Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư cấp như thế nào?

15/09/2023 | 16:05 71 lượt xem SEO Tài

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc quản lý và sử dụng đất đai là một vấn đề quan trọng để đảm bảo sự công bằng và xây dựng một xã hội ổn định. Trong tinh thần này, các nguyên tắc và quy định đã được thiết lập để đảm bảo sự minh bạch và đúng đắn trong việc ghi nhận biến động về quyền sử dụng đất. Theo đó, theo quy định của pháp luật, người sử dụng đất cần phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động trong vòng 30 ngày kể từ ngày có biến động xảy ra. Điều này có nghĩa là khi có bất kỳ thay đổi nào về quyền sử dụng đất, như chuyển nhượng, thừa kế, hay thậm chí là sửa đổi diện tích sử dụng, người sử dụng đất phải thông báo và đăng ký biến động tại cơ quan quản lý đất đai. Nếu không sẽ bị phạt vi phạm hành chính, vậy chi tiết quy định về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư như thế nào?

Căn cứ pháp lý

Luật Kinh doanh bất động sản 2014

Khi mua bán nhà chung cư phải tuân thủ nguyên tắc nào?

Nhà chung cư là một loại hình căn hộ đặc biệt, nơi nhiều căn hộ riêng biệt và độc lập tồn tại cùng một tòa nhà. Mặc dù mỗi căn hộ có tính độc lập, với không gian sống riêng và tiện nghi cá nhân, nhưng còn có những phần diện tích hoặc trang thiết bị sử dụng chung được chia sẻ bởi tất cả cư dân của tòa nhà.

Theo Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định về nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng như sau:

“Điều 19. Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng

1. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất.

2. Việc mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phân định rõ diện tích, trang thiết bị sử dụng chung và diện tích, trang thiết bị sử dụng riêng của các chủ sở hữu;

b) Quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu sau khi mua các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng là quyền sử dụng chung và phải thống nhất theo một hình thức sử dụng ổn định lâu dài hoặc thuê, nếu là quyền sử dụng đất thuê thì phải thống nhất về thời hạn thuê đất.

3. Bên mua nhà, công trình xây dựng, các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư

4. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng.

5. Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm bên bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua hoặc bên mua đã thanh toán đủ tiền cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

Như vậy, khi thực hiện mua bán nhà chung cư cần đảm bảo tuân thủ những nguyên tắc cơ bản nêu trên.

Chủ thể nào thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư?

Các nhà chung cư thường có ít nhất hai tầng trở lên, với nhiều căn hộ đặt trên các tầng khác nhau. Để cung cấp khả năng di chuyển và tiện ích chung cho cư dân, tòa nhà nhà chung cư thường có các yếu tố như lối đi chung, cầu thang chung, thang máy và hệ thống an ninh. Điều này giúp tạo ra một môi trường sống thuận tiện và an toàn cho cư dân. Vậy khi mua chung cư thì có nhiều người thắc mắc rằng ai sẽ thực hiện xin cấp giấy chứng nhận?

Tại khoản 4 Điều 9 Luật Nhà ở 2014 quy định về việc công nhận quyền sở hữu nhà ở như sau:

“Điều 9. Công nhận quyền sở hữu nhà ở

4. Đối với nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán thì không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà cấp Giấy chứng nhận cho người thuê mua, người mua nhà ở, trừ trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở chưa cho thuê mua, chưa bán; trường hợp chủ đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê thì được cấp Giấy chứng nhận đối với nhà ở đó.”

Theo đó, nhà chung cư là nhà ở được đầu tư xây dựng theo dự án để cho thuê mua, để bán nên sẽ không cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư mà sẽ cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà chung cư.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư

Nhà chung cư cũng có thể được xây dựng với mục đích sử dụng khác nhau. Một số nhà chung cư được xây dựng dành riêng cho mục đích ở, trong khi những khác có thể được thiết kế để phục vụ cả mục đích ở và kinh doanh. Điều này tạo ra sự linh hoạt trong việc sử dụng các căn hộ và tạo ra cơ hội cho các hoạt động kinh doanh trong cùng một tòa nhà chung cư. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư như sau:

1. Để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với căn hộ chung cư, chủ đầu tư sau khi hoàn thiện công trình cần có trách nhiệm gửi các giấy tờ sau đây đến Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500, giấy phép xây dựng (nếu có);

b) Quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

c) Sơ đồ nhà, đất đã xây dựng là bản vẽ mặt bằng hoàn công hoặc bản vẽ thiết kế mặt bằng có kích thước các cạnh của từng căn hộ đã bán phù hợp với hiện trạng xây dựng và hợp đồng đã ký; danh sách các căn hộ, công trình xây dựng để bán (có các thông tin số hiệu căn hộ, diện tích đất, diện tích xây dựng và diện tích sử dụng chung, riêng của từng căn hộ); trường hợp nhà chung cư thì sơ đồ phải thể hiện phạm vi (kích thước, diện tích) phần đất sử dụng chung của các chủ căn hộ, mặt bằng xây dựng nhà chung cư, mặt bằng của từng tầng, từng căn hộ;

d) Giấy chứng nhận hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ dự án phát triển nhà ở (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật);

đ) Báo cáo kết quả thực hiện dự án.

2. Trong thời hạn không quá 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và chung cư đã xây dựng, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi hoàn thành việc kiểm tra có trách nhiệm gửi thông báo cho chủ đầu tư dự án về kết quả kiểm tra. Đồng thời, gửi kèm theo sơ đồ nhà đất đã kiểm tra cho Văn phòng đăng ký đất đai để làm thủ tục đăng ký nhà, đất cho bên mua đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; đăng công khai kết quả kiểm tra trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất.

3. Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thay cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua để tự đi đăng ký. Hồ sơ gồm có:

a) Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

c) Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.

Hồ sơ nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nếu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thời gian thực hiện: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thông tin liên hệ:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà chung cư“. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tư vấn luật đất đai với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ như tư vấn pháp lý gia hạn thời gian sử dụng đất. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833102102

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Có được phép mua bán chung cư chưa có sổ hồng hay không?

Theo Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014, một trong những điều kiện mua bán nhà ở là phải có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng).
Tuy nhiên, dù chưa có Giấy chứng nhận (Sổ hồng) thì vẫn được phép mua bán nhà ở bằng hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, cụ thể:
Căn cứ theo Điều 123 Luật Nhà ở năm 2014, trường hợp chung cư chưa có Sổ hồng thì được phép bán thông qua hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại.

Hình thức thực hiện mua bán chung cư chưa có sổ hồng?

Theo khoản 1 Điều 123 Luật Nhà ở năm 2014, việc mua bán nhà ở phải được lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở.

Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư là như thế nào?

Phần sở hữu riêng trong nhà chung cư là phần diện tích bên trong căn hộ hoặc bên trong phần diện tích khác trong nhà chung cư được công nhận là sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư và các thiết bị sử dụng riêng trong căn hộ hoặc trong phần diện tích khác của chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định của Luật này.