của Chứng Chỉ Năng Lực

 • Hạng I: Được thực hiện khảo sát xây dựng tất cả các dự án, cấp công trình được ghi trong chứng chỉ.
 • Hạng II: Được thực hiện khảo sát xây dựng các dự án nhóm B và công trình cấp II trở xuống phù hợp với loại lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ.
 • Hạng III: Được thực hiện khảo sát xây dựng các dự án nhóm C, các dự án có yêu cầu lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật, các công trình cấp III trở xuống phù hợp với loại lĩnh vực được ghi trong chứng chỉ.

Cần đáp ứng điều kiện gì để được kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng?

Điều kiện kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựngNgày có hiệu lựcCăn cứ pháp lý
Điều 153. Điều kiện của tổ chức khảo sát xây dựng
1. Có đủ năng lực khảo sát xây dựng.
2. Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng phải có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và chứng chỉ hành nghề phù hợp. Cá nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao.
3. Máy, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường.4. Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận.Điều 158. Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập
Cá nhân hành nghề độc lập về lập thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình, lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:1. Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề;
2. Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện.(Luật xây dựng 2014)
Điều 68. Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựngCá nhân được xét cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 66, Điều 67 Nghị định này và điều kiện tương ứng với các hạng như sau:
1. Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.
2. Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.
3. Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.
Điều 91. Điều kiện năng lực của tổ chức khảo sát xây dựng
1. Điều kiện chung đối với các hạng như sau:
a) Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định đối với lĩnh vực khảo sát địa chất công trình;
b) Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
2. Hạng I:
a) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng I phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
b) Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 01 công hình từ cấp I hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên cùng loại hình khảo sát.
3. Hạng II:
a) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng II trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
b) Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực;
c) Đã thực hiện khảo sát xây dựng ít nhất 01 dự án từ nhóm B hoặc 02 dự án từ nhóm C hoặc 03 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật trở lên hoặc 01 công trình từ cấp II hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên cùng loại hình khảo sát.
4. Hạng III:
a) Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực;
b) Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực.(Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
03/3/2021– Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi bởi Luật Xây dựng sửa đổi 2020)Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dự

Mời bạn xem thêm bài viết:

Thông tin liên hệ với Luật sư

Trên đây là những vấn đề liên quan đến “Quy định về chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng“. Luật sư X tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến tư vấn pháp lý, thủ tục giấy tờ liên quan đến thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất hay thủ tục chuyển đất ao sang đất sổ đỏ… Nếu quý khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho Luật sư X thông qua số hotline 0833102102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp:

Chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng được cấp cho tổ chức trong trường hợp nào?

Chứng chỉ năng lực được cấp cho tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu; điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực;
b) Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực;
c) Cấp lại khi chứng chỉ năng lực cũ còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng hoặc ghi sai thông tin;
d) Gia hạn chứng chỉ năng lực.

Khi nào chứng chỉ khảo sát xây dựng bị thu hồi?

Chứng chỉ năng lực bị thu hồi khi thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Tổ chức được cấp chứng chỉ năng lực chấm dứt hoạt động xây dựng, giải thể hoặc phá sản;
b) Không còn đáp ứng đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định;
c) Giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ năng lực;
d) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng chứng chỉ năng lực;
đ) Sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ năng lực;
e) Chứng chỉ năng lực được cấp không đúng thẩm quyền;
g) Chứng chỉ năng lực bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ năng lực;
h) Chứng chỉ năng lực được cấp khi không đủ điều kiện năng lực theo quy định.

Hồ sơ cần chẩn bị để xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng gồm những gì?

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cần có những loại giấy tờ như sau:
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực xây dựng theo mẫu;
Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập;
Bản quy trình quản lý thực hiện công việc; hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực.
Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan; kèm theo văn bằng, chứng chỉ, của các cá nhân, hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt.
Bản kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức theo mẫu; kèm theo hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện.
Bản kê khai kinh nghiệm năng lực tài chính trong thời gian 03 năm tính đến thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; máy móc, thiết bị, phần mềm máy tính có liên quan đến lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ của tổ chức.